Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia: Bratislava

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

23.10.2021  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 6
NO2 8
O3 23
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 8:00 23 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
23.10. 7:00 23 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
23.10. 6:00 26 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 5:00 27 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
23.10. 4:00 28 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
23.10. 3:00 29 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
23.10. 2:00 29 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
23.10. 1:00 29 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
23.10. 0:00 28 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 23:00 29 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 22:00 30 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 21:00 33 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
22.10. 20:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
22.10. 19:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
22.10. 18:00 28 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 17:00 30 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 16:00 31 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
22.10. 15:00 32 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
22.10. 14:00 32 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
22.10. 13:00 31 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
22.10. 12:00 31 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
22.10. 11:00 30 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 10:00 28 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 9:00 27 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 8:00 29 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 7:00 29 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 6:00 32 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
22.10. 5:00 33 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
22.10. 4:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
22.10. 3:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
22.10. 2:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
22.10. 1:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
22.10. 0:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 23:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 22:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 21:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 20:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 19:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 18:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 17:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 36 Zhoršená
21.10. 16:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
21.10. 15:00 27 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá
21.10. 14:00 28 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 13:00 30 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
21.10. 12:00 30 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
21.10. 11:00 28 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 10:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 9:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 14
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 6

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 9

23.10.2021  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
23.10. 7:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
23.10. 6:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
23.10. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 3:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
23.10. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
22.10. 23:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 21:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.10. 20:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
22.10. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 17:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 15:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 14:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 7:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 6:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.10. 4:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 1:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
21.10. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
21.10. 22:00 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá
21.10. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
21.10. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
21.10. 18:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
21.10. 17:00 18 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
21.10. 16:00 25 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
21.10. 15:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
21.10. 14:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
21.10. 13:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
21.10. 12:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
21.10. 11:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 10:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
21.10. 9:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 32

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

23.10.2021  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 4
NO2 12
O3 17
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 8:00 17 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
23.10. 7:00 21 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
23.10. 6:00 25 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
23.10. 5:00 26 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 4:00 26 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 3:00 26 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 2:00 25 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
23.10. 1:00 26 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 0:00 26 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 23:00 27 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 22:00 28 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 21:00 29 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 20:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
22.10. 19:00 29 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 18:00 24 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 17:00 27 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 16:00 27 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 15:00 28 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 14:00 27 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 13:00 30 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 12:00 30 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 11:00 28 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 10:00 21 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 9:00 27 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 8:00 25 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 7:00 27 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 6:00 16 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 5:00 15 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 4:00 21 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 3:00 26 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 2:00 17 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 1:00 18 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 0:00 24 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
21.10. 23:00 24 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 22:00 24 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 21:00 28 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 20:00 32 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 32 Dobrá
21.10. 19:00 31 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 18:00 33 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 33 Dobrá
21.10. 17:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 16:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 15:00 24 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 14:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
21.10. 13:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
21.10. 12:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
21.10. 11:00 27 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá
21.10. 10:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
21.10. 9:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 27 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5