Dodatok k Plánu obnovy a odolnosti SR je šanca pre Slovensko

03. 05. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 26.4.2023 schválila Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (PPO). Doplnenie novej kapitoly REPowerEU do tohto dokumentu prináša aj niekoľko opatrení pre domácnosti, ktoré si chcú zlepšiť energetickú bilanciu rodinných domov.

logo k  doplnenieu POO
Zdroj: MŽP SR

Dôvodov na prijatie dodatku k POO bolo niekoľko.

V prvom rade sa POO upravuje z dôvodu pridania novej kapitoly REPowerEU, ktorá reaguje na ruskú agresiu na Ukrajine a s ňou súvisiaci narušený globálny trh s energiami. V tejto súvislosti čelí Slovensko v európskom ako aj národnom kontexte neodkladným výzvam, ktoré musia urýchlene znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, zrýchliť zelenú transformáciu a zároveň zvýšiť odolnosť a bezpečnosť energetického systému v celej Európskej únii. Hlavným cieľom reforiem a investícií v kapitole REPowerEU je preto prispieť k diverzifikácii zdrojov energie a odkloneniu sa od ruských fosílnych palív. Okrem vyššie spomínaných cieľov kapitola REPowerEU pokrýva aj také opatrenia, ktoré pomôžu v boji proti energetickej chudobe, podporia bezemisnú dopravu a urýchlia  rekvalifikáciu pracovnej sily na ekologické a súvisiace digitálne zručnosti.

Vo vzťahu k domácnostiam pôjde o opatrenia pre tie, ktoré si chcú zlepšiť energetickú bilanciu rodinných domov. V prípade sociálne slabších domácností, ktoré trpia energetickou chudobou, bude možné zvýšiť financovanie realizovaných opatrení na 100%, teda bez ich spolufinancovania. Celková suma opatrení bude v plánovanej výške na 50 miliónov eur. Konzultácie sa budú poskytovať v rodinných domoch majiteľov, ktorí žiadajú o dotáciu v rámci súčasnej schémy Obnov Dom https://obnovdom.sk/. Konzultanti budú poskytovať asistenciu a poradenstvo pri výbere možných  opatrení, pričom budú k dispozícii v regionálnych kanceláriách Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a aj v teréne. Pomáhať budú taktiež v procese podania a celkového vyplnenia žiadosti  o finančnú podporu. MŽP SR už začalo s prípravou novej výzvy, ktorá bude reflektovať takto novo nastavené podmienky.

Medzi ďalšie dôvody prijatia predmetného dodatku POO patrí nárast cien stavebných materiálov, aktualizácia výšky maximálneho finančného príspevku pre Slovensko a  zníženie alokácie financií POO, ktoré boli pôvodne plánované ako dodatočné financovanie POO zo štátneho rozpočtu.

Celý materiál je prístupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28317/1.