Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021. 
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prievidza Celé mesto BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Púchov Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ilava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Myjava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Bánovce nad Bebravou Obec/mesto: Dežerice, Dolné Naštice, Krásna Ves, Kšinná, Malá Hradná, Pečeňany, Prusy Ruskovce, Šišov, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Zlatníky, Žitná-Radiša PM10, PM2,5, BaP
Nové Mesto nad Váhom Obec/mesto: Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Kočovce, Lubina Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Podolie, Stará Turá PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
PM2,5 1
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 7:00 9 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 6:00 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 5:00 9 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
04.10. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
04.10. 2:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
04.10. 1:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
04.10. 0:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 23:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
03.10. 22:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 21:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
03.10. 20:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 19:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 18:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
03.10. 17:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
03.10. 16:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 13:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 12:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
03.10. 11:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
03.10. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
03.10. 9:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
03.10. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 7:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 2:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 23:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 22:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 20:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 19:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 18:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 17:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 16:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 15:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 14:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 13:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 12:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 11:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 10:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 5

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 1
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 7:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 6:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 5:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
04.10. 4:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
04.10. 2:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 23:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 22:00 12 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 21:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 20:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
03.10. 19:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 18:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 17:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 16:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 15:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 14:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 13:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 11:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 9:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 8:00 11 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 7:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
03.10. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
03.10. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 1:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 22:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
02.10. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 20:00 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 19:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 18:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 17:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 16:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 15:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 14:00 6 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
02.10. 13:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
02.10. 11:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 10:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
PM2,5 3
NO2 23
SO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 23 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
04.10. 7:00 24 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
04.10. 6:00 17 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
04.10. 5:00 18 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
04.10. 4:00 15 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
04.10. 3:00 14 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 2:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 0:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 23:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
03.10. 22:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
03.10. 21:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 20 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 20:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 19:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 18:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 17:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 16:00 28 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
03.10. 15:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 14:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 13:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 12:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 11:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
03.10. 10:00 24 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 9:00 15 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
03.10. 8:00 18 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 7:00 12 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 6:00 13 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 5:00 24 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 4:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 3:00 12 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 2:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 1:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 0:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 23:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 22:00 16 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 21:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 20:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 19:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 19 Dobrá 39 Zhoršená
02.10. 18:00 26 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 17:00 27 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
02.10. 16:00 20 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
02.10. 15:00 19 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 14:00 20 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
02.10. 13:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 12:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 11:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 10:00 22 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 9:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 4
NO2 8
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 8 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 7:00 5 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
04.10. 6:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
04.10. 5:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 4:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
04.10. 2:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 1:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
04.10. 0:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 23:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá
03.10. 22:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
03.10. 21:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 20:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 19:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 18:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 17:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 16:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 14:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 13:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 12:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 11:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 8:00 16 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 7:00 14 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
03.10. 6:00 10 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 2:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 1:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 0:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 23:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
02.10. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 21:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 20:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 19:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 18:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
02.10. 17:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 16:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
02.10. 15:00 12 Dobrá