Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia: Košice

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
23.10. 9:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
23.10. 8:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
23.10. 7:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
23.10. 6:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 5:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
23.10. 4:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 3:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
23.10. 2:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
23.10. 1:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
23.10. 0:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 23:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 22:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 21:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 20:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 19:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 18:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 17:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 16:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 15:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 14:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 12:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 11:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 10:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 9:00 23 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 8:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 7:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 6:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 5:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 4:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 3:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 2:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 1:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
22.10. 0:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 23:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 22:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 21:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 20:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 19:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
21.10. 18:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 17:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená
21.10. 16:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 15:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 14:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená
21.10. 13:00 57 Zhoršená 57 Zhoršená 54 Zhoršená
21.10. 12:00 47 Zhoršená 42 Zhoršená 47 Zhoršená
21.10. 11:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 54

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá
23.10. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá
23.10. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá
23.10. 4:00 12 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá
23.10. 2:00 20 Dobrá 20 Dobrá
23.10. 1:00 23 Dobrá 23 Dobrá
23.10. 0:00 25 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 23:00 20 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 22:00 22 Dobrá 22 Dobrá
22.10. 21:00 24 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 20:00 24 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 19:00 30 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 18:00 33 Dobrá 33 Dobrá
22.10. 17:00 33 Dobrá 33 Dobrá
22.10. 16:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
22.10. 15:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
22.10. 14:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
22.10. 13:00 33 Dobrá 33 Dobrá
22.10. 12:00 29 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 11:00 21 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 9:00 2 Dobrá 2 Dobrá
22.10. 8:00 5 Dobrá 5 Dobrá
22.10. 7:00 9 Dobrá 9 Dobrá
22.10. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 4:00 20 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 3:00 25 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 2:00 29 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 1:00 16 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 0:00 17 Dobrá 17 Dobrá
21.10. 23:00 22 Dobrá 22 Dobrá
21.10. 22:00 27 Dobrá 27 Dobrá
21.10. 21:00 31 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 20:00 31 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 19:00 27 Dobrá 27 Dobrá
21.10. 18:00 28 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 17:00 27 Dobrá 27 Dobrá
21.10. 16:00 28 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 15:00 26 Dobrá 26 Dobrá
21.10. 14:00 23 Dobrá 23 Dobrá
21.10. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá
21.10. 12:00 18 Dobrá 18 Dobrá
21.10. 11:00 19 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 16
NO2 21
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 21 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
23.10. 9:00 22 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
23.10. 8:00 24 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
23.10. 7:00 24 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.10. 6:00 22 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
23.10. 5:00 19 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
23.10. 4:00 16 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
23.10. 3:00 18 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
23.10. 2:00 20 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
23.10. 1:00 13 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
23.10. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 23:00 27 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 22:00 18 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
22.10. 21:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 20:00 27 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 19:00 17 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 18:00 15 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 17:00 18 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 16:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 15:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 14:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 13:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
22.10. 12:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 11:00 21 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 10:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 26 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 9:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 25 Dobrá 36 Zhoršená
22.10. 8:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 18 Dobrá 34 Zhoršená
22.10. 7:00 30 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 6:00 26 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 5:00 20 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 4:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá
22.10. 3:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 2:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
22.10. 1:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 0:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá
21.10. 23:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 30 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 22:00 28 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 21:00 28 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá
21.10. 20:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá 23 Dobrá
21.10. 19:00 33 Dobrá 31 Dobrá 33 Dobrá
21.10. 18:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 17:00 33 Dobrá 33 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 16:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená 33 Dobrá
21.10. 15:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 26 Dobrá
21.10. 14:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 24 Dobrá
21.10. 13:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 19 Dobrá
21.10. 12:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 22 Dobrá
21.10. 11:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

23.10.2021  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 10:00 32 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá
23.10. 9:00 41 Zhoršená 40 Zhoršená 41 Zhoršená
23.10. 8:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
23.10. 7:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
23.10. 5:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
23.10. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
23.10. 2:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
23.10. 1:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
23.10. 0:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
22.10. 22:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 21:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
22.10. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
22.10. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
22.10. 17:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
22.10. 16:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
22.10. 15:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
22.10. 14:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
22.10. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.10. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 9:00 33 Dobrá 33 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 8:00 30 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 7:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
22.10. 6:00 23 Dobrá 23 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 5:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
22.10. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 3:00 20 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 2:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 1:00 31 Dobrá 29 Dobrá 31 Dobrá
22.10. 0:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá
21.10. 23:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
21.10. 22:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
21.10. 21:00 38 Zhoršená 36 Zhoršená 38 Zhoršená
21.10. 20:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená
21.10. 19:00 44 Zhoršená 41 Zhoršená 44 Zhoršená
21.10. 18:00 43 Zhoršená 39 Zhoršená 43 Zhoršená
21.10. 17:00 41 Zhoršená 39 Zhoršená 41 Zhoršená
21.10. 16:00 42 Zhoršená 37 Zhoršená 42 Zhoršená
21.10. 15:00 42 Zhoršená 37 Zhoršená 42 Zhoršená
21.10. 14:00 44 Zhoršená 38 Zhoršená 44 Zhoršená
21.10. 13:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená
21.10. 12:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená
21.10. 11:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Ak trpíte chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

Ak patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva, je u Vás väčšia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.