Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Martin Územie mesta Martin a Vrútky PM2,5
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka BaP
Žilina Územie mesta Žilina BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Čadca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Martin Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žilina Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Turčianske Teplice Obec/mesto: Abramová, Háj, Horná Štubňa, Jazernica, Mošovce, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 1
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 8:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 7:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
09.02. 6:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
09.02. 5:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
09.02. 4:00 1 Dobrá 1 Dobrá
09.02. 3:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 2:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 1:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 0:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 23:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 22:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 21:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 20:00 39 Zhoršená 6 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 19:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 18:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 17:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 16:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 15:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 14:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 13:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 12:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 11:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 10:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 9:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 8:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 7:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 6:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 5:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.02. 3:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 2:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 1:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 0:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 23:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 22:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 21:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 20:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 19:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 18:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 17:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 16:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 15:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 14:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 13:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 12:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
07.02. 11:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 10:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 34
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 55

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 46
PM2,5 55
NO2 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 55 Zhoršená 46 Zhoršená 55 Zhoršená 38 Zhoršená
09.02. 8:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
09.02. 7:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
09.02. 6:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 32 Dobrá 34 Zhoršená
09.02. 5:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá
09.02. 4:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 26 Dobrá
09.02. 3:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 33 Dobrá
09.02. 2:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 36 Zhoršená
09.02. 1:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 37 Zhoršená
09.02. 0:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 23:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 22:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
08.02. 21:00 69 Zlá 69 Zlá 41 Zhoršená
08.02. 20:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
08.02. 19:00 69 Zlá 69 Zlá 43 Zhoršená
08.02. 18:00 68 Zlá 68 Zlá 44 Zhoršená
08.02. 17:00 66 Zhoršená 66 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 16:00 62 Zhoršená 44 Zhoršená 62 Zhoršená 24 Dobrá
08.02. 15:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 21 Dobrá
08.02. 14:00 66 Zhoršená 43 Zhoršená 66 Zhoršená 19 Dobrá
08.02. 13:00 24 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 12:00 68 Zlá 68 Zlá 27 Dobrá
08.02. 11:00 68 Zlá 68 Zlá 36 Zhoršená
08.02. 10:00 69 Zlá 69 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 9:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
08.02. 8:00 55 Zhoršená 55 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 7:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 6:00 32 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 5:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 27 Dobrá
08.02. 4:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 20 Dobrá
08.02. 3:00 57 Zhoršená 57 Zhoršená 25 Dobrá
08.02. 2:00 67 Zlá 67 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 1:00 68 Zlá 68 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 0:00 68 Zlá 68 Zlá 38 Zhoršená
07.02. 23:00 67 Zlá 67 Zlá 37 Zhoršená
07.02. 22:00 68 Zlá 68 Zlá 37 Zhoršená
07.02. 21:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
07.02. 20:00 70 Zlá 70 Zlá 41 Zhoršená
07.02. 19:00 69 Zlá 69 Zlá 43 Zhoršená
07.02. 18:00 67 Zlá 67 Zlá 42 Zhoršená
07.02. 17:00 59 Zhoršená 59 Zhoršená 39 Zhoršená
07.02. 16:00 63 Zhoršená 63 Zhoršená 28 Dobrá
07.02. 15:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 30 Dobrá
07.02. 14:00 67 Zlá 67 Zlá 23 Dobrá
07.02. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 12:00 67 Zlá 67 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 11:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 33 Dobrá
07.02. 10:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 67

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 53
PM2,5 67
NO2 34

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená
09.02. 8:00 61 Zhoršená 47 Zhoršená 61 Zhoršená 30 Dobrá
09.02. 7:00 51 Zhoršená 43 Zhoršená 51 Zhoršená 35 Zhoršená
09.02. 6:00 64 Zhoršená 53 Zhoršená 64 Zhoršená 27 Dobrá
09.02. 5:00 67 Zlá 58 Zhoršená 67 Zlá 33 Dobrá
09.02. 4:00 68 Zlá 55 Zhoršená 68 Zlá 35 Zhoršená
09.02. 3:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 34 Zhoršená
09.02. 2:00 69 Zlá 61 Zhoršená 69 Zlá 34 Zhoršená
09.02. 1:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá 36 Zhoršená
09.02. 0:00 70 Zlá 68 Zlá 70 Zlá 37 Zhoršená
08.02. 23:00 70 Zlá 69 Zlá 70 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 22:00 70 Zlá 68 Zlá 70 Zlá 39 Zhoršená
08.02. 21:00 71 Zlá 70 Zlá 71 Zlá 40 Zhoršená
08.02. 20:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá 42 Zhoršená
08.02. 19:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 44 Zhoršená
08.02. 18:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 44 Zhoršená
08.02. 17:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 16:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
08.02. 15:00 67 Zlá 60 Zhoršená 67 Zlá 37 Zhoršená
08.02. 14:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá 36 Zhoršená
08.02. 13:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá 37 Zhoršená
08.02. 12:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 11:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 10:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 9:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 8:00 53 Zhoršená 41 Zhoršená 53 Zhoršená 36 Zhoršená
08.02. 7:00 48 Zhoršená 36 Zhoršená 48 Zhoršená 36 Zhoršená
08.02. 6:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 30 Dobrá
08.02. 5:00 47 Zhoršená 22 Dobrá 47 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 4:00 51 Zhoršená 26 Dobrá 51 Zhoršená 17 Dobrá
08.02. 3:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená 20 Dobrá
08.02. 2:00 46 Zhoršená 23 Dobrá 46 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 1:00 54 Zhoršená 28 Dobrá 54 Zhoršená 24 Dobrá
08.02. 0:00 48 Zhoršená 20 Dobrá 48 Zhoršená 26 Dobrá
07.02. 23:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená 33 Dobrá
07.02. 22:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 21:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 41 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 20:00 45 Zhoršená 24 Dobrá 45 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 19:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 38 Zhoršená
07.02. 18:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 33 Dobrá
07.02. 17:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 16:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 15:00 32 Dobrá 32 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 14:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 36 Zhoršená
07.02. 13:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 33 Dobrá 14 Dobrá
07.02. 12:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 17 Dobrá
07.02. 11:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá
07.02. 10:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 65

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 44
PM2,5 65
NO2 24
O3 15
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 65 Zhoršená 44 Zhoršená 65 Zhoršená 24 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 8:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 26 Dobrá 13 Dobrá
09.02. 7:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 6:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 5:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 4:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 3:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá
09.02. 2:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 1:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 0:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 23:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 22:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 19 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 21:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 20:00 61 Zhoršená 37 Zhoršená 61 Zhoršená 17 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 19:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 27 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 18:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 17:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 16:00 33 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 15:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 14:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 13:00 32 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 12:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 6 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 11:00 51 Zhoršená 30 Dobrá 51 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 10:00 51 Zhoršená 32 Dobrá 51 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 9:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 21 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 8:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená 18 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 7:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 15 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 6:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená 23 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 5:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 4:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 3:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 26 Dobrá 8 Dobrá
08.02. 2:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 26 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 1:00 68 Zlá 55 Zhoršená 68 Zlá 31 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 0:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 32 Dobrá 8 Dobrá
07.02. 23:00 68 Zlá 55 Zhoršená 68 Zlá 34 Zhoršená 9 Dobrá
07.02. 22:00 69 Zlá 63 Zhoršená 69 Zlá 33 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 21:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá 32 Dobrá 11 Dobrá
07.02. 20:00 68 Zlá 50 Zhoršená 68 Zlá 27 Dobrá 15 Dobrá
07.02. 19:00 55 Zhoršená 32 Dobrá 55 Zhoršená 19 Dobrá 21 Dobrá
07.02. 18:00 66 Zhoršená 39 Zhoršená 66 Zhoršená 14 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 17:00 52 Zhoršená 32 Dobrá 52 Zhoršená 15 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 16:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 27 Dobrá
07.02. 15:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 14:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 13:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 12:00 70 Zlá 67 Zlá 70 Zlá 22 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 11:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá 31 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 10:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá 29 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5