Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prievidza Celé mesto BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Púchov Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ilava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Myjava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Bánovce nad Bebravou Obec/mesto: Dežerice, Dolné Naštice, Krásna Ves, Kšinná, Malá Hradná, Pečeňany, Prusy Ruskovce, Šišov, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Zlatníky, Žitná-Radiša PM10, PM2,5, BaP
Nové Mesto nad Váhom Obec/mesto: Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Kočovce, Lubina Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Podolie, Stará Turá PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 37
SO2 27

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 8:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
09.02. 7:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
09.02. 6:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
09.02. 5:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
09.02. 4:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená
09.02. 3:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 2:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená
09.02. 1:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená
09.02. 0:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená
08.02. 23:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená
08.02. 22:00 57 Zhoršená 39 Zhoršená 57 Zhoršená
08.02. 21:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
08.02. 20:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 19:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
08.02. 18:00 26 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 17:00 26 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 16:00 26 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 15:00 28 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 14:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 13:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená
08.02. 12:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená
08.02. 11:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená
08.02. 10:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
08.02. 9:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 8:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 7:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 6:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 5:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 4:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 3:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 2:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 1:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 0:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 23:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená
07.02. 22:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 21:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 20:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená
07.02. 19:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
07.02. 18:00 29 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 17:00 27 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
07.02. 16:00 26 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 15:00 27 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
07.02. 14:00 25 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
07.02. 13:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 12:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
07.02. 11:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená
07.02. 10:00 47 Zhoršená 37 Zhoršená 47 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 59
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 34
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
09.02. 8:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 7:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 6:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 5:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
09.02. 4:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
09.02. 3:00 23 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 2:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 13 Dobrá
09.02. 1:00 54 Zhoršená 42 Zhoršená 54 Zhoršená
09.02. 0:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 23:00 69 Zlá 65 Zhoršená 69 Zlá
08.02. 22:00 68 Zlá 55 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 21:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 20:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá
08.02. 19:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
08.02. 18:00 68 Zlá 52 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 17:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 16:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 15:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 14:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 13:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 12:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 11:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 10:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
08.02. 9:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená
08.02. 8:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 7:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 5:00 17 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
08.02. 4:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 3:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 2:00 26 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 1:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená
08.02. 0:00 64 Zhoršená 41 Zhoršená 64 Zhoršená
07.02. 23:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená
07.02. 22:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená
07.02. 21:00 59 Zhoršená 38 Zhoršená 59 Zhoršená
07.02. 20:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená
07.02. 19:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená
07.02. 18:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 17:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
07.02. 16:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
07.02. 15:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
07.02. 14:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
07.02. 13:00 27 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 12:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 11:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 10:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 36
NO2 35
O3 10
SO2 14

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 35 Zhoršená 10 Dobrá
09.02. 8:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 31 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá
09.02. 7:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 33 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá
09.02. 6:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 5:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 4:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
09.02. 3:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 1:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 25 Dobrá
09.02. 0:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 23:00 49 Zhoršená 30 Dobrá 49 Zhoršená 20 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 22:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená 35 Zhoršená 10 Dobrá
08.02. 21:00 55 Zhoršená 36 Zhoršená 55 Zhoršená 38 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 20:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 38 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 19:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 32 Dobrá 41 Zhoršená 3 Dobrá
08.02. 18:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 29 Dobrá 43 Zhoršená 2 Dobrá
08.02. 17:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 25 Dobrá 43 Zhoršená 4 Dobrá
08.02. 16:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 19 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 15:00 28 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 14:00 30 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 13:00 31 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 12:00 31 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 11:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 10:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 9:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 8:00 28 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 7:00 32 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 6:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 24 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 5:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 17 Dobrá
08.02. 4:00 17 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 3:00 18 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 2:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 1:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 0:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
07.02. 23:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
07.02. 22:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 36 Zhoršená 5 Dobrá
07.02. 21:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 33 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá
07.02. 20:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 35 Zhoršená 9 Dobrá
07.02. 19:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
07.02. 18:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 17:00 29 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 16:00 29 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 15:00 33 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 14:00 33 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 13:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 12:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 11:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 26 Dobrá
07.02. 10:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 56

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 42
PM2,5 56
NO2 31
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.