Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Banská Bystrica, Zelená

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Banská Bystrica, Štefánikovo nábr.

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bardejov, Pod Vinbargom

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Jeséniova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Kamenné nám.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Mamateyova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Púchovská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bratislava, Trnavské mýto

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Bystričany, Rozvodňa SSE

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Chopok, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Gánovce, Meteo. st.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Handlová, Morovianska cesta

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Hnúšťa, Hlavná

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Humenné, Nám. Slobody

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zlá
Jelšava, Jesenského

Aktuálna situácia: Zlá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Kojšovská hoľa

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Kolonické sedlo, Hvezdáreň

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Komárno, Vnútorná okružná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Amurská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Ďumbierska

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Košice, Štefánikova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Krompachy, SNP

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Malacky, Mierové nám.

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Martin, Jesenského

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Nitra, Janíkovce

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Nitra, Štúrova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Plášťovce

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Poprad, Železničná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Prievidza, Malonecpalská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Púchov, 1. mája

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Ružomberok, Riadok

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Senec, Boldocká

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Senica, Hviezdoslavova

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Sereď, Vinárska

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Starina, Vodná nádrž, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Strážske, Mierová

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Topoľníky, Aszód, EMEP

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Trebišov, T. G. Masaryka

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Trenčín, Hasičská

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Trnava, Kollárova

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Veľká Ida, Letná

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Zvolen, J. Alexyho

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená
Žarnovica, Dolná

Aktuálna situácia: Zhoršená

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Žiar nad Hronom, Jilemnického

Aktuálna situácia: Dobrá

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá
Žilina, Obežná

Aktuálna situácia: Dobrá