Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

ORKO vymedzené na základe monitorovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Dunajská Streda Obec/mesto: Blahová, Okoč, Veľký Meder, Zlaté Klasy PM10, PM2,5, BaP
Galanta Obec/mesto: Jelka, Šoporňa PM10, PM2,5, BaP
Hlohovec Obec/mesto: Jalšové, Koplotovce, Sasinkovo PM10, PM2,5, BaP
Piešťany Obec/mesto: Prašník, Ratnovce, Sokolovce, Drahovce PM10, PM2,5, BaP
Senica Obec/mesto: Borský Mikuláš, Podbranč, Šaštín-Stráže PM10, PM2,5, BaP
Trnava Obec/mesto: Dechtice PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 6:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 2:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 1:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 0:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 23:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 22:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 21:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 20:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 19:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 18:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 17:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 16:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 15:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 14:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 13:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 12:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 11:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 8:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 7:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 4:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 0:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 23:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 22:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 21:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 20:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
03.06. 19:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
03.06. 18:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
03.06. 17:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
03.06. 16:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 15:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
03.06. 14:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
03.06. 13:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 12:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 11:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 10:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 8:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 27

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 12
NO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
05.06. 5:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 4:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 3:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 1:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
05.06. 0:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 23:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 21:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 20:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 19:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 18:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 17:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 16:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 15:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 14:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 13:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 12:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 10:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 9:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 8:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 6:00 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 5:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
04.06. 4:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 3:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 2:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 1:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 0:00 33 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
03.06. 23:00 28 Dobrá 28 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
03.06. 22:00 21 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
03.06. 21:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 20:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 19:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
03.06. 18:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 17:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 16:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 15:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 14:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 13:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 12:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 11:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 10:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 9:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 8:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 15
NO2 3
O3 10
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 6:00 10 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 5:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
05.06. 4:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
05.06. 3:00 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 2:00 17 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 1:00 17 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 0:00 16 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
04.06. 23:00 18 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 22:00 18 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 21:00 22 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
04.06. 20:00 25 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 19:00 23 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 18:00 22 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
04.06. 17:00 30 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 16:00 33 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 15:00 36 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 14:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 13:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 11 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 12:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 11:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 10:00 30 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 9:00 28 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 8:00 27 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 7:00 28 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 6:00 29 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 5:00 29 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 4:00 28 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 3:00 25 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 2:00 27 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 1:00 28 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 0:00 31 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
03.06. 23:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.06. 22:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
03.06. 21:00 33 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
03.06. 20:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 19:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 18:00 42 Zhoršená 15 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 17:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 16:00 41 Zhoršená 6 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 15:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 14:00 39 Zhoršená 5 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 13:00 38 Zhoršená 4 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
03.06. 12:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
03.06. 11:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 10:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
03.06. 9:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.06. 8:00 33 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 17
NO2 33

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 33 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá
05.06. 6:00 26 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 5:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 3:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 2:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 1:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
05.06. 0:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 23:00 15 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 22:00 19 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
04.06. 21:00 19 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
04.06. 20:00 27 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 19:00 17 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 18:00 24 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 17:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 16:00 20 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 15:00 24 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 14:00 19 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
04.06. 13:00 18 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 12:00 23 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 11:00 19 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
04.06. 10:00 15 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 9:00 13 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 7:00 10 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 6:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 5:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 4:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 2:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 1:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 0:00 22 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
03.06. 23:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 19 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 22:00 32 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
03.06. 21:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 20:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 19:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá
03.06. 18:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
03.06. 17:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
03.06. 16:00 27 Dobrá