Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Gelnica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie Obec/mesto: Bačkovík, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Čakanovce, Čečejovce, Drienovec, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Háj, Jasov, Kecerovce, Košická Belá, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Kamenica, Nováčany, Poproč, Rankovce, Ruskov, Slanec, Svinica, Štós, Šemša, Trsťany, Turňa nad Bodvou, Vyšná Kamenica, Vyšný Medzev PM10, PM2,5, BaP
Sobrance Obec/mesto: Hlivištia, Ruský Hrabovec, Sobrance, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety PM10, PM2,5, BaP
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Betlanovce, Bystrany, Harichovce, Hnilčík, Hrabušice, Iliašovce, Krompachy, Markušovce, Poráč, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy PM10, PM2,5, BaP
Trebišov Obec/mesto: Borša, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Malé Trakany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Trebišov, Veľké Trakany PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
NO2 2
O3 36

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
09.02. 8:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 7:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 6:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 5:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 4:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 3:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 2:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
09.02. 1:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
09.02. 0:00 33 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá
08.02. 22:00 33 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 21:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 20:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 19:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 18:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 17:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 16:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 15:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 14:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 13:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 12:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 11:00 33 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 10:00 32 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 9:00 32 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 8:00 32 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 7:00 31 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 6:00 33 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 5:00 33 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 4:00 32 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 3:00 32 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 2:00 32 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 1:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 0:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 23:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 22:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 21:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
07.02. 20:00 33 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 19:00 33 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 18:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 17:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 16:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 15:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 14:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 13:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 12:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 11:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 10:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 10
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 31
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 69

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 67
PM2,5 69
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá
09.02. 8:00 68 Zlá 61 Zhoršená 68 Zlá 30 Dobrá
09.02. 7:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá 33 Dobrá
09.02. 6:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá 26 Dobrá
09.02. 5:00 68 Zlá 58 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá
09.02. 4:00 68 Zlá 56 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá
09.02. 3:00 68 Zlá 58 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá
09.02. 2:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá 21 Dobrá
09.02. 1:00 69 Zlá 57 Zhoršená 69 Zlá 23 Dobrá
09.02. 0:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 22 Dobrá
08.02. 23:00 68 Zlá 51 Zhoršená 68 Zlá 25 Dobrá
08.02. 22:00 68 Zlá 48 Zhoršená 68 Zlá 27 Dobrá
08.02. 21:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 26 Dobrá
08.02. 20:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá
08.02. 19:00 67 Zlá 37 Zhoršená 67 Zlá 25 Dobrá
08.02. 18:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 28 Dobrá
08.02. 17:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 41 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 16:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 15:00 32 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 14:00 31 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 13:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 12:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 11:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 10:00 51 Zhoršená 25 Dobrá 51 Zhoršená 18 Dobrá
08.02. 9:00 57 Zhoršená 32 Dobrá 57 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 8:00 49 Zhoršená 27 Dobrá 49 Zhoršená
08.02. 7:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 6:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 41 Zhoršená 26 Dobrá
08.02. 5:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá
08.02. 4:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá
08.02. 3:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá
08.02. 2:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 1:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 0:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá
07.02. 23:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá
07.02. 22:00 58 Zhoršená 32 Dobrá 58 Zhoršená 10 Dobrá
07.02. 21:00 68 Zlá 48 Zhoršená 68 Zlá 24 Dobrá
07.02. 20:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 19:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 18:00 66 Zhoršená 42 Zhoršená 66 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 17:00 65 Zhoršená 39 Zhoršená 65 Zhoršená 30 Dobrá
07.02. 16:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 29 Dobrá
07.02. 15:00 55 Zhoršená 34 Zhoršená 55 Zhoršená 26 Dobrá
07.02. 14:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená 23 Dobrá
07.02. 13:00 50 Zhoršená 28 Dobrá 50 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 12:00 55 Zhoršená 30 Dobrá 55 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 11:00 51 Zhoršená 29 Dobrá 51 Zhoršená 21 Dobrá
07.02. 10:00 62 Zhoršená 39 Zhoršená 62 Zhoršená 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 33
PM2,5 47

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 8:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 7:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená
09.02. 6:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená
09.02. 5:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
09.02. 4:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená
09.02. 3:00 60 Zhoršená 40 Zhoršená 60 Zhoršená
09.02. 2:00 60 Zhoršená 40 Zhoršená 60 Zhoršená
09.02. 1:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená
09.02. 0:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá
08.02. 23:00 63 Zhoršená 43 Zhoršená 63 Zhoršená
08.02. 22:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená
08.02. 21:00 54 Zhoršená 38 Zhoršená 54 Zhoršená
08.02. 20:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
08.02. 19:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
08.02. 18:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 17:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 16:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 15:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 14:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 11:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 10:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená
08.02. 9:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
08.02. 8:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 7:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 6:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 5:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 4:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 3:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 2:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 1:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 0:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
07.02. 23:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
07.02. 22:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 21:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
07.02. 20:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
07.02. 19:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená
07.02. 18:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 17:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 16:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 15:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 14:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 13:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 12:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 11:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 45
NO2 27
O3 10

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 27 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 8:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená 34 Zhoršená 3 Dobrá
09.02. 7:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená 35 Zhoršená 1 Dobrá
09.02. 6:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 35 Zhoršená 1 Dobrá
09.02. 5:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 28 Dobrá 6 Dobrá
09.02. 4:00 45 Zhoršená 23 Dobrá 45 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 3:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená 26 Dobrá 8 Dobrá
09.02. 2:00 55 Zhoršená 34 Zhoršená 55 Zhoršená 35 Zhoršená 1 Dobrá
09.02. 1:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 2 Dobrá
09.02. 0:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 34 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 23:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 34 Zhoršená 7 Dobrá
08.02. 22:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 35 Zhoršená 2 Dobrá
08.02. 21:00 60 Zhoršená 36 Zhoršená 60 Zhoršená 34 Zhoršená 3 Dobrá
08.02. 20:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 34 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 19:00 40 Zhoršená 38 Zhoršená 40 Zhoršená 38 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 18:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 39 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 17:00 31 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 16:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 15:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 14:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 13:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 12:00 32 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 11:00 29 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 10:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 9:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 8:00 39 Zhoršená 18 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 7:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 6:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 41 Zhoršená 10 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 5:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 4:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 43 Zhoršená 8 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 3:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 2:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 1:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 0:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 23:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 28 Dobrá
07.02. 22:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 21:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 9 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 20:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 9 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 19:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená 10 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 18:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 17:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 16:00 28 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 15:00 29 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 14:00 33 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 13:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 12:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 11:00 33 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 10:00 31 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10