Hodnota pre túto monitorovaciu stanicu nie je momentálne dostupná.
Miera znečistenia ovzdušia sa nevyhodnocuje z dôvodu nesplnenia podmienky v metodike hodnotenia kvality ovzdušia.
ilustračná ikona 0 ilustračná ikona 0
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi dobrá
Ideálne podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
ilustračná ikona 1 ilustračná ikona 1
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
ilustračná ikona 2 ilustračná ikona 2
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: V prípade objavenia zdravotných symptómov zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku. Ostatné vonkajšie aktivity bez obmedzenia.
ilustračná ikona 3 ilustračná ikona 3
Celá populácia: Vonkajšie aktivity bez obmedzenia.
ilustračná ikona 3 ilustračná ikona 3
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Zvážte obmedzenie činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
ilustračná ikona 4 ilustračná ikona 4
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
ilustračná ikona 4 ilustračná ikona 4
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Obmedzte aktivity vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
ilustračná ikona 5 ilustračná ikona 5
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
ilustračná ikona 5 ilustračná ikona 5
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Extrémne zlá
Starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: Vyhnite sa aktivitám vonku.
ilustračná ikona 6 ilustračná ikona 6
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
ilustračná ikona 6 ilustračná ikona 6
Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Dodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Nedodržaná podmienka minimalneho počtu znečisťujúcich látok pre hodnotenie kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

 • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
 • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

 • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Zóna: Trenčiansky kraj

Kvalita ovzdušia hodnotená podľa metodiky so splneným počtom znečisťujúcich látok


Kvalita ovzdušia hodnotená podľa metodiky s nesplneným počtom znečisťujúcich látok

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi dobrá

Veľmi dobrá

05.08.2021  | 16:00

Odporúčania:
Ideálne podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 1a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 1b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 9.25
Maximálna hodnota: 10.17
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 8.46
Maximálna hodnota: 9.88
Znečisťujúca látka: SO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 7

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

05.08.2021  | 16:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 2a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 2b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 12.38
Maximálna hodnota: 14
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 8.71
Maximálna hodnota: 10.67
Znečisťujúca látka: SO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 9

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Veľmi dobrá

Veľmi dobrá

05.08.2021  | 16:00

Odporúčania:
Ideálne podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 3a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 3b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 6.96
Maximálna hodnota: 8.71
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 9.71
Maximálna hodnota: 11.75
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 31
Znečisťujúca látka: O3 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 91
Znečisťujúca látka: SO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 21

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Dobrá

05.08.2021  | 16:00

Odporúčania:
Dobré podmienky pre všetky vonkajšie aktivity.
Ilustračná ikona: senzitívna skupina - príroda 4a Ilustračná ikona: senzitívna skupina - záťaž 4b

Znečisťujúca látka: PM2,5 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 2.79
Maximálna hodnota: 4.48
Znečisťujúca látka: PM10 [µg/m3]
24 hodinový kĺzavý priemer
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 17
Znečisťujúca látka: NO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 42
Znečisťujúca látka: SO2 [µg/m3]
Hodinové priemerné hodnoty
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 3

Kĺzavý priemer znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 je počítaný ako aritmetický piemer za posledných 24 hodín.

Zdroj: SHMÚ, priemerné hodinové koncentrácie.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie


Čo je to kvalita ovzdušia?

Miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase.
Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.populair.sk/ reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t. j. najvyššiu koncentráciu z priemerných hodinových koncentrácií oxidu dusičitého (NO2), oxidu siričitého (SO2) a ozónu (O3) a z 24 hodinových kĺzavých priemerov tuhých častíc (PM10 a PM2,5) vo vonkajšom ovzduší na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Interval [µg.m3] Veľmi dobrá Dobrá Zhoršená Zlá Veľmi zlá Extrémne zlá
PM2,5 * 0-10 10-20 20-25 25-50 50-75 75-800
PM10 * 0-20 20-40 40-50 50-100 100-150 150-1200
NO2 ** 0-40 40-90 90-120 120-230 230-340 340-1000
O3 ** 0-50 50-100 100-130 130-240 240-380 380-800
SO2 ** 0-100 100-200 200-350 350-500 500-750 750-1250

* 24 hod. kĺzavý priemer
** hodinový priemer

Dodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Kvalita ovzdušia sa hodnotí:

 • na monitorovacej stanici – dopravná, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10 a NO2
 • na monitorovacej stanici – pozaďová, ak sa merajú koncentrácie aspoň pre PM2,5/PM10, NO2 a O3

Vyhodnotenie:

 • zaznamenaná najhoršia miera znečistenia ovzdušia ktorejkoľvek znečisťujúcej látky. Príklad: Zaznamenaná miera znečistenia ovzdušia: PM2,5 – veľmi zlá, PM10 – zlá , NO2 – veľmi dobrá a O3 – dobrá = výsledne hodnotenie miera znečistenia ovzdušia: veľmi zlá

Nedodržaná podmienka minimálneho počtu znečisťujúcich látok
Stav ovzdušia sa zobrazí rovnakým princípom avšak z menšieho počtu znečisťujúcich látok (v tomto prípade sa nejedná o komplexné hodnotenie kvality ovzdušia).

Čo je to monitorovacia stanica?

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.

Aké druhy monitorovacích staníc poznáme?

Stanice delíme podľa dvoch kritérií - miesta a typu. Tieto dva parametre potom stanicu charakterizujú.

V závislosti od umiestnenia stanice delíme na:

 • Mestská – umiestenie stanice v mestskom prostredí.
 • Predmestská – umiestenie stanice na okrajoch miest.
 • Vidiecka – umiestenie stanice vo vidieckom prostredí.

Podľa typu stanice:

 • Pozaďová – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia, ktoré nie je priamo ovplyvnené zdrojom znečisťovania.
 • Priemyselná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia priemyselnou činnosťou. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia je cca. 250 x 250 m od stanice.)
 • Dopravná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia z dopravy. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia od stanice je cca 100 m)

Pozaďová stanica môže byť mestská, predmestská alebo vidiecka. Dopravná a priemyselná stanica môže byť mestská alebo predmestská.

Čo je to znečisťujúca látka?

Akákoľvek látka v ovzduší, ktorá môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

Čo je to PM10 a PM2,5?

Sú to drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5). Označenie PM pochádza z anglického particulate matter, zahŕňa však tuhú aj kvapalnú fázu. PM2,5 sa nazýva jemnou veľkostnou frakciou. PM rozptýlené v ovzduší tvoria atmosférický aerosól. Do ovzdušia sa dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

Čo je to oxid dusičitý (NO2)?

Je žltohnedý jedovatý plyn.

Čo je to oxid siričitý (SO2)?

Je bezfarebný reaktívny plyn, pri vyšších koncentráciách má silný dráždivý zápach.

Čo je to ozón (O3)?

Je trojatómová molekula kyslíka. Prízemný ozón má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, vegetáciu a architektonické stavby.