Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Nitriansky kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 16
NO2 13
O3 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 26 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 18:00 27 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 17:00 26 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 16:00 28 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 15:00 29 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 14:00 29 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 13:00 28 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 12:00 25 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 11:00 24 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 10:00 21 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 9:00 20 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 7:00 21 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 6:00 20 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 5:00 22 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 4:00 22 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 3:00 24 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 2:00 25 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 1:00 26 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 0:00 25 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 23:00 25 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 22:00 28 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 21:00 27 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 20:00 25 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 19:00 25 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 18:00 22 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 17:00 21 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 16:00 22 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 15:00 30 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 14:00 31 Dobrá 31 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 13:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 12:00 21 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 11:00 21 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 10:00 21 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 6:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 5:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 4:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 3:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 2:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 1:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 0:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 23:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
16.01. 22:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 21:00 49 Zhoršená 42 Zhoršená 49 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 20:00 54 Zhoršená 44 Zhoršená 54 Zhoršená 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 22
NO2 20
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 25 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 18:00 31 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 17:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 16:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 15:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 14:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 13:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 12:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 11:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 10:00 32 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 9:00 23 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 8:00 26 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 7:00 30 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 6:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 5:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 4:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 3:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 2:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 1:00 32 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 0:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 23:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 22:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 21:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 20:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 19:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 18:00 31 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 17:00 29 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
17.01. 16:00 28 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 15:00 27 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 14:00 26 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 13:00 27 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 12:00 27 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 10:00 24 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 9:00 23 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 8:00 25 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 7:00 24 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 6:00 22 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 5:00 23 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 4:00 22 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 3:00 21 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 2:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 1:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 0:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá
16.01. 23:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 22:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 21:00 64 Zhoršená 41 Zhoršená 64 Zhoršená 34 Zhoršená 7 Dobrá
16.01. 20:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 29 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 18
NO2 35
SO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 18 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 18:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 16 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 17:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 17 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 16:00 29 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 15:00 25 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 14:00 20 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 13:00 17 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 12:00 15 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 11:00 17 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 10:00 23 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 9:00 33 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 8:00 29 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 7:00 25 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 6:00 18 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 5:00 11 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 4:00 11 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 3:00 11 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 2:00 11 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 1:00 12 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 0:00 12 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 23:00 12 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 22:00 11 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 21:00 12 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 20:00 13 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 19:00 11 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 18:00 12 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 17:00 16 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 16:00 18 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 15:00 20 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 14:00 18 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 13:00 17 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 11:00 19 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 10:00 27 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 9:00 29 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
17.01. 8:00 30 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 7:00 24 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 6:00 18 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 5:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 4:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 3:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 2:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 1:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 0:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
16.01. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 22:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá
16.01. 21:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 24 Dobrá
16.01. 20:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 12

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10