Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

17.04.2024  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 6
NO2 6
O3 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 5:00 21 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
17.04. 4:00 9 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 3:00 10 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
17.04. 2:00 12 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 1:00 12 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 0:00 17 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
16.04. 23:00 12 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
16.04. 22:00 18 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
16.04. 21:00 14 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
16.04. 20:00 24 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 19:00 23 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá 21 Dobrá
16.04. 18:00 28 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 17:00 30 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 16:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 15:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 14:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 13:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 12:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 11:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 10:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 9:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 8:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 7:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 6:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 5:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 4:00 30 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 3:00 26 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 2:00 27 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 1:00 26 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 0:00 27 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 23:00 29 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
15.04. 22:00 27 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 21:00 20 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 20:00 19 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 19:00 21 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 18:00 26 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 17:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 16:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 24 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 15:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 14:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 26 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 13:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 28 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 12:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 35 Zhoršená 7 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 11:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 10:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
15.04. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 8:00 26 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 7:00 19 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 6:00 19 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

17.04.2024  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 13
NO2 1
SO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 5:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 3:00 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
17.04. 2:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 1:00 10 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 0:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 23:00 10 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 22:00 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 20:00 10 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 18:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 17:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 16:00 10 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 15:00 10 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 14:00 10 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 13:00 9 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 12:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 11:00 9 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 10:00 13 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
16.04. 9:00 9 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 8:00 4 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 7:00 10 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 6:00 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 5:00 10 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 3:00 11 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 2:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 1:00 11 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 0:00 11 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 23:00 10 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 22:00 10 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 20:00 10 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 19:00 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 18:00 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 17:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
15.04. 15:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 14:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 12:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 11:00 26 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 10:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 22 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 9:00 32 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 6:00 22 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

17.04.2024  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
PM2,5 5
NO2 10
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 5:00 18 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
17.04. 4:00 22 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.04. 3:00 25 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
17.04. 2:00 27 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
17.04. 1:00 27 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
17.04. 0:00 27 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 23:00 27 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 22:00 26 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 21:00 26 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 20:00 27 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 19:00 28 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 18:00 27 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 17:00 32 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 16:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 16 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 11:00 33 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
16.04. 10:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 24 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 9:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená 29 Dobrá
16.04. 8:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 30 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 6:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 5:00 32 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 4:00 27 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 3:00 30 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 2:00 32 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 1:00 29 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
16.04. 0:00 27 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 23:00 28 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
15.04. 22:00 28 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
15.04. 21:00 23 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 20:00 21 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 19:00 22 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 18:00 27 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 17:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 16:00 33 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá
15.04. 15:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 14:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 13:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 12:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 33 Dobrá 21 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 11:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 22 Dobrá 28 Dobrá
15.04. 10:00 31 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
15.04. 9:00 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 8:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá
15.04. 7:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 18 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
15.04. 6:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá
15.04. 5:00 22 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 4:00 25 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 3:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 2:00 23 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 1:00 24 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie