Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Prešovský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 13
NO2 6
O3 24

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 24 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 19:00 23 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 18:00 23 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 17:00 22 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 16:00 21 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 15:00 20 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 14:00 19 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 13:00 17 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 12:00 19 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 11:00 33 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 10:00 33 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 9:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 8:00 33 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 7:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 6:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 5:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 4:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 3:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 2:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 1:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 0:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 23:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 22:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 21:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 20:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 19:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 18:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 17:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 16:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 15:00 60 Zhoršená 36 Zhoršená 60 Zhoršená 17 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 14:00 54 Zhoršená 35 Zhoršená 54 Zhoršená 24 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 13:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 18 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 12:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 17 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 11:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená 18 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 10:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená 18 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 9:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 8:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 7:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 6:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 5:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 4:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 3:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 7 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 2:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 1:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 0:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
16.01. 23:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
16.01. 22:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá
16.01. 21:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
NO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 23 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 19:00 25 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 18:00 25 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 17:00 26 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 16:00 33 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 15:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 14:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 13:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 12:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 11:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 10:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 9:00 24 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 8:00 21 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 7:00 23 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 6:00 24 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 5:00 22 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 4:00 23 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 3:00 30 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 2:00 22 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 1:00 22 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 0:00 25 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 23:00 27 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 22:00 19 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 21:00 26 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 20:00 22 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 19:00 23 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 18:00 15 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 17:00 23 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 16:00 17 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 15:00 20 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 14:00 21 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 13:00 20 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 12:00 16 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 11:00 16 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 10:00 17 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 9:00 17 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 8:00 25 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 7:00 16 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 5:00 24 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 4:00 29 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 3:00 28 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 2:00 22 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 1:00 31 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 0:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 23:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá
16.01. 22:00 31 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
16.01. 21:00 32 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 16
NO2 15
O3 26

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 26 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 19:00 31 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 18:00 30 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 17:00 27 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 16:00 27 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 15:00 30 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 14:00 30 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 13:00 31 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 12:00 30 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 11:00 31 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 10:00 32 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 9:00 29 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 8:00 30 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 7:00 29 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 6:00 31 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 5:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 4:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 3:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 2:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 1:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 0:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 23:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 22:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 21:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 20:00 27 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 19:00 27 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 18:00 28 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 17:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 30 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 16:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 23 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 15:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 17 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 14:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 13:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 12:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 11:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 10:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 9:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 8:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 7:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 6:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 5:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 4:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
17.01. 3:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená 7 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 2:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 6 Dobrá
17.01. 1:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 0:00 32 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
16.01. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
16.01. 22:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 31 Dobrá
16.01. 21:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 19:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 18:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 17:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 16:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 15:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 14:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 11:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 10:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 9:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 8:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 7:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 6:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá