Ako pomôcť – mobilita

Najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia oxidmi dusíka (NOx) je v rámci EÚ aj SR cestná doprava (44 %). Prevyšuje dokonca energetiku, priemysel, či vykurovanie domácností! Doprava produkuje aj ďalšie znečisťujúce látky – prachové častice (PM), oxid uhoľnatý (CO), ťažké kovy atď. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), je znečistenie ovzdušia jedným z najväčších environmentálnych rizík pre ľudské zdravie v Európe.

Ak sa chcete inšpirovať a  prispieť k lepšej kvalite ovzdušia v našich mestách a obciach, čítajte ďalej. 

Na cestu do práce využívajte verejnú dopravu

Ak môžete namiesto jazdy autom dochádzať do práce verejnou dopravou, oplatí sa to. Ušetríte nielen financie, ale aj emisie  znečisťujúcich látok. Navyše, ak máte v práci flexibilný pracovný čas, môžete skúsiť cestovať mimo dopravnej špičky.  Takýto spôsob cestovania je úsporný aj pohodlný. 

Na kratšie vzdialenosti sa prepravujte bicykli alebo pešo

Cestujete na krátku vzdialenosť? Približne tretina ciest autom v Európskej únii je kratšia ako 3 kilometre. Použitím dopravných prostriedkov, ako bicykel, kolobežka či prípadne pešou chôdzou, pomôžeme znížiť znečistenie ovzdušia v okolí bydliska, a rovnako aj zlepšiť svoje zdravie Často ušetríte aj čas – hlavne v časoch dopravnej špičky, keď mnoho vodičov čaká v dopravnej zápche. 

Jazdite autom hospodárne

Väčšina ciest autom v Európskej únii sa uskutočňuje len s jedným pasažierom. Riešením je carpooling. Zdieľaním ciest autom so susedmi, priateľmi alebo kolegami šetríte palivo a peniaze. Jeden spolucestujúci v aute navyše = o jedno auto na ceste menej. Úmerne klesajú emisie z dopravy.

Obmedzte maximálnu rýchlosti na diaľniciach aspoň o 10 km/h

Niekedy aj tak málo, ako zníženie rýchlosti o 10 km/h na diaľnici, dokáže ušetriť spotrebu paliva a financií, a v neposlednom rade zvýšiť bezpečnosť na cestách. Priemerný automobil v Európskej únii najazdí ročne okolo 13 000 kilometrov. Autami jazdíme najmä preto, aby sme ušetrili čas. Príliš rýchla jazda je však pre motor auta neefektívna. Už od rýchlosti 110 km/h stúpa spotreba paliva exponenciálne. 

Minimalizujte používanie voľnobehu

Bežné vozidlo so zapnutým motorom dokáže počas  voľnobehu vypustiť rovnaké  množstvo znečisťujúcich látok ako počas jazdy. Medzi vodičmi vládne mylná predstava, že častým vypínaním a zapínaním motora sa míňa viac paliva. Vypnutím motora počas státia šetríte životné prostredie, spoločné ovzdušie a aj svoju peňaženku. Mimochodom, ide o priestupok, za ktorý hrozí u nás pokuta do 30,00 €.

Auto pravidelne servisujte a udržiavajte správne nahustené pneumatiky

Minimálne raz za mesiac a pred jazdou kontrolujte tlak v pneumatikách. Príliš nízky tlak v pneumatikách predstavuje bezpečnostné riziko a spôsobuje plytvanie palivom a tým aj vyššiu produkciu znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

Začnite využívať princípy ekošoférovania

Naučte sa jazdiť úsporne, šetrne k svojmu autu aj životnému prostrediu. Ekošoférovanie začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber automobilu pri kúpe, cez úspornú jazdu, používanie klimatizácie, až po umývanie auta. Je to prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania či mobility ako takej na životné prostredie.

Ak je to možné, tankujte po zotmení

Palivové výpary unikajú aj pri tankovaní kde sú z nádrže vytláčané objemnom novo natankovaného paliva. Ide predovšetkým o prchavé organické látky (VOC). Vplyvom slnečného žiarenia sa tieto látky sa podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. 

Ak je to možné, pracujte 3 dni v týždni z domu

Dochádzanie do práce predstavuje približne štvrtinu spotreby paliva všetkých automobilov v rámci  EU. Priemerná dĺžka cesty autom do práce je približne 15 kilometrov. Viac ako tretinu pracovných pozícií by však bolo možné vykonávať z domu. Hovorili ste so svojím zamestnávateľom o  práci na diaľku? Zakaždým, keď pracujete z domu ušetríte emisie z dopravy. 

Pokúste sa o nedele bez áut v mestách

Nedele bez áut sa v mnohých krajinách stávajú štandardom. Mnohé európske veľké mestá využili toto opatrenie na podporu verejného zdravia a verejný priestor ponúkli obyvateľom na organizovanie komunitných aktivít a kultúrnych podujatí. Takmer 3 000 miest a obcí  v 51 krajinách sa v roku 2022 zaregistrovalo do Európskeho týždňa mobility, ktorý zahŕňal aj záväzok zorganizovať deň bez áut. Na Slovensku sa podarilo motivovať k účasti až 64 samospráv – miest, obcí, mestských častí a 35 organizácií.

Využívajte vlak namiesto lietadla

Cestujete na dovolenku? Ak máte možnosť využiť na cestu do  svojej destinácie inú formu dopravy ako leteckú, vyskúšajte to. Vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok sa oplatí cestovať vlakom. Skúste využiť rôzne zľavy. Ak ste študentom, dôchodcom, či môžete cestovať ako skupina, môžete objavovať svet bez výčitiek voči ovzdušiu, dokonca za rozumnú cenu