Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Trnavský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 19
PM2,5 16
SO2 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 19 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 18:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 17:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 16:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 15:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 12:00 18 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 11:00 20 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 10:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 7:00 27 Dobrá 27 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 6:00 28 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 5:00 22 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 3:00 14 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 2:00 14 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 1:00 13 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
18.01. 0:00 14 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 23:00 14 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
17.01. 22:00 14 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
17.01. 21:00 15 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
17.01. 20:00 15 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
17.01. 19:00 14 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
17.01. 18:00 15 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 17:00 16 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 16:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 15:00 16 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 14:00 16 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 12:00 28 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 11:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 22 Dobrá
17.01. 10:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 26 Dobrá
17.01. 9:00 22 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 7:00 25 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 6:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 37 Zhoršená
17.01. 5:00 28 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 4:00 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 3:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 2:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 1:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
17.01. 0:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená
16.01. 23:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená
16.01. 22:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená
16.01. 21:00 50 Zhoršená 39 Zhoršená 50 Zhoršená
16.01. 20:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 17

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 27

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 11
NO2 27

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 27 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 18:00 27 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 17:00 21 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 16:00 17 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 15:00 14 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 14:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 13:00 12 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 12:00 12 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 11:00 12 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 10:00 14 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 9:00 21 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 8:00 33 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 7:00 27 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 6:00 15 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 5:00 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 4:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 3:00 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 2:00 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
18.01. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 23:00 7 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 22:00 6 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 21:00 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 20:00 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 19:00 11 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 18:00 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 17:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 16:00 9 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 15:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 14:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 13:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 12:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 11:00 13 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 10:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 9:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 8:00 16 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 7:00 14 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 6:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 5:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 4:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 3:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 2:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 1:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 0:00 31 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 23:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 22:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená 15 Dobrá
16.01. 21:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá
16.01. 20:00 65 Zhoršená 41 Zhoršená 65 Zhoršená 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 65
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 65
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 13
NO2 5
O3 34
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 18:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 17:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 16:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 15:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 14:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 13:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 12:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 11:00 33 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 10:00 31 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 9:00 29 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 8:00 26 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 7:00 25 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
18.01. 6:00 31 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 5:00 32 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 4:00 29 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 3:00 33 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 2:00 33 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 1:00 33 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 0:00 33 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 23:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 22:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 21:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 20:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 19:00 30 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 18:00 26 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 17:00 26 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 16:00 26 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 15:00 26 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 14:00 26 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 13:00 27 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 12:00 27 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 11:00 26 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 10:00 27 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 9:00 27 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 8:00 21 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 7:00 22 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 6:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 5:00 21 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 3:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 2:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 1:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 0:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
16.01. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
16.01. 22:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá
16.01. 21:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá
16.01. 20:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 20
NO2 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3