Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Bratislavský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

27.11.2021  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 9
NO2 11
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 1:00 11 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
27.11. 0:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 23:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 22:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 21:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 20:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 19:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 18:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 17:00 23 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 16:00 24 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
26.11. 15:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 14:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá
26.11. 13:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 12:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 11:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 10:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 9:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 8:00 47 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 7:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 6:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená 14 Dobrá
26.11. 5:00 52 Zhoršená 37 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá
26.11. 4:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená 10 Dobrá
26.11. 3:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 9 Dobrá
26.11. 2:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 10 Dobrá
26.11. 1:00 52 Zhoršená 37 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá
26.11. 0:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 14 Dobrá
25.11. 23:00 51 Zhoršená 37 Zhoršená 51 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 22:00 45 Zhoršená 34 Zhoršená 45 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 21:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 20:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 19:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 18:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená
25.11. 17:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 16:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 20 Dobrá
25.11. 15:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 14:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 13:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 13 Dobrá
25.11. 12:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
25.11. 11:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
25.11. 10:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 5 Dobrá
25.11. 9:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 8:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 7:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 6:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 5:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 4:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 3:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 1 Dobrá
25.11. 2:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

27.11.2021  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 8
NO2 12
O3 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 1:00 12 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
27.11. 0:00 13 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 23:00 13 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 22:00 12 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 21:00 15 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 20:00 18 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 19:00 21 Dobrá 1 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 18:00 26 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 17:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 16:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 15:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá
26.11. 14:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 25 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 13:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 28 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 12:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 30 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 11:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 30 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 10:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 24 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 9:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 27 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 8:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 32 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 7:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 26 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 6:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 23 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 5:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 12 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 4:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 12 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 3:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 2:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 1:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 0:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 23:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 14 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 22:00 48 Zhoršená 36 Zhoršená 48 Zhoršená 16 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 21:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 18 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 20:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 19:00 44 Zhoršená 36 Zhoršená 44 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 18:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 17:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 16:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 15:00 45 Zhoršená 36 Zhoršená 45 Zhoršená 13 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 14:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 13:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 12:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 11:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 10:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá
25.11. 9:00 35 Zhoršená 34 Zhoršená 35 Zhoršená 16 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 8:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 17 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 7:00 36 Zhoršená 30 Dobrá 36 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 6:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 5:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 4:00 31 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 3:00 30 Dobrá 30 Dobrá 28 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 2:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená 15 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Ak trpíte chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

Ak patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva, je u Vás väčšia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.

Stanice delíme podľa dvoch kritérií - miesta a typu. Tieto dva parametre potom stanicu charakterizujú.

V závislosti od umiestnenia stanice delíme na:

 • Mestská – umiestenie stanice v mestskom prostredí.
 • Predmestská – umiestenie stanice na okrajoch miest.
 • Vidiecka – umiestenie stanice vo vidieckom prostredí.

Podľa typu stanice:

 • Pozaďová – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia, ktoré nie je priamo ovplyvnené zdrojom znečisťovania.
 • Priemyselná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia priemyselnou činnosťou. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia je cca. 250 x 250 m od stanice.)
 • Dopravná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia z dopravy. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia od stanice je cca 100 m)

Pozaďová stanica môže byť mestská, predmestská alebo vidiecka. Dopravná a priemyselná stanica môže byť mestská alebo predmestská.

Akákoľvek látka v ovzduší, ktorá môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. Index kvality ovzdušia sa určuje pre tieto znečisťujúce látky: PM10 a PM2,5 (drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5), oxid dusičitý (NO2), ozón (O3) a oxid siričitý (SO2).