Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Košický kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
NO2 13
O3 20

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 20 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 22:00 22 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 21:00 26 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 20:00 28 Dobrá 1 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 19:00 27 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
26.11. 18:00 26 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 17:00 33 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 16:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 15:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 14:00 29 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 13:00 29 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 12:00 27 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
26.11. 11:00 26 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 10:00 25 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 9:00 23 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 8:00 19 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 7:00 17 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 6:00 20 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 5:00 17 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 4:00 16 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 3:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 2:00 17 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 1:00 17 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 0:00 20 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 23:00 19 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
25.11. 22:00 18 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 21:00 18 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 20:00 20 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 19:00 24 Dobrá 1 Dobrá 24 Dobrá
25.11. 18:00 25 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 17:00 25 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 16:00 27 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 15:00 28 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 14:00 28 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 13:00 28 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 12:00 26 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 11:00 27 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 10:00 28 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 9:00 28 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 8:00 26 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 7:00 22 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
25.11. 6:00 23 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 5:00 26 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 4:00 29 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
25.11. 3:00 28 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 2:00 29 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
25.11. 1:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
25.11. 0:00 23 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 39
NO2 16
SO2 13

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá
26.11. 22:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá
26.11. 21:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 20:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 19:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená 19 Dobrá
26.11. 18:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená 27 Dobrá
26.11. 17:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 16:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 15:00 31 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá
26.11. 14:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 23 Dobrá
26.11. 13:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 12:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 11:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 10:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 9:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 22 Dobrá
26.11. 8:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 20 Dobrá
26.11. 7:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá
26.11. 6:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 5:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 4:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 12 Dobrá
26.11. 3:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená 7 Dobrá
26.11. 2:00 54 Zhoršená 35 Zhoršená 54 Zhoršená 8 Dobrá
26.11. 1:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená 10 Dobrá
26.11. 0:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 23:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 22:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 14 Dobrá
25.11. 21:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá
25.11. 20:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá
25.11. 19:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 18:00 53 Zhoršená 40 Zhoršená 53 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 17:00 52 Zhoršená 37 Zhoršená 52 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 16:00 63 Zhoršená 47 Zhoršená 63 Zhoršená
25.11. 15:00 47 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená 34 Zhoršená
25.11. 14:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 28 Dobrá
25.11. 13:00 71 Zlá 71 Zlá 71 Zlá 28 Dobrá
25.11. 12:00 72 Zlá 72 Zlá 71 Zlá 29 Dobrá
25.11. 11:00 67 Zlá 56 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá
25.11. 10:00 59 Zhoršená 43 Zhoršená 59 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 9:00 63 Zhoršená 48 Zhoršená 63 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 8:00 67 Zlá 59 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá
25.11. 7:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá
25.11. 6:00 59 Zhoršená 42 Zhoršená 59 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 5:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 4:00 56 Zhoršená 34 Zhoršená 56 Zhoršená 14 Dobrá
25.11. 3:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 2:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 1:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 0:00 66 Zhoršená 42 Zhoršená 66 Zhoršená 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 14

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
26.11. 22:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená
26.11. 21:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 20:00 46 Zhoršená 20 Dobrá 46 Zhoršená
26.11. 19:00 51 Zhoršená 29 Dobrá 51 Zhoršená
26.11. 18:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
26.11. 17:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 16:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 15:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 14:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 13:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá
26.11. 12:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
26.11. 11:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 10:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 9:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 8:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 7:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 6:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 5:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 4:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 3:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 2:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 1:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 0:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
25.11. 23:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
25.11. 22:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 21:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
25.11. 20:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 19:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 18:00 53 Zhoršená 27 Dobrá 53 Zhoršená
25.11. 17:00 53 Zhoršená 33 Dobrá 53 Zhoršená
25.11. 16:00 53 Zhoršená 32 Dobrá 53 Zhoršená
25.11. 15:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 14:00 56 Zhoršená 34 Zhoršená 56 Zhoršená
25.11. 13:00 52 Zhoršená 30 Dobrá 52 Zhoršená
25.11. 12:00 60 Zhoršená 34 Zhoršená 60 Zhoršená
25.11. 11:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 10:00 64 Zhoršená 39 Zhoršená 64 Zhoršená
25.11. 9:00 62 Zhoršená 40 Zhoršená 62 Zhoršená
25.11. 8:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 7:00 66 Zhoršená 38 Zhoršená 66 Zhoršená
25.11. 6:00 64 Zhoršená 44 Zhoršená 64 Zhoršená
25.11. 5:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená
25.11. 4:00 66 Zhoršená 40 Zhoršená 66 Zhoršená
25.11. 3:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 2:00 64 Zhoršená 45 Zhoršená 64 Zhoršená
25.11. 1:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 0:00 64 Zhoršená 43 Zhoršená 64 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 38
NO2 13
O3 10

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 22:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 21:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 20:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 19:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 26 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 18:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 17:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená 29 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 16:00 31 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 15:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 14:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 13:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 12:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 11:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 10:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 30 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 9:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 31 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 8:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 26 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 7:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 6:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 5:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 4:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 2 Dobrá
26.11. 3:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 2:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 1:00 66 Zhoršená 44 Zhoršená 66 Zhoršená 19 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 0:00 64 Zhoršená 42 Zhoršená 64 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 23:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 23 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 22:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 22 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 21:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená 22 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 20:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 19:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 18:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 22 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 17:00 65 Zhoršená 44 Zhoršená 65 Zhoršená 27 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 16:00 62 Zhoršená 42 Zhoršená 62 Zhoršená 22 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 15:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 14:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 22 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 13:00 66 Zhoršená 42 Zhoršená 66 Zhoršená 22 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 12:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 17 Dobrá 5 Dobrá
25.11. 11:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 10:00 56 Zhoršená 41 Zhoršená 56 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 9:00 61 Zhoršená 47 Zhoršená 61 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 8:00 45 Zhoršená 41 Zhoršená 45 Zhoršená 23 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 7:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 34 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 6:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 25 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 5:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 4:00 43 Zhoršená 40 Zhoršená 43 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 3:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 2:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 1 Dobrá
25.11. 1:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 0:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 19 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10