Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Bratislavský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

23.10.2021  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 6
NO2 1
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 9:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 8:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 7:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 6:00 5 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 4:00 6 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 1:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
23.10. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 22:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 20:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 19:00 6 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
22.10. 18:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 17:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 16:00 16 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
22.10. 15:00 17 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
22.10. 14:00 19 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 13:00 23 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 12:00 29 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 11:00 23 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
22.10. 9:00 25 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 8:00 31 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
22.10. 7:00 24 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 6:00 14 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 4:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
22.10. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 20:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 19:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 18:00 12 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 17:00 16 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
21.10. 16:00 18 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
21.10. 15:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá
21.10. 14:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
21.10. 13:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá
21.10. 12:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá
21.10. 11:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
21.10. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 31

23.10.2021  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 31
NO2 17
O3 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.10. 9:00 31 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
23.10. 8:00 31 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
23.10. 7:00 27 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
23.10. 6:00 23 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
23.10. 5:00 26 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 4:00 26 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
23.10. 3:00 31 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
23.10. 2:00 31 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá
23.10. 1:00 28 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
23.10. 0:00 32 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 23:00 29 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
22.10. 22:00 28 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
22.10. 21:00 30 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 20:00 27 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
22.10. 19:00 32 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 18:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 38 Zhoršená 34 Zhoršená 16 Dobrá
22.10. 17:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 34 Zhoršená 28 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 16:00 33 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 15:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
22.10. 14:00 30 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 13:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 34 Zhoršená 25 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 12:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá 24 Dobrá
22.10. 11:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
22.10. 10:00 30 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá
22.10. 9:00 33 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá
22.10. 8:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 37 Zhoršená 3 Dobrá
22.10. 7:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 30 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá
22.10. 6:00 25 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá
22.10. 5:00 28 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 4:00 29 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
22.10. 3:00 30 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
22.10. 2:00 25 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
22.10. 1:00 30 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
22.10. 0:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 34 Zhoršená 23 Dobrá 20 Dobrá
21.10. 23:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 30 Dobrá
21.10. 22:00 32 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
21.10. 21:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 35 Zhoršená 20 Dobrá 27 Dobrá
21.10. 20:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená 24 Dobrá 25 Dobrá
21.10. 19:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 30 Dobrá 24 Dobrá
21.10. 18:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 39 Zhoršená 28 Dobrá 26 Dobrá
21.10. 17:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená 27 Dobrá 28 Dobrá
21.10. 16:00 46 Zhoršená 22 Dobrá 46 Zhoršená 30 Dobrá 23 Dobrá
21.10. 15:00 44 Zhoršená 20 Dobrá 44 Zhoršená 34 Zhoršená 18 Dobrá
21.10. 14:00 49 Zhoršená 23 Dobrá 49 Zhoršená 28 Dobrá 26 Dobrá
21.10. 13:00 46 Zhoršená 21 Dobrá 46 Zhoršená 24 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 12:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 31 Dobrá
21.10. 11:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 37 Zhoršená 15 Dobrá 29 Dobrá
21.10. 10:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 32

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Ak trpíte chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

Ak patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva, je u Vás väčšia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.

Stanice delíme podľa dvoch kritérií - miesta a typu. Tieto dva parametre potom stanicu charakterizujú.

V závislosti od umiestnenia stanice delíme na:

 • Mestská – umiestenie stanice v mestskom prostredí.
 • Predmestská – umiestenie stanice na okrajoch miest.
 • Vidiecka – umiestenie stanice vo vidieckom prostredí.

Podľa typu stanice:

 • Pozaďová – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia, ktoré nie je priamo ovplyvnené zdrojom znečisťovania.
 • Priemyselná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia priemyselnou činnosťou. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia je cca. 250 x 250 m od stanice.)
 • Dopravná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia z dopravy. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia od stanice je cca 100 m)

Pozaďová stanica môže byť mestská, predmestská alebo vidiecka. Dopravná a priemyselná stanica môže byť mestská alebo predmestská.

Akákoľvek látka v ovzduší, ktorá môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Sú to drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5). Označenie PM pochádza z anglického particulate matter, zahŕňa však tuhú aj kvapalnú fázu. PM2,5 sa nazýva jemnou veľkostnou frakciou. PM rozptýlené v ovzduší tvoria atmosférický aerosól. Do ovzdušia sa dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

Je žltohnedý jedovatý plyn.

Je bezfarebný reaktívny plyn, pri vyšších koncentráciách má silný dráždivý zápach.

Je trojatómová molekula kyslíka. Prízemný ozón má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, vegetáciu a architektonické stavby.