Hodnota pre túto monitorovaciu stanicu nie je momentálne dostupná.
Miera znečistenia ovzdušia sa nevyhodnocuje z dôvodu nesplnenia podmienky v metodike hodnotenia kvality ovzdušia.
ilustračná ikona 0 ilustračná ikona 0
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi dobrá
Ideálne podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
ilustračná ikona 1 ilustračná ikona 1
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
ilustračná ikona 2 ilustračná ikona 2
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: V prípade objavenia zdravotných symptómov zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku. Ostatné vonkajšie aktivity bez obmedzenia.
ilustračná ikona 3 ilustračná ikona 3
Celá populácia: Vonkajšie aktivity bez obmedzenia.
ilustračná ikona 3 ilustračná ikona 3
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Zvážte obmedzenie činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
ilustračná ikona 4 ilustračná ikona 4
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
ilustračná ikona 4 ilustračná ikona 4
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Obmedzte aktivity vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
ilustračná ikona 5 ilustračná ikona 5
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
ilustračná ikona 5 ilustračná ikona 5
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Extrémne zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Vyhnite sa aktivitám vonku.
ilustračná ikona 6 ilustračná ikona 6
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
ilustračná ikona 6 ilustračná ikona 6

Zóna: Prešovský kraj

Kvalita ovzdušia hodnotená podľa metodiky so splneným počtom znečisťujúcich látok

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

27.02.2021  | 22:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 1a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 1b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 11.38
Maximálna hodnota: 55.83
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 14.71
Maximálna hodnota: 79.92
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 29
Znečisťujúca látka: O3 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: .1
Maximálna hodnota: 77

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

27.02.2021  | 22:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 2a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 2b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 15.34
Maximálna hodnota: 53.88
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 21.96
Maximálna hodnota: 72.42
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 57
Znečisťujúca látka: O3 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 78

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

27.02.2021  | 22:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 3a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 3b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 6.74
Maximálna hodnota: 21.92
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 11.4
Maximálna hodnota: 51.21
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 9
Znečisťujúca látka: O3 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 39
Maximálna hodnota: 79

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

27.02.2021  | 22:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 4a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 4b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 13.4
Maximálna hodnota: 71.5
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 22.62
Maximálna hodnota: 103.08
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 87

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie


Kvalita ovzdušia hodnotená podľa metodiky s nesplneným počtom znečisťujúcich látok

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

27.02.2021  | 22:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 1a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 1b

Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 40
Znečisťujúca látka: O3 [µg/m3]