Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia: Košice

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 19:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 18:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 17:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 16:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 15:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 14:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 13:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 12:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 10:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 9:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 8:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 7:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 6:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 5:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
18.01. 4:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
18.01. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 2:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 1:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 0:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 22:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
17.01. 21:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 20:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 19:00 7 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 18:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
17.01. 17:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 16:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
17.01. 15:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená
17.01. 14:00 51 Zhoršená 32 Dobrá 51 Zhoršená
17.01. 13:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená
17.01. 12:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
17.01. 11:00 61 Zhoršená 38 Zhoršená 61 Zhoršená
17.01. 10:00 58 Zhoršená 39 Zhoršená 58 Zhoršená
17.01. 9:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená
17.01. 8:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená
17.01. 7:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená
17.01. 6:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
17.01. 5:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 4:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 3:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 2:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 1:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 0:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
16.01. 23:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
16.01. 22:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená
16.01. 21:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 61

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 33

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 33 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 19:00 33 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 18:00 32 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 17:00 32 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 16:00 33 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 15:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.01. 14:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.01. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.01. 12:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.01. 11:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.01. 10:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 9:00 33 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 8:00 30 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 7:00 33 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 6:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 5:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 4:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 3:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
18.01. 2:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
18.01. 1:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
18.01. 0:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 23:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 22:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 21:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 20:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 19:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.01. 18:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.01. 17:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.01. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 15:00 4 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 14:00 7 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 13:00 10 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 9:00 7 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 8:00 11 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 5:00 16 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 3:00 13 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 0:00 11 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 23:00 14 Dobrá 14 Dobrá
16.01. 22:00 16 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 21:00 16 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 20
NO2 24
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 24 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 19:00 28 Dobrá 28 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 18:00 29 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 17:00 26 Dobrá 25 Dobrá 26 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 16:00 32 Dobrá 32 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 15:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 24 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 14:00 33 Dobrá 33 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 13:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 30 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 12:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 41 Zhoršená 22 Dobrá
18.01. 11:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 10:00 33 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 9:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 30 Dobrá 40 Zhoršená
18.01. 8:00 42 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá 42 Zhoršená
18.01. 7:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 38 Zhoršená
18.01. 6:00 22 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 5:00 9 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 4:00 11 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 3:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 1:00 8 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 0:00 8 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 23:00 8 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 22:00 8 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 21:00 11 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 20:00 20 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 19:00 27 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 18:00 24 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 17:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá
17.01. 16:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 33 Dobrá
17.01. 15:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 32 Dobrá
17.01. 14:00 58 Zhoršená 34 Zhoršená 58 Zhoršená 25 Dobrá
17.01. 13:00 54 Zhoršená 35 Zhoršená 54 Zhoršená 18 Dobrá
17.01. 12:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
17.01. 11:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 19 Dobrá
17.01. 10:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená 23 Dobrá
17.01. 9:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 22 Dobrá
17.01. 8:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 24 Dobrá
17.01. 7:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 21 Dobrá
17.01. 6:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 15 Dobrá
17.01. 5:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená 12 Dobrá
17.01. 4:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
17.01. 3:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá
17.01. 2:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá
17.01. 1:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 17 Dobrá
17.01. 0:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá
16.01. 23:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 15 Dobrá
16.01. 22:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá
16.01. 21:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 19:00 27 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 18:00 30 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 17:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 16:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 15:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 14:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 12:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 11:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 9:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená
18.01. 8:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 7:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 4:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 3:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 2:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 1:00 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 0:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 23:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 22:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 21:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 20:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 19:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 18:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 17:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
17.01. 16:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 15:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená
17.01. 14:00 49 Zhoršená 39 Zhoršená 49 Zhoršená
17.01. 13:00 40 Zhoršená 34 Zhoršená 40 Zhoršená
17.01. 12:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená
17.01. 11:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená
17.01. 10:00 46 Zhoršená 41 Zhoršená 46 Zhoršená
17.01. 9:00 42 Zhoršená 38 Zhoršená 42 Zhoršená
17.01. 8:00 45 Zhoršená 39 Zhoršená 45 Zhoršená
17.01. 7:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená
17.01. 6:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená
17.01. 5:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená
17.01. 4:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 3:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 2:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 1:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 0:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená
16.01. 23:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená
16.01. 22:00 44 Zhoršená 36 Zhoršená 44 Zhoršená
16.01. 21:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.