Ako financovať?

Okrem opatrení, ktoré môžeme prijať pri našich každodenných aktivitách (mobilita/vykurovanie), je dôležité realizovať vhodné opatrenia aj na miestnej, regionálnej či národnej úrovni. Zlepšenie kvality ovzdušia a obmedzenie znečistenia ovzdušia si vyžaduje nasadenie významných finančných zdrojov.

Finančné prostriedky EÚ a národné fondy sú k dispozícii na prípravu a implementáciu národnej, regionálnej a miestnej politiky pre riešenie znečistenia ovzdušia.


Prehľad aktuálnych výziev na financovanie opatrení s možným prínosom na zlepšenie kvality ovzdušia.Na obsahu tejto stránky momentálne pracujeme!