Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Trenčiansky kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 12
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 9:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
23.10. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
23.10. 7:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
23.10. 6:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
23.10. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
23.10. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
23.10. 3:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 2:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
23.10. 1:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
23.10. 0:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 22:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 21:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 20:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 19:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 18:00 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 17:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 16:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 15:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 13:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 12:00 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
22.10. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.10. 10:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 7:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 6:00 7 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 3:00 6 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 1:00 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 0:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
21.10. 23:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
21.10. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
21.10. 21:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
21.10. 20:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
21.10. 19:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
21.10. 18:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
21.10. 17:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
21.10. 16:00 33 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá
21.10. 15:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 24 Dobrá
21.10. 14:00 26 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá
21.10. 13:00 18 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
21.10. 12:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
21.10. 11:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 13
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
20.10. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
20.10. 6:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
20.10. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
20.10. 4:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
20.10. 3:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
20.10. 2:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
20.10. 1:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
20.10. 0:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
19.10. 23:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
19.10. 22:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
19.10. 21:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
19.10. 20:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená
19.10. 19:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
19.10. 18:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
19.10. 17:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
19.10. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
19.10. 15:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
19.10. 14:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
19.10. 13:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
19.10. 12:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
19.10. 11:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
19.10. 10:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
19.10. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
19.10. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
19.10. 7:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
19.10. 6:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
19.10. 1:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
19.10. 0:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
18.10. 23:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá
18.10. 22:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená
18.10. 21:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
18.10. 20:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
18.10. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
18.10. 18:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
18.10. 17:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
18.10. 16:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
18.10. 15:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
18.10. 14:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
18.10. 13:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
18.10. 12:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
18.10. 11:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
18.10. 10:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá
18.10. 9:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá
18.10. 8:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
18.10. 7:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
18.10. 6:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
18.10. 5:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 8
NO2 15
O3 18
SO2 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 18 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
23.10. 9:00 14 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
23.10. 8:00 18 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
23.10. 7:00 18 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
23.10. 6:00 19 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
23.10. 5:00 26 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 4:00 28 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
23.10. 3:00 24 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
23.10. 2:00 23 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
23.10. 1:00 20 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
23.10. 0:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
22.10. 23:00 21 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 22:00 23 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 21:00 21 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 20:00 23 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 19:00 20 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 18:00 21 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 17:00 26 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 16:00 27 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 15:00 28 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 14:00 25 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 13:00 25 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 12:00 26 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 11:00 23 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 10:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 9:00 29 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá
22.10. 8:00 23 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá
22.10. 7:00 20 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 6:00 21 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
22.10. 5:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
22.10. 4:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
22.10. 3:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
22.10. 2:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 1:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 0:00 16 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
21.10. 23:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
21.10. 22:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
21.10. 21:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená 21 Dobrá 16 Dobrá
21.10. 20:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá 22 Dobrá
21.10. 19:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
21.10. 18:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 17:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 35 Zhoršená 6 Dobrá
21.10. 16:00 29 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá
21.10. 15:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 20 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá
21.10. 14:00 30 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
21.10. 13:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 12:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 11:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 17

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 9
NO2 6
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
23.10. 9:00 10 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
23.10. 8:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 7:00 13 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
23.10. 6:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
23.10. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
23.10. 4:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
23.10. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
23.10. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
23.10. 1:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 D