Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Územie mesta Trenčín PM10
Prievidza Celý okres BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5
Púchov Celý okres PM10, PM2,5
Ilava Celý okres PM10, PM2,5
Bánovce
nad Bebravou
Obec/mesto Dežerice
Dolné Naštice
Kšinná
Malá Hradná
Pečeňany
Prusy
Ruskovce
Šišov
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Zlatníky
Žitná-Radiša
PM10, PM2,5
Myjava Obec/mesto Krajné
Myjava
Poriadie
Stará Myjava
Vrbovce
PM10, PM2,5
Nové Mesto
nad Váhom
Obec/mesto Bzince pod Javorinou
Čachtice
Lubina
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Podolie
Stará Turá
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 11
SO2 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 16 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 7:00 17 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 6:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 5:00 17 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 4:00 17 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 3:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 2:00 25 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 1:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
27.09. 0:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 23:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 22:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 21:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 20:00 15 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 19:00 14 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 18:00 14 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 17:00 13 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 16:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 15:00 15 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 14:00 13 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 13:00 15 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 12:00 15 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 11:00 15 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 10:00 15 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 9:00 15 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 8:00 15 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 7:00 13 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 6:00 14 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 5:00 13 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 4:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 3:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 2:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 1:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 0:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
25.09. 23:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 22:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 21:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 20:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 19:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 18:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 17:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 16:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 15:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 14:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 13:00 16 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 12:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 11:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 10:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 17

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 1
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 8 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 8:00 8 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 7:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 6:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 3:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 2:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 1:00 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 0:00 16 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 23:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 22:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 21:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 20:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 19:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 17:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 16:00 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 15:00 6 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 14:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 13:00 7 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 12:00 7 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 11:00 7 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 10:00 7 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 9:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 8:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 7:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 6:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 5:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 4:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 3:00 7 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 2:00 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 1:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
26.09. 0:00 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
25.09. 23:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 21:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 20:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 19:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 18:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 17:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 16:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 15:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 14:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 13:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 12:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 11:00 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
25.09. 10:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 9
NO2 5
O3 11
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 11 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 8:00 11 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 7:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 6:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 5:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 4:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 2:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 1:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 0:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 23:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 22:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 21:00 20 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 20:00 27 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 19:00 17 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 18:00 25 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 17:00 32 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 16:00 29 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 15:00 25 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 14:00 24 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 13:00 20 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 12:00 19 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 11:00 17 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 10:00 12 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 9:00 13 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 8:00 12 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 7:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 6:00 13 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 5:00 13 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 4:00 14 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 3:00 15 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 2:00 16 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 1:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 0:00 19 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 23:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 22:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 21:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 20:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 19:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 18:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 17:00 24 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 16:00 31 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 15:00 29 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 14:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 13:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 12:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 11:00 30 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 10:00 23 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 14
NO2 5
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.