Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Malacky Obec/mesto: Marianka PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 32
PM2,5 42
NO2 16
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 9:00 48 Zhoršená 40 Zhoršená 48 Zhoršená 33 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 8:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá 7 Dobrá
09.02. 7:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená 20 Dobrá 9 Dobrá
09.02. 6:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 5:00 44 Zhoršená 24 Dobrá 44 Zhoršená 16 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 4:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 20 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 3:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
09.02. 2:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
09.02. 1:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená 18 Dobrá 12 Dobrá
09.02. 0:00 53 Zhoršená 31 Dobrá 53 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 23:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 18 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 22:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 23 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 21:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 27 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 20:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená 22 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 19:00 45 Zhoršená 33 Dobrá 45 Zhoršená 30 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 18:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 32 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
08.02. 17:00 28 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 16:00 30 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 15:00 32 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 14:00 31 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 13:00 31 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 12:00 29 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 11:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 10:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 28 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 9:00 30 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 8:00 27 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 7:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 6:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 5:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 4:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 3:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 2:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 1:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 0:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá
07.02. 23:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 17 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 22:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá
07.02. 21:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá
07.02. 20:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 19:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 18:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 17:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 17 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 16:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 15:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 14:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 13:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 30 Dobrá
07.02. 12:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 11:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 32

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 35
PM2,5 44
NO2 19
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 44 Zhoršená 35 Zhoršená 44 Zhoršená 19 Dobrá
09.02. 9:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená
09.02. 8:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená 35 Zhoršená
09.02. 7:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 28 Dobrá
09.02. 6:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá
09.02. 5:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená 17 Dobrá
09.02. 4:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 3:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
09.02. 2:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
09.02. 1:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 8 Dobrá
09.02. 0:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá
08.02. 23:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá 22 Dobrá
08.02. 22:00 68 Zlá 65 Zhoršená 68 Zlá 27 Dobrá
08.02. 21:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 26 Dobrá
08.02. 20:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 19 Dobrá
08.02. 19:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená
08.02. 18:00 45 Zhoršená 34 Zhoršená 45 Zhoršená 28 Dobrá
08.02. 17:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 16:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 15:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 14:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 13:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá
08.02. 12:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá
08.02. 11:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená 14 Dobrá
08.02. 10:00 49 Zhoršená 37 Zhoršená 49 Zhoršená 12 Dobrá
08.02. 9:00 58 Zhoršená 47 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá
08.02. 8:00 44 Zhoršená 39 Zhoršená 44 Zhoršená 21 Dobrá
08.02. 7:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 6:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 5:00 29 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 4:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 6 Dobrá
08.02. 3:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá
08.02. 2:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 6 Dobrá
08.02. 1:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 0:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 15 Dobrá
07.02. 23:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá
07.02. 22:00 59 Zhoršená 40 Zhoršená 59 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 21:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 20:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 19:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 20 Dobrá
07.02. 18:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 25 Dobrá
07.02. 17:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 16:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 15:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 14:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 13:00 58 Zhoršená 35 Zhoršená 58 Zhoršená 13 Dobrá
07.02. 12:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 13 Dobrá
07.02. 11:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 65
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 37
NO2 26
O3 15

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 26 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 9:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 34 Zhoršená 8 Dobrá
09.02. 8:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 34 Zhoršená 8 Dobrá
09.02. 7:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená 2 Dobrá
09.02. 6:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá 7 Dobrá
09.02. 5:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 4:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
09.02. 3:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá 4 Dobrá
09.02. 2:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená 22 Dobrá 7 Dobrá
09.02. 1:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená 26 Dobrá 6 Dobrá
09.02. 0:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 34 Zhoršená 3 Dobrá
08.02. 23:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 34 Zhoršená 5 Dobrá
08.02. 22:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 32 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 21:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená 35 Zhoršená 5 Dobrá
08.02. 20:00 57 Zhoršená 46 Zhoršená 57 Zhoršená 39 Zhoršená 3 Dobrá
08.02. 19:00 54 Zhoršená 45 Zhoršená 54 Zhoršená 43 Zhoršená 1 Dobrá
08.02. 18:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 40 Zhoršená 5 Dobrá
08.02. 17:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 16:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 15:00 28 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 14:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 13:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 24 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 12:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 23 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 11:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená 25 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 10:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 33 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 9:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 34 Zhoršená 9 Dobrá
08.02. 8:00 45 Zhoršená 34 Zhoršená 45 Zhoršená 36 Zhoršená 5 Dobrá
08.02. 7:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 34 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 6:00 51 Zhoršená 31 Dobrá 51 Zhoršená 24 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 5:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená 11 Dobrá
08.02. 4:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 43 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 3:00 42 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 2:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 1:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 0:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 23:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá 13 Dobrá
07.02. 22:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 19 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 21:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená 23 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 20:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 34 Zhoršená 13 Dobrá
07.02. 19:00 58 Zhoršená 41 Zhoršená 58 Zhoršená 36 Zhoršená 9 Dobrá
07.02. 18:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená 40 Zhoršená 5 Dobrá
07.02. 17:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 35 Zhoršená 16 Dobrá
07.02. 16:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 27 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 15:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 14:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 14 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 13:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 12:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 11:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 25 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 31

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie