Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto: Bardejov, Gerlachov, Kľušov, Koprivnica, Kurov, Lenartov, Lukov, Malcov, Snakov PM10, PM2,5, BaP
Humenné Obec/mesto: Humenné, Kamenica nad Cirochou, Košarovce, Ľubiša, Lukačovce, Papín, Rokytov pri Humennom, Udavské, Veľopolie PM10, PM2,5, BaP
Kežmarok Obec/mesto: Krížová Ves, Lendak, Ľubica, Matiašovce, Rakúsy, Spišská Belá, Veľká Lomnica, Výborná PM10, PM2,5, BaP
Levoča Obec/mesto: Bijacovce, Doľany, Dravce, Jablonov, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok PM10, PM2,5, BaP
Medzilaborce Obec/mesto: Čabiny, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Volica PM10, PM2,5, BaP
Poprad Obec/mesto: Hranovnica, Liptovská Teplička, Spišský Štiavnik, Vernár, Vydrník PM10, PM2,5, BaP
Prešov Obec/mesto: Abranovce, Bzenov, Drienov, Hermanovce, Chmeľov, Chminianske, Jakubovany, Janov, Kendice, Kokošovce, Mirkovce, Petrovany, Podhorany, Radatice, Rokycany, Terňa, Veľký Šariš PM10, PM2,5, BaP
Sabinov Obec/mesto: Bodovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Jakovany, Jakubovany, Jarovnice, Krivany, Ľutina, Nižný Slavkov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ražňany, Sabinov, Torysa, Uzovský Šalgov PM10, PM2,5, BaP
Snina Obec/mesto: Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Klenová, Ladomirov, Nová Sedlica, Pčoliné, Snina, Stakčín, Ubľa, Ulič, Zboj, Zemplínske Hámre PM10, PM2,5, BaP
Stará Ľubovňa Obec/mesto: Čirč, Haligovce, Jakubany, Lesnica, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Šarišské Jastrabie, Sulín, Veľký Lipník PM10, PM2,5, BaP
Stropkov Obec/mesto: Stropkov PM10, PM2,5, BaP
Svidník Obec/mesto: Giraltovce, Kračúnovce, Okrúhle, Radoma PM10, PM2,5, BaP
Vranov nad Topľou Obec/mesto: Banské, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Pavlovce, Vechec, Zámutov PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

09.02.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 29
NO2 34
O3 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 8:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 29 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá
09.02. 7:00 28 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá
09.02. 6:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
09.02. 5:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
09.02. 4:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 3:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 2:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 1:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 0:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 23:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 22:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 25 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 21:00 31 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 20:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 19:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 28 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 18:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 37 Zhoršená 3 Dobrá
08.02. 17:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 37 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 16:00 28 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 15:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 14:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 13:00 33 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 12:00 30 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 11:00 28 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 10:00 54 Zhoršená 31 Dobrá 54 Zhoršená 15 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 9:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená 34 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 8:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená 33 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 7:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 22 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 6:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 5:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 4:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 3:00 48 Zhoršená 26 Dobrá 48 Zhoršená 21 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 2:00 45 Zhoršená 24 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 1:00 45 Zhoršená 23 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 0:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 23:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 22:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 21:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 20:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 19:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 18:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 17:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 16:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 15:00 27 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 14:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 13:00 30 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 12:00 30 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 11:00 30 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 10:00 31 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 9:00 46 Zhoršená 25 Dobrá 46 Zhoršená 7 Dobrá 30 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

09.02.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
NO2 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 8:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 35 Zhoršená
09.02. 7:00 33 Dobrá 13 Dobrá 33 Dobrá
09.02. 6:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
09.02. 5:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 4:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 3:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 2:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
09.02. 1:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
09.02. 0:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 23:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 21:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 20:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 19:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 18:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 17:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 16:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
08.02. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 14:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 12:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
08.02. 11:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 10:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 6:00 16 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 1:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
08.02. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
07.02. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
07.02. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
07.02. 20:00 11 Dobrá 11 Dobrá
07.02. 19:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
07.02. 17:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
07.02. 16:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
07.02. 15:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
07.02. 12:00 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
07.02. 11:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 10:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 9:00 30 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.02.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 37
NO2 12
O3 20

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 8:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 7:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 6:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 23 Dobrá
09.02. 5:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 5 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 4:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 6 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 3:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 6 Dobrá 25 Dobrá
09.02. 2:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 6 Dobrá
09.02. 1:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 21 Dobrá
09.02. 0:00 61 Zhoršená 41 Zhoršená 61 Zhoršená 10 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 23:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 22:00 66 Zhoršená 44 Zhoršená 66 Zhoršená 20 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 21:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 25 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 20:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 26 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 19:00 68 Zlá 53 Zhoršená 68 Zlá 17 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 18:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 34 Zhoršená 19 Dobrá
08.02. 17:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá
08.02. 16:00 33 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 15:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 14:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 13:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 12:00 33 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 11:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 10:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 9:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 23 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 8:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 7:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 33 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 6:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 26 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 5:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 21 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 4:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 3:00 30 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 2:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 1:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 9 Dobrá
08.02. 0:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 24 Dobrá
07.02. 23:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 22:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 21:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 20:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 19:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 18:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 17:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 15 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 16:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 15:00 31 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 14:00 31 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 13:00 31 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 12:00 32 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 11:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 10:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 11 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 9:00 63 Zhoršená 41 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

09.02.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 8:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
09.02. 7:00 14 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá
09.02. 6:00 15 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 5:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 4:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 3:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
09.02. 2:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 1:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
09.02. 0:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 23:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 22:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 21:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 20:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 19:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 18:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 17:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 16:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
08.02. 15:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 14:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 13:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 12:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 11:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 10:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 9:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 8:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 7:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 6:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 5:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 4:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 3:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 2:00 25 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 1:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 0:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 23:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 22:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 21:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 20:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 40 Zhoršená
07.02. 19:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 18:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 17:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 16:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 15:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 14:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 13:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 12:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28