Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Gelnica Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná Lokálne kúreniská
Košice - okolie Debraď, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Rudník, Zlatá Idka, Žarnov, Čečejovce, Drienovec, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Poproč, Štós, Turňa nad Bodvou, Vyšný Medzev Lokálne kúreniská
Rožňava Betliar, Bôrka, Brzotín, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Poloma, Hrhov, Hrušov, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Lipovník, Lúčka, Pača, Plešivec, Rožňava, Rudná, Silická Jablonica, Štítnik Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Krompachy BaP: Krompachy, SNP (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Bystrany, Harichovce, Chrasť nad Hornádom, Krompachy, Markušovce, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vítkovce Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
NO2 1
O3 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 42 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
17.04. 2:00 41 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
17.04. 1:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
17.04. 0:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 23:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 22:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 21:00 42 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
16.04. 20:00 45 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 45 Zhoršená
16.04. 19:00 48 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
16.04. 18:00 48 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
16.04. 17:00 46 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 46 Zhoršená
16.04. 16:00 46 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 46 Zhoršená
16.04. 15:00 42 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
16.04. 14:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 13:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 12:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 11:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 10:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 9:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 8:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 7:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 6:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 5:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 4:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 3:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 2:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 1:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 0:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 23:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
15.04. 22:00 39 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 21:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 20:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 19:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 18:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
15.04. 17:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 16:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
15.04. 15:00 39 Zhoršená 18 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 14:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 13:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
15.04. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
15.04. 11:00 41 Zhoršená 12 Dobrá 41 Zhoršená
15.04. 10:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
15.04. 9:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 8:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 7:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
15.04. 6:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 5:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
15.04. 4:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 48

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
PM2,5 1
NO2 2
SO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 10 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
17.04. 2:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
17.04. 1:00 10 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
17.04. 0:00 10 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 23:00 10 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 22:00 10 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 21:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 19:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 18:00 11 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 17:00 13 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
16.04. 16:00 16 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
16.04. 15:00 15 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 14:00 15 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 13:00 17 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
16.04. 12:00 19 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
16.04. 11:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
16.04. 10:00 18 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
16.04. 9:00 15 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 8:00 13 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
16.04. 7:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 6:00 15 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 5:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 4:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 1:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
15.04. 23:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 22:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 20:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 19:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 18:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 17:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 16:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 15:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá
15.04. 14:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 13:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 12:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 11:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 10:00 31 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá
15.04. 9:00 30 Dobrá 30 Dobrá 29 Dobrá 17 Dobrá
15.04. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 7:00 24 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
15.04. 6:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 4:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 1:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 22:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 21:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 20:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 19:00 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 18:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 17:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 16:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 15:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
16.04. 13:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 9:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 8:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 7:00 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
16.04. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
16.04. 5:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
16.04. 4:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
16.04. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 2:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 0:00 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 23:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
15.04. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 20:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 19:00 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 18:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 17:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 16:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená
15.04. 15:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 14:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
15.04. 13:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
15.04. 12:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
15.04. 11:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 10:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 9:00 22 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 7:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 6:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 5:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 4:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 42

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 2
NO2 6
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 25 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
17.04. 2:00 22 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
17.04. 1:00 26 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
17.04. 0:00 28 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 23:00 33 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 33 Dobrá
16.04. 22:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 21:00 32 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 20:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 19:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 18:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 17:00 43 Zhoršená 5 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 43 Zhoršená
16.04. 16:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 15:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 16 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 14:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 13:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 12:00 30 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 11:00 27 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 10:00 30 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 9:00 24 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 8:00 18 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
16.04. 7:00 20 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 6:00 28 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 5:00 30 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 4:00 32 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 3:00 31 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
16.04. 2:00 32 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 1:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 0:00 32 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 23:00 30 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
15.04. 22:00 27 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 21:00 25 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 20:00 32 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 19:00 33 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
15.04. 18:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 17:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 16:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 6 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 15:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 41 Zhoršená
15.04. 14:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 39 Zhoršená
15.04. 13:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 12:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 11:00 32 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 10:00 27 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 9:00 25 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 8:00 26 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
15.04. 7:00 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 6:00 31 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
15.04. 5:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 4:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10