Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

ORKO vymedzené na základe monitorovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Dunajská Streda Obec/mesto: Blahová, Okoč, Veľký Meder, Zlaté Klasy PM10, PM2,5, BaP
Galanta Obec/mesto: Jelka, Šoporňa PM10, PM2,5, BaP
Hlohovec Obec/mesto: Jalšové, Koplotovce, Sasinkovo PM10, PM2,5, BaP
Piešťany Obec/mesto: Prašník, Ratnovce, Sokolovce, Drahovce PM10, PM2,5, BaP
Senica Obec/mesto: Borský Mikuláš, Podbranč, Šaštín-Stráže PM10, PM2,5, BaP
Trnava Obec/mesto: Dechtice PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 49

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 39
PM2,5 49
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 49 Zhoršená 39 Zhoršená 49 Zhoršená
09.02. 8:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
09.02. 7:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená
09.02. 6:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 5:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 4:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 3:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
09.02. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 1:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 0:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 23:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 22:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 21:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená
08.02. 20:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená
08.02. 19:00 42 Zhoršená 39 Zhoršená 42 Zhoršená
08.02. 18:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 17:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 16:00 32 Dobrá 32 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 15:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 14:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 13:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená
08.02. 12:00 52 Zhoršená 44 Zhoršená 52 Zhoršená
08.02. 11:00 58 Zhoršená 52 Zhoršená 58 Zhoršená
08.02. 10:00 63 Zhoršená 60 Zhoršená 63 Zhoršená
08.02. 9:00 60 Zhoršená 50 Zhoršená 60 Zhoršená
08.02. 8:00 58 Zhoršená 49 Zhoršená 58 Zhoršená
08.02. 7:00 44 Zhoršená 35 Zhoršená 44 Zhoršená
08.02. 6:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 5:00 44 Zhoršená 24 Dobrá 44 Zhoršená
08.02. 4:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 41 Zhoršená
08.02. 3:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 2:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 1:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 0:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená
07.02. 23:00 47 Zhoršená 27 Dobrá 47 Zhoršená
07.02. 22:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
07.02. 21:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 20:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 19:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 18:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 17:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 16:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
07.02. 15:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 14:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená
07.02. 13:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 12:00 61 Zhoršená 43 Zhoršená 61 Zhoršená
07.02. 11:00 59 Zhoršená 45 Zhoršená 59 Zhoršená
07.02. 10:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená 50 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 34
NO2 15

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 15 Dobrá
09.02. 8:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 7:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá
09.02. 6:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá
09.02. 5:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
09.02. 4:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá
09.02. 3:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá
09.02. 2:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá
09.02. 1:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
09.02. 0:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 14 Dobrá
08.02. 23:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
08.02. 22:00 32 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 21:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 20:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 19:00 29 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 18:00 31 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 17:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 16:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 15:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 14:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 13:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 11:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 10:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 9:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 8:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 7:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 6:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 25 Dobrá
08.02. 5:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 18 Dobrá
08.02. 4:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 3:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 2:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá
08.02. 1:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 0:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 23:00 58 Zhoršená 45 Zhoršená 58 Zhoršená 28 Dobrá
07.02. 22:00 66 Zhoršená 53 Zhoršená 66 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 21:00 55 Zhoršená 48 Zhoršená 55 Zhoršená 38 Zhoršená
07.02. 20:00 44 Zhoršená 39 Zhoršená 44 Zhoršená
07.02. 19:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená
07.02. 18:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 29 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 17:00 19 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
07.02. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
07.02. 15:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
07.02. 14:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 13:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá
07.02. 12:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 11:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 10:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 53
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 40

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 40
NO2 8
O3 18
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 8:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 7:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 6:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 5:00 43 Zhoršená 21 Dobrá 43 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá
09.02. 4:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 6 Dobrá 14 Dobrá
09.02. 3:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 2:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 1:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá 19 Dobrá
09.02. 0:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 23:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 22:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 21:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 20:00 31 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 19:00 25 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 18:00 28 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 17:00 33 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 16:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 15:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 14:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 13:00 31 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 12:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 11:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 10:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 9:00 42 Zhoršená 22 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 8:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 7:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 6:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 8 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 5:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 4:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 3:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 2:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 1:00 50 Zhoršená 29 Dobrá 50 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 0:00 54 Zhoršená 33 Dobrá 54 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá
07.02. 23:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 22:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 21:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 21 Dobrá
07.02. 20:00 32 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
07.02. 19:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 18:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 17:00 33 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 16:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 15:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 14:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 44 Zhoršená 6 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 13:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 8 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 12:00 45 Zhoršená 22 Dobrá 45 Zhoršená 27 Dobrá
07.02. 11:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 10:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 21 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 10
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 46
PM2,5 46
NO2