Aktuality

titulná fotka 1

Posledná zima z pohľadu smogových situácií

19. 04. 2021

Zimné mesiace sú vždy sprevádzané zhoršenou kvalitou ovzdušia. Napriek poklesu teplôt v priebehu posledných dní sa zdá,  že obdobie zimných smogových situácií je nateraz za nami. Aj tohtoročná zima/ vykurovacia sezóna sa však niesla v znamení dní s vyššími koncentráciami častíc PM10. Tie na viacerých miestach, v niektorých obdobiach, prerástli až do smogových situácií -  teda stavov, keď  koncentrácie znečisťujúcej látky presiahli limitné hodnoty stanovené pre ochranu ľudského zdravia. Ako vzniká smog a ako z tohto pohľadu hodnotí SHMÚ uplynulú zimu píše v článku Mgr. Janka Matejovičová.


titulná fotka 2

Ovzdušie v číslach

09. 04. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia koncom roka 2020 publikovali brožúru Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019 – kľúčové údaje a informácie. Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na dôležité témy dnešnej doby.


titulná fotka 3

17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

01. 04. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


titulná fotka 4

Minister Budaj predstavil zelený Plán obnovy Slovenska

15. 03. 2021

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Slovensko z Plánu obnovy získa na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu eur.


titulná fotka 5

Európsky zelený týždeň 2021

11. 03. 2021

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje každého – prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme, alebo pôdy, na ktorej pestujeme jedlo. Je to najčastejšia environmentálna príčina mnohých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä u detí, ľudí s chronickými ochoreniami a starších ľudí.

 


titulná fotka 6

Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE

05. 03. 2021

Doprava významne znečisťuje ovzdušie najmä oxidmi dusíka NOX a prachovými časticami. Riešeniu tohto problému sa venujú mnohé projekty  podporené EÚ v rámci programe LIFE. Jedným z nich je aj projekt LIFE ASPIRE.


titulná fotka 7

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


titulná fotka 8

Niečo je vo vzduchu

23. 02. 2021

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


titulná fotka 9

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

19. 02. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


titulná fotka 10

O projekte PreOvzdušie

17. 02. 2021

Problematike kvality ovzdušia sa už dlhodobo venuje aj o. z. CEPTA. Vznikli v roku  2005  ako občianske združenie s cieľom vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu. Ostatné dva roky realizujú aj projekt PreOvzdušieSK financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (MVSR). Je zameraný na zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.


titulná fotka 11

Jelšava sa potrebuje nadýchnuť

02. 02. 2021

Energeticky efektívnejšie domy by mohli pomôcť vyriešiť dlhodobý problém so smogom v Jelšave, píše v komentári RICHARD PAKSI z Budov pre budúcnosť.

Richard Paksi je analytikom v organizácii Budovy pre budúcnosť.


titulná fotka 12

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

28. 01. 2021

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


titulná fotka 13

Ako získať príspevok z projektu Zelená domácnostiam II ?

25. 01. 2021

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.


titulná fotka 14

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

25. 01. 2021

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.


titulná fotka 15

Zlá kvalita ovzdušia sa môže podpísať aj na duševnom zdraví

11. 01. 2021

Znečisťujúce látky ovzduší, ktoré sa pri dýchaní dostávajú do ľudského organizmu, narúšajú rôzne biochemické procesy. Okrem dýchacej či obehovej sústavy postihujú aj sústavu nervovú.


titulná fotka 16

Kúrenie trochu inak

22. 12. 2020

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.


titulná fotka 17

Prečítajte si Enviromagazín venovaný téme ochrany ovzdušia

16. 12. 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva SAŽP pod odbornou gesciou MŽP SR. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia.


titulná fotka 18

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, počet predčasných úmrtí je však stále privysoký

15. 12. 2020

Európska environmentálna agentúra (EEA) vo výročnej správe Kvalita ovzdušia v Európe 2020 informuje o zlepšení kvality ovzdušia. Napriek tomu, že počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia stále nie je uspokojivá.


titulná fotka 19

Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

11. 12. 2020

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.


titulná fotka 20

Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

30. 11. 2020

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.


titulná fotka 21

Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

23. 07. 2020

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 


titulná fotka 22

Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta

01. 07. 2020

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotných odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20. Zdravotníci požadujú od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy. Len tak sa v budúcnosti dokážeme vyhnúť či prinajmenšom vyrovnať s prichádzajúcimi krízami.


titulná fotka 23

Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

01. 07. 2020

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje o nižších koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe oproti Číne, kde sa kvalita ovzdušia po uvoľnení opatrení vracia do starých znečistených koľají.