Odštartoval už deviaty ročník kampane Do práce na bicykli

25. 04. 2022

Cesta do zamestnania, školy, za oddychom, preprava tovarov –  každodenné aktivity spojené s požiadavkami na dopravu. Sme svedkami ich neustáleho nárastu, s negatívnymi prejavmi v podobe ranných a poobedňajších dopravných zápch, ale aj zhoršenia kvality ovzdušia spojeného s emisiami znečisťujúcich látok hlavne z cestnej dopravy. Prispejme k zmene zapojením sa do kampane Do práce na bicykli.

Odštartoval už deviaty ročník kampane Do práce na bicykli
Zdroj: https://www.dopracenabicykli.eu/

Nový ročník kampane Do práce na bicykli prichádza s výzvou na zmenu dopravných zvyklostí ľudí, ktorá nemusí byť až tak vzdialená, ako sa mnohým na prvý pohľad zdá. Môže byť doslova na dosah ruky!

Vyberáme zo štatistiky vlaňajšieho ročníka

(Zdroj: https://www.dopracenabicykli.eu/vysledky?2021): Do kampane sa prihlásilo až 11 358 súťažiacich z 91 samospráv, ktorí vytvorili takmer 3 500 tímov. Skvelý ročník podčiarklo aj takmer 1 300 zúčastnených zamestnávateľov a predovšetkým – vyše 1,7 milióna odjazdených kilometrov na bicykli, takmer štvrť milióna zaevidovaných jázd a viac než 500 ton usporeného CO2 v porovnaní s cestou autom.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. apríla do 7. júna 2022 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke http://www.dopracenabicykli.eu.

Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na uvedenej internetovej stránke. Registrácia tímov je možná až do 7.6.2022.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica