Aktuality

Ilustrácia žiarovka a peniaze

K zlepšovaniu kvality ovzdušia využívaním odpadového tepla

13. 06. 2024

V rámci projektu LIFE IP Zlepšovanie kvality ovzdušia sa v priebehu mesiaca máj konali tri  regionálne workshopy. Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu, bolo poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v regiónoch s najväčším počtom rizikových obcí z hľadiska kvality ovzdušia (Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj). Jednou z nich je aj  riešenie využívania odpadového tepla z použitej odpadovej vody alebo z odpadového (odverávaného) vzduchu.

Získavanie tepla týmto spôsobom predstavuje na Slovensku i vo svete pomerne novú technológiu. Za realizáciu systémov pracujúcich na uvedených princípoch získala slovenská firma ENERGIA REAL so sídlom v Košiciach ocenenie Inovatívny čin roka v kategórii „Technologická inovácia“.


Plagát Dovolenka na bajku

V Prešovskom kraji je pre cyklistov pripravená Dovolenka na bajku

06. 06. 2024

Prešovský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravili tretí ročník kampane Dovolenka na bajku. Formou súťaže ponúka cyklistom 15 tipov na cyklovýlety rôznej náročnosti. Súťažné body môžu cyklisti získať aj za účasť na cyklistických podujatiach v Prešovskom kraji.


Ilustrácia grafov

Vyšla nová Správa o emisiách do ovzdušia

29. 05. 2024

Správa o emisiách je určená širšej odbornej, ale aj laickej verejnosti. Venuje sa základným pojmom, definíciám a právnemu rámcu v oblastiach zdrojov znečisťovania ovzdušia, emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a emisiám skleníkových plynov spôsobujúcich zmenu klímy. Správa vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav a pripravuje ju podľa paragrafu 19(3), písmeno c a paragrafu 24(3) (časť Národný emisný informačný systém - NEIS) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.


Ilustračná foto k schéme obnovy rodinných domov

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

27. 05. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie


obloha

Príďte na bezplatný regionálny workshop o kvalite ovzdušia

14. 05. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia, pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia ťažiskovo pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16.5. 2024 v Košiciach, 20.5.2024 v Žiline a 30.5.2024 v Banskej Bystrici.


Mesto Prešov

V Prešove začínajú jazdiť prvé parciálne trolejbusy

07. 05. 2024

Moderné technológie, možnosť jazdy aj mimo trolejového vedenia a väčší komfort pri cestovaní. Toto všetko prinášajú nové parciálne trolejbusy, ktoré začali premávať v Prešove 2. mája tohto roku. Dopravný podnik mesta Prešov ich nakúpil s pomocou grantu zo zdrojov EÚ.


Zelená strecha

Živé zelené strechy na zastávkach mestskej hromadnej dopravy v Žiari nad Hronom

26. 04. 2024

Samospráva mesta Žiar nad Hronom sa rozhodla vybudovať 13 autobusových prístreškov, ktoré budú mať zelenú strechu. Ide o riešenie, ktoré prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a okolitej mikroklímy, podporuje biodiverzitu, a zároveň esteticky obohacuje mestský priestor. Rastliny zachytávajú prach a oxid uhličitý z ovzdušia, chladia okolie v horúcich letných dňoch a sú domovom rôznych druhov hmyzu.  


Dom na obnovu

Pripravuje sa ďalšia schéma obnovy rodinných domov - Obnov Dom Mini

17. 04. 2024

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 17.4.2024 schválila zámer prípravy výzvy Obnov Dom Mini v rámci komponentu REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň uložila podpredsedovi vlády SR a ministrovi životného prostredia SR  v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) pripraviť a vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na čiastkovú obnovu rodinných domov s názvom Obnov Dom Mini v rámci komponentu REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR  v termíne do 30. júna 2024. Predpokladaný finančný objem na túto výzvu je vo výške 36 miliónov eur.


Promo obrázok kampane

Zapojte sa s kolegami do kampane Do práce na bicykli

12. 04. 2024

V pondelok 1. apríla sa začala registrácia samospráv, ktoré sa chcú zúčastniť na kampani Do práce na bicykli. Následne sa začne registrácia dvoj až štvorčlenných tímov. Ide v poradí už o 11. ročník tejto kampane, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby nechali auto doma a  na cestu do práce využili bicykel, chôdzu či verejnú dopravu.


Logo Environmentálneho fondu

Plán podpory z Environmentálneho fondu na rok 2025

08. 04. 2024

Environmentálny fond zverejnil  zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu na rok 2025 a predpokladaný termín publikovania podrobných špecifikácií k týmto žiadostiam.