Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Trenčiansky kraj

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 36
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 19:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 18:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 17:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 16:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 15:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 14:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 13:00 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 12:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 11:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 10:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 9:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 8:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 7:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 6:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 5:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 4:00 14 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 3:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 2:00 14 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 1:00 13 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 0:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 23:00 14 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 22:00 17 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 21:00 21 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 20:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 19:00 14 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 18:00 12 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 17:00 18 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 16:00 24 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 15:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 14:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 13:00 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 12:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 11:00 28 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 10:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 9:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 8:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
17.01. 7:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 6:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 5:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 4:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 3:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
17.01. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
17.01. 1:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
17.01. 0:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
16.01. 23:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
16.01. 22:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená
16.01. 21:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 26
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 19:00 28 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 18:00 21 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 17:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 16:00 20 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 15:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 14:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 12:00 16 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 11:00 14 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 10:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 9:00 17 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 8:00 17 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 7:00 10 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 6:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 5:00 12 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 4:00 12 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 3:00 13 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 2:00 16 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 1:00 14 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 0:00 12 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 23:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 22:00 11 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 21:00 5 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 20:00 10 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 19:00 9 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 18:00 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 17:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 16:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 15:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 14:00 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 13:00 18 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 12:00 24 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 11:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 10:00 22 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 9:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 8:00 26 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 7:00 25 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 6:00 28 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 5:00 25 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 4:00 23 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 3:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
17.01. 2:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 1:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 0:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená
16.01. 23:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
16.01. 22:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 43 Zhoršená
16.01. 21:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 5

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 19
PM2,5 26
NO2 26
SO2 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 19:00 24 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 18:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 17:00 21 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 16:00 21 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 15:00 18 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 14:00 18 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 13:00 18 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 12:00 18 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 10:00 18 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 9:00 26 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 8:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 7:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 6:00 23 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 5:00 18 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 4:00 18 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 3:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
18.01. 2:00 18 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 1:00 19 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 0:00 19 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
17.01. 23:00 19 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
17.01. 22:00 20 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 21:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 20:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 19:00 22 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 18:00 21 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 17:00 21 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 16:00 22 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 15:00 22 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 14:00 22 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 13:00 22 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 12:00 22 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 11:00 22 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 10:00 21 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 9:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 8:00 63 Zhoršená 41 Zhoršená 63 Zhoršená 22 Dobrá
17.01. 7:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
17.01. 6:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 5:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 4:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 3:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 2:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
17.01. 1:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá
17.01. 0:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
16.01. 23:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
16.01. 22:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 20 Dobrá
16.01. 21:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 22

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 58

18.01.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 39
PM2,5 58
NO2 27
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 20:00 58 Zhoršená 39 Zhoršená 58 Zhoršená 27 Dobrá
18.01. 19:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 33 Dobrá
18.01. 18:00 27 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 17:00 16 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 16:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 15:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 14:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 11:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 10:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 9:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 8:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 6:00 9 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 4:00 6 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 3:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 1:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 0:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
17.01. 23:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
17.01. 22:00 10 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 21:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 20:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 19:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 18:00 11 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 17:00 6 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 16:00 8 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 15:00 7 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 14:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 13:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 12:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 11:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 10:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 9:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 8:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 7:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 6:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 5:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 4:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá
17.01. 3:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá
17.01. 2:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 12 Dobrá
17.01. 1:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 10 Dobrá
17.01. 0:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená 15 Dobrá
16.01. 23:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 12 Dobrá
16.01. 22:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá
16.01. 21:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky