Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Myjava Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava Lokálne kúreniská
Nové Mesto nad Váhom Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce Lokálne kúreniská
Partizánske Hradište Lokálne kúreniská
Považská Bystrica Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča Lokálne kúreniská
Prievidza Prievidza BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) Lokálne kúreniská
Prievidza Bystričany Lokálne kúreniská, priemysel
Prievidza Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany Lokálne kúreniská
Púchov Púchov BaP (2022)
Púchov Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice Lokálne kúreniská
Trenčín Trenčín Cestná doprava, lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 24
PM2,5 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá
28.02. 8:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá
28.02. 7:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 6:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 5:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
28.02. 4:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
28.02. 3:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 2:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 1:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
28.02. 0:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 23:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
27.02. 22:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 21:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 20:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 19:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 18:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 17:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 16:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 15:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 14:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 13:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 12:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 11:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 10:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 9:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
27.02. 8:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
27.02. 7:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá
27.02. 6:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 5:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 4:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
27.02. 3:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
27.02. 2:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
27.02. 1:00 42 Zhoršená 35 Zhoršená 42 Zhoršená
27.02. 0:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
26.02. 23:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
26.02. 22:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 21:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 20:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 19:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
26.02. 18:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 17:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
26.02. 16:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
26.02. 15:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
26.02. 14:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
26.02. 13:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.02. 12:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
26.02. 11:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.02. 10:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 46

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

28.02.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 24
PM2,5 26
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 10:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 9:00 26 Dobrá 25 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 8:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
28.02. 7:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 6:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 5:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
28.02. 4:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
28.02. 3:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 2:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
28.02. 1:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
28.02. 0:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 23:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 22:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená
27.02. 21:00 53 Zhoršená 44 Zhoršená 53 Zhoršená
27.02. 20:00 59 Zhoršená 46 Zhoršená 59 Zhoršená
27.02. 19:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená
27.02. 18:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 17:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 16:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 15:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 14:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 13:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
27.02. 12:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 11:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
27.02. 10:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 9:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 8:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 7:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
27.02. 6:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 5:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 4:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 3:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
27.02. 2:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
27.02. 1:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená
27.02. 0:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená
26.02. 23:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
26.02. 22:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
26.02. 21:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 20:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 19:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 18:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
26.02. 17:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
26.02. 16:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 15:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
26.02. 14:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
26.02. 13:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 11:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 26
NO2 16
O3 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
28.02. 8:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
28.02. 7:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
28.02. 6:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 5:00 22 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 22 Dobrá
28.02. 4:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá 22 Dobrá
28.02. 3:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 2:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 1 Dobrá 19 Dobrá
28.02. 1:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 0:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 4 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 23:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 22:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 21:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 28 Dobrá
27.02. 20:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 16 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 19:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 34 Zhoršená 17 Dobrá
27.02. 18:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 17:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 33 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
27.02. 16:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 31 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
27.02. 15:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 14:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 13:00 32 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 12:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá
27.02. 11:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 2 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 10:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 9:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 8:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 7:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 6:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá
27.02. 5:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 4:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 2 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 3:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 5 Dobrá 13 Dobrá
27.02. 2:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 3 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 1:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 2 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 0:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá
26.02. 23:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá
26.02. 22:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 21:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 3 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 20:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 2 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 19:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 18:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 33 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 17:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 16:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 15:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 14:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 13:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 29 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 12:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 11:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
26.02. 10:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

28.02.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 34
PM2,5 38
NO2 13

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 10:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 13 Dobrá
28.02. 9:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená
28.02. 8:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 33 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 7:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
28.02. 6:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá
28.02. 5:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená 5 Dobrá
28.02. 4:00 58 Zhoršená 43 Zhoršená 58 Zhoršená 5 Dobrá
28.02. 3:00 62 Zhoršená 46 Zhoršená 62 Zhoršená 5 Dobrá
28.02. 2:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá 7 Dobrá
28.02. 1:00 66 Zhoršená 49 Zhoršená 66 Zhoršená 9 Dobrá
28.02. 0:00 67 Zlá 55 Zhoršená 67 Zlá 22 Dobrá
27.02. 23:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá 25 Dobrá
27.02. 22:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 28 Dobrá
27.02. 21:00 59 Zhoršená 51 Zhoršená 59 Zhoršená 32 Dobrá
27.02. 20:00 61 Zhoršená 48 Zhoršená 61 Zhoršená 27 Dobrá
27.02. 19:00 38 Zhoršená 36 Zhoršená 38 Zhoršená 27 Dobrá
27.02. 18:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 23 Dobrá
27.02. 17:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá
27.02. 16:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá
27.02. 15:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
27.02. 14:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá
27.02. 13:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 3 Dobrá
27.02. 12:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 2 Dobrá
27.02. 11:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá 4 Dobrá
27.02. 10:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá
27.02. 9:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
27.02. 8:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
27.02. 7:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 6:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá
27.02. 5:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá
27.02. 4:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá
27.02. 3:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 7 Dobrá
27.02. 2:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 6 Dobrá
27.02. 1:00 52 Zhoršená 36 Zhoršená 52 Zhoršená 5 Dobrá
27.02. 0:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá
26.02. 23:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 12 Dobrá
26.02. 22:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 23 Dobrá
26.02. 21:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 33 Dobrá 23 Dobrá
26.02. 20:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá
26.02. 19:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 18:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
26.02. 17:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
26.02. 16:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
26.02. 15:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
26.02. 14:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá
26.02. 13:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá
26.02. 12:00 5 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 11:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky