Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Žilinský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

18.01.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 1
O3 36

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 21:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 20:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 19:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 18:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 17:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 16:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 15:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 14:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 13:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 12:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 11:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 10:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 9:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 8:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 7:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 6:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 5:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 3:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 2:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 1:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 0:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 23:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.01. 22:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 21:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 20:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 19:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
17.01. 17:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
17.01. 16:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 15:00 33 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 14:00 32 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 13:00 32 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 12:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 11:00 31 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 10:00 30 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 9:00 32 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 8:00 30 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 7:00 30 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 6:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 5:00 31 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 4:00 4 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 3:00 27 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 2:00 31 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 1:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 0:00 33 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
16.01. 23:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
16.01. 22:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
16.01. 21:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

18.01.2022  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 12
NO2 8
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 15:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 12:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 11:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 10:00 10 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 9:00 12 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 8:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 7:00 7 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 6:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 4:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 3:00 6 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 2:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 1:00 14 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 0:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 23:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 22:00 19 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 21:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 20:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 19:00 7 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 18:00 7 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 17:00 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 16:00 8 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 15:00 12 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 14:00 13 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 13:00 14 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 12:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 11:00 15 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 10:00 13 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 9:00 14 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 8:00 16 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 7:00 16 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 6:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 5:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 4:00 20 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 3:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 2:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 1:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 0:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
16.01. 23:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá
16.01. 22:00 67 Zlá 54 Zhoršená 67 Zlá 22 Dobrá
16.01. 21:00 68 Zlá 60 Zhoršená 68 Zlá 36 Zhoršená
16.01. 20:00 67 Zlá 62 Zhoršená 67 Zlá 36 Zhoršená
16.01. 19:00 67 Zlá 59 Zhoršená 67 Zlá 37 Zhoršená
16.01. 18:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená
16.01. 17:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená 34 Zhoršená
16.01. 16:00 40 Zhoršená 34 Zhoršená 40 Zhoršená 30 Dobrá
16.01. 15:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 62
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

18.01.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 20
NO2 13

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 21:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 20:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 19:00 32 Dobrá 32 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 18:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 20 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 17:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 29 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 16:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 15:00 27 Dobrá 27 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 14:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 12:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 11:00 14 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 10:00 14 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 9:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 8:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 7:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 4:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 3:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 2:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 1:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 0:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 23:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 22:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 20:00 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 19:00 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 18:00 19 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 17:00 12 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 16:00 14 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 15:00 12 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 14:00 11 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 13:00 9 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 12:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 11:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 10:00 19 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 9:00 20 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 8:00 22 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 7:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 6:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 5:00 12 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 4:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 3:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 2:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 1:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 0:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 23:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
16.01. 22:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 23

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

18.01.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 24
PM2,5 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 21:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 20:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
18.01. 19:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
18.01. 18:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 17:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 16:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 15:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 14:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 13:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 12:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 11:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 10:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 5:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 21:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 20:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 18:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 17:00 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 16:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
17.01. 15:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
17.01. 14:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 13:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 12:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 11:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 10:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 9:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 7:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 6:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 5:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 4:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 3:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 2:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 1:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 0:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
16.01. 23:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
16.01. 20:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
16.01. 18:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
16.01. 17:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
16.01. 16:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
16.01. 15:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
16.01. 14:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
16.01. 13:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
16.01. 12:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
16.01. 11:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
16.01. 10:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
16.01. 9:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
16.01. 8:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
16.01. 7:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10