Projekt koordinuje:

Referát koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | Ministerstvo životného prostredia SR

info@populair.sk

O aplikácii

Aplikácia o kvalite ovzdušia bola vypracovaná v rámci Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý je zameraný na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Cieľom aplikácie je informovať širokú verejnosť o:

  • súčasnej kvalite ovzdušia na Slovensku,
  • dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémy
  • prípadnom vzniku a ukončení mimoriadneho zhoršenia kvality ovzdušia so súvisiacimi opatreniami a obmedzeniami
  • pripravovaných – realizujúcich sa – už implementovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia

Aplikácia má zvýšiť podporu verejného záujmu pri dosahovaní dobrej kvality ovzdušia, zapojiť verejnosť do vykonávania riadenia kvality ovzdušia a do procesu vývoja programov na zlepšenie kvality ovzdušia a do vykonávania opatrení stanovených v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a do kontroly implementovaných opatrení.

Všetky polia označené * sú povinné.

Kontaktujte nás

Test – človek: * 6 + 2 =

Manažéri kvality ovzdušia

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

0901 918 167
petra.badurova_rencova@tsk.sk

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj
033/5559 632
0910 879 007
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk

Burda Juraj

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2733
0948 985 697
juraj.burda@enviro.gov.sk

Bíro Ladislav

Banskobystrický samosprávny kraj
048/4325 710
0940 982 371
ladislav.biro@bbsk.sk

Dávid Michal

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2735
0948 985 702
michal.david@enviro.gov.sk

Fekete Imrich

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 243
0907 823 190
imrich.fekete@sazp.sk

Fiťmová Ivana

Žilinský samosprávny kraj
041/5032 303
-
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk

Lejko Dominik

Prešovský samosprávny kraj
-
0911 704 150
dominik.lejko@vucpo.sk

Luterančík František

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 241
0907 824 255
frantisek.luterancik@sazp.sk

Mičáková Katarína

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2737
0948 985 701
katarina.micakova@enviro.gov.sk

Odnogová Nadežda

Slovenská agentúra životného prostredia
041/5070 918
0907 850 154
nadezda.odnogova@sazp.sk

Pavlíková Jana

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 242
0907 227 024
jana.pavlikova@sazp.sk

Rudy Ján

Košický samosprávny kraj
055/6196 663
-
jan.rudy@vucke.sk

Wallner Jozef

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2740
0948 985 704
jozef.wallner@enviro.gov.sk

Technický a obsahový prevádzkovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.dnesdycham.sk dnesdycham@populair.sk
Obsahový prevádzkovateľ
Ministerstvo životného prostredia SR
Korešpondencia: Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Pracovisko: Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava
Obsahový prevádzkovateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Dátum vytvorenia webovej stránky: 20.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2021