Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na zónu / aglomeráciu prejdete do vybranej zóny.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Bytča Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné Lokálne kúreniská
Čadca Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Olešná, Podvysoká, Raková, Skalité, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou Lokálne kúreniská
Čadca Oščadnica BaP (2022) Lokálne kúreniská
Čadca Svrčinovec Lokálne kúreniská, cestná doprava
Dolný Kubín Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Žaškov Lokálne kúreniská
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Lokálne kúreniská, cestná doprava
Kysucké Nové Mesto Kysucký Lieskovec Lokálne kúreniská, cestná doprava
Kysucké Nové Mesto Nesluša, Ochodnica, Snežnica Lokálne kúreniská
Liptovský Mikuláš Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Uhorská Ves, Važec, Vlachy, Východná, Závažná Poruba Lokálne kúreniská
Martin Martin PM2,5: Martin (2021) Lokálne kúreniská, cestná doprava
Martin Belá-Dulice, Bystrička, Dolný Kalník, Krpeľany, Lipovec, Martin, Sučany, Turany, Turčianske Kľačany, Vrútky Lokálne kúreniská
Námestovo Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava Lokálne kúreniská
Ružomberok Ružomberok BaP: Ružomberok, Riadok (2021, 2022) Lokálne kúreniská, cestná doprava
Ružomberok Hubová Lokálne kúreniská, cestná doprava
Ružomberok Likavka, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Lisková, Ludrová, Martinček, Stankovany, Štiavnička Lokálne kúreniská
Tvrdošín Liesek, Štefanov nad Oravou, Trstená Lokálne kúreniská
Žilina Žilina BaP: Žilina, Obežná (2019 – 2022) Lokálne kúreniská, cestná doprava
Žilina Divina, Divinka, Dlhé Pole, Hôrky, Lietavská Lúčka, Mojš, Rajec, Rosina, Svederník, Teplička nad Váhom, Varín, Višňové Lokálne kúreniská

Opatrenia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %

Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Dokument
Kategória
Obdobie
Stav

Pozrite výsledky:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Utlmovať výroby a prevádzky nadmerne znečisťujúce ovzdušie, resp. presadzovať zrušenie zdrojov nadmerného znečisťovania a nahradenie modernou technológiou BAT Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2018 0 opatrenie bolo realizované
Dokončenie stavby Modernizácia triedenia vápencov a dolomitu + sušneie dolomitu Dolvap. s.r.o. Žilina 2014 2016 800 000 Obidve stavby bolo realizované a uvedené do činnosti v r. 2014, celá stavba bola dokončená a uvedené do prevádzky v roku 2016.
Rekonštrukcia odsávania presypov zauhľovacích pásov pri doprave paliva na skládku a do kotolne Žilinská teplárenská, a.s. Žilina 2014 2014 0 N/A
Odprášenie Granulovne, výmena zastaralých filtrov FTG Dolvap. s.r.o. Žilina 2013 2017 0 Výmena zastaralých filtrov FTG na nové - realizované
Spracovanie koncepcie na riešenie výmeny filtračných zariadení a jej realizácia v zmysle platnej legislatívy od r. 2013 Dolvap. s.r.o. Žilina 2013 2017 0 výmena filtračných zariadení
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Realizácia diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala NDS k.ú. Hričovské Podhradie 2015 2022 0 Úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka D1 je zrealizovaných 11 km, 2021.
Preložka cesty I/18 do trasy pri závode KIA s premostení ponad Vodné dielo Žilina a spätným napojením na cestu I/18 pod Strečnom SCC k.ú.Strečno 2015 2015 0 zrealizované
Realizácia diaľničného úseku D3 Strážov – Kysucké Nové Mesto NDS k.ú. Strážov 2015 2020 0 Diaľničný úsek D3, časť Žilina Strážov – Žilina, Brodnobol, odovzdaný do užívania 2. decembra 2017.
Realizácia časti južného diaľničného privádzača METRO – diaľničná križovatka D1 – I/64 Bytčica NDS Žilina 2015 2018 0 ukončenie diaľ.privádzača METRO je plánované v roku 2020
Realizácia IV. Okružnej v úseku cesta I/18, až Južný diaľničný privádzač NDS Žilina 2015 2018 0 Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v závere januára uviedla do ostrej prevádzky nový diaľničný úsek D1 pri Žiline. Ide o trasu Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina a križovatkou Lietavská Lúčka. Okrem toho, že nová cesta motoristom skráti čas jazdy o 15 minút, bude zároveň slúžiť ako južný obchvat Žiliny.
Zvýšenie kvality regionálnej infraštruktúry ŽSK – v okrese Žilina Žilinský samosprávny kraj k.ú.Žilina 2010 2011 0 Opatrenie realizované čiastočne , výraznému zlepšeniu jazdných vlastností. ako jedno z opatrení pre dosiahnutie „trvalo udržateľnej dopravy“ v meste uvádza „politiku rozvoja chôdze a cyklistickej dopravy“. Nástrojmi pre podporu tohto druhu dopravy je hlavne: zaistenie potrebnej infraštruktúry ako napr. cyklistické pruhy a cesty,chodníky, nadchody a podchody pre chodcov a cyklistov. Zároveň sa stotožňuje s názorom, kedy pre cyklistickú dopravu platí, že cieľom nie je vybudovať čo najviac cyklistických ciest, ale zatraktívniť používanie bicykla.
Realizácia plôch statickej dopravy v zmysle Koncepcie statickej dopravy vybraných mestských priestorov v meste Žilina Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2020 0 N/A Realizované 168 park. Miest
Modernizácia a rozširovanie trolejbusovej dopravy Mesto Žilina – Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2020 0 V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žilina uplatnil opciu v zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov. Boli zakúpené ďalšie dva nízkopodlažné trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré slúžia na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia, kde zabezpečuje dopravu MHD
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Budovanie nových cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja, údržba a značenie Žilinský samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj 2014 2015 0 Rajecká cyklomagistrála, dĺžka trasy51,04 km - realizovaná, cyklotrasa Žilina - Litava 8,7km, Cyklotrasa Žilina - Vadičov - Terchová 31,20 km
Nepovoľovať vstup nových priemyselných aktivít, ktoré by zhoršovali emisnú a imisnú situáciu v meste (zámer reštrukturalizácie priemyselných zón) Mesto Žilina Žilina 2013 2020 0 Opatrenie sa sa plní v zmysle Územného plánu mesta Žilina.
Rozvoj cyklistickej dopravy v súlade s Koncepciou nemotoristickej dopravy Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Mesto Žilina 2013 2021 0 mesto Žilina disponuje cestnou sieťou dlhou viac ako 200 km a chodníkmi v kumulatívnej hodnote takmer 110 km. V prípade mesta Žiliny evidujeme sedem doteraz značených častí cyklotrás, ktoré dopĺňa pešia zóna. V rámci zámerov v oblasti urbanizmu a architektúry strategický plán uvádza potrebu „pokračovať v budovaní komplexného systému cyklotrás v meste a okolí s napojením na regionálne cyklotrasy vedúce do Kysuckej, Terchovskej a Rajeckej doliny“
Pokračovať vo výsadbe nových drevín a obnove uličných stromoradí, revitalizácia a rozširovanie existujúcich parkov, rekonštrukcia vnútroblokovej zelene, a celkovo rozširovať zelené plochy v meste Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2021 0 Výsadba nových drevín a obnova uličných stromoradí, revitalizácia existujúcich parkov v meste.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Naďalej podporovať centrálne vykurovanie ako zdroj tepla v súlade s Koncepciou rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiy Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2020 0 N/A
V súlade so štátnymi politikami v oblasti energetiky, podporovať znižovanie energetickej náročnosti objektov, prevádzok, výrob – cez podporu zatepľovania, využívanie obnoviteľných zdrojov energie – znižovať „Energetickú nároč Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2020 0 N/A
Pravidelné čistenie a polievanie areálu podniku, údržba zelene Dolvap. s.r.o. Žilina 2018 2020 0 Opatrenie sa plní pravidelne na zníženie prašnosti v suchom období.
Informačné kampane o problematike kvality ovzdušia a možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia Mesto Žilina - Mestský úrad Žilina Žilina 2013 2020 0 N/A
Efektívne čistenie ciest II. a III. triedy k zlepšeniu životného prostredia – okres Žilina Žilinský samosprávny kraj Okres Žilina 2013 2020 0 čistenie ciest II. a III. triedy prebieha pravidelne, podľa potreby
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Spustenie nového regeneračného kotla č. Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ružomberok 2014 2014 120 000 Nový RK1 bol spustený v 3 Q 2014.
Odstavenie zastaralého regeneračného kotla č. 1 Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ružomberok 2014 2014 0 Odstavenie zastaralého regeneračného kotla č.1.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Vybudovanie obchvatu mesta – t..j. dialničného úseku D1 Hubová -Ivachnová NDS Bratislava Ružomberok 2013 2022 0 N/A
Zvýšenie kvality regionálnej infraštruktúry ŽSK – v okrese Ružomberok , cesty II. a III. triedy Žilinský samosprávny kraja ŽSK 2013 2016 0 N/A
Zriaďovanie zelenej vlny na rekonštruovaných križovatkách Mesto Ružomberok Ružomberok 2013 2020 0 Čiastočná úprava prejazdu mestom bola realizovaná v roku 2016.Ďalšie budú vykonané podľa potreby.
Vybudovanie diaľničného úseku D1 Turany-Hubová NDS Bratislava okres Martin 2015 2022 0 Nie je vybudované.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Podporovať centrálne vykurovanie domácnosti Mesto Ružomberok Ružomberok 2013 2020 0 N/A
Obmedziť zavádzanie lokálneho vykurovania pevnými palivami, podpora ekologického vykurovania Mesto Ružomberok Ružomberok 2013 2020 0 Opatrenie nie je možné realizovať, z dôvodu že mesto nemá prostriedky na podporu ekologického vykurovania.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia umiestňovať v dostatočných vzdialenostiach od obytných mestských zón s prihliadnutím na prevládajúce smery vetra Mesto Ružomberok Ružomberok 2010 2021 0 Nie je možné realizovať dostatočne. Realizuje sa v zmysle ÚP.
Budovanie nových cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja, údržba a značenie Žilinský samosprávny kraj Žilinský kraj 2015 2020 0 Vybudované nové cyklotrasy na území Žilinského kraja.
Zriaďovanie peších zón Mesto Ružomberok Ružomberok 2013 2020 5 000 Zrealizované nové pešie zóny v Ružomberku.
Údržba zelene Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Ružomberok 2010 2021 600 Vykonáva sa priebežne.
Výsadba novej zelene na vybraných uliciach – náhrada prestárlej zelene, zriaďovanie peších zón Mesto Ružomberok Ružomberok 2010 2021 5 000 Vykonáva sa pravidelne a podľa potreby, v roku 2016 vysadených 500ks drevín.
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Pravidelné čistenie a polievanie areálu podniku Mondi SCP, a.s. Ružomberok Ružomberok 2013 2020 75 000 Vykonáva sa pravidelne.
Informovať občanov oznamom na úradnej tabuli , v mestskom rozhlase a na web stránke mesta o prekračovanie LH PM10 Mestský úrad Ružomberok Ružombserok 2018 2020 0 Plní sa v v zmysle požiadaviek.
Kontrola zakapotovania resp. zaplachtovania vozidiel prevažujúcich sypký materiál OR Policajného zboru v Ružomberku Okresný dopravný inšpektorát Ružomberok 2013 2020 0 N/A
Efektívne čistenie ciest II. a III. triedy k zlepšeniu životného prostredia – okres Ružomberok, odstraňovanie zimného posypu Žilinský samosprávny kraj, Správa ciest ŽSK Žilinský kraj 2013 2020 0 Čistenie ciest II. a III. triedy 3x ročne.
Pravidelne čistenie ulíc a ciest, kropenie ulíc a chodníkov mesta v období dlhotrvajúceho sucha Mestský úrad Ružomberok Ružomberok 2018 2020 190 000 Pravidelne čistenie ulíc a ciest 1 - 2x ročne,podľa potreby, kropenie ulíc a chodníkov mesta v období dlhotrvajúceho sucha, venuje sa značná pozornosť.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Implementácia integrovaného dopravného systému VUC ZA ZSK 2013 2020 0 Zabezpečenie spracovania strategického dokumentu Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok, obratísk, tvorba vyhradených jazdných pruhov a iných opatrení na preferenciu verejnej osobnej dopravy VUC ZSK 2013 2020 0 Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systémuObnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu, rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy, rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy a iných opatrení preferencie verejnej osobnej dopravyRekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu a zavádzanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy VUC ZSK 2013 2020 0 Obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlamiBudovanie chránených parkovísk pre bicykle, cyklostojanov, nabíjacích staníc pre elektrobicykle, systémov automatickej požičovne bicyklov, hygienických zariadení apod.Budovanie prvkov upokojovania dopravy ako pešie zóny, shared space, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod., zvyšovanieSEP, RS, MS283bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest a dobudovanie príslušnej infraštruktúry (chodníky, značenie na ceste) v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, výstavba a prevádzka dopravných ihrísk, zavedenie prvkov zvyšujúcich bezpečnosť účastníkov apod.
Budovanie kostrovej siete cyklotrás kraja prioritne v samostatnom profile oddelenom od telesa cesty VUC ZA ZSK 2013 2020 0 Budovanie cyklotrás v zmysle dokumentu Budovanie cyklotrás na území Žilinského kraja
Tvorba analytických, koncepčných strategických dokumentov na zabezpečenie zvýšenia atraktivity verejnej osobnej a nemotorovej dopravy vrátane jej propagácie VUC ZA ZSK 2013 2020 0 Spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov relevantných pre oblasť dopravy (plány mobility, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy a pod.), spracovanie analytických dokumentov preferujúcich ekologické formy dopravy, tvorba propagačných materiálov, máp, webových portálov, mobilných aplikácií na propagáciu cyklistickej dopravy a pod.
Dobudovanie cestného prepojenia kraja s jeho okolím v línii základnej siete TEN – T VUC ZA Žilinský kraj 2013 2020 0 Budovanie chýbajúcich úsekov nadradenej cestnej infraštruktúry v línii základnej siete TEN –T (D1, D3, R3, R5)
Zvýšenie podielu dobudovania cestnej infraštruktúry v rámci súhrnnej dopravnej siete TEN – T VUC ZSK 2013 2020 0 Projektová príprava chýbajúcich úsekov nadradenej cestnej infraštruktúry v línii súhrnnej siete TEN –T (R3, R1)
Odstránenie úzkych miest na cestách I,II,III triedy zabezpečujúcich dostupnosť na sieť TEN VUC ZA ZSK 2013 2020 0 Dobudovanie regionálnych ciest a miestnych komunikácii vrátane prvkov na zvýšenie ich priepustnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a kvality životného prostredia
Modernizácia hlavných železničných tratí a uzlov a odstránenie kľúčových úzkych miest na ostatných tratiach VUC ZSK 2013 2020 0 Modernizácia nadradenej železničnej infraštruktúry v línii siete TEN – T (Považská Teplá – ZA, Krásno n/Kysucou – št. hranica SR/ČR, Liptovský Hrádok - Tatry).Zavedenie systému ERTMS inštaláciou moderných traťových zabezpečovacích systémov a oznamovacích zariadení na tratiach v línii siete TEN - T.Aktualizácia štúdie realizovateľnosti koridoru Va v úseku Žilina – Košice a projektová príprava železničných staviebModernizácia regionálnych železničných tratí za účelom ich zachovania, zvýšenia bezpečnosti, interoperability v rámci medzinárodnej dopravy a kvality životného prostredia
Dobudovanie terminálov intermodálnej prepravy VUC ZSK 2013 2020 0 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry a príprava ďalších terminálov na základe analýzy
Podpora dostupnosti celého územia kraja na širokopásmový internet VUC ZSK 2013 2020 0 Pokrytie vidieckych oblastí bez možnosti pripojenia (tzv. bielych miest) dostupnosťou na širokopásmový internet
Zvýšenie kvality služieb železničnej aj cestnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy a modernizácie mobilných prostriedkov verejnej dopravy VUC ZSK 2013 2020 0 Obnova a modernizácia mobilných prostriedkov železničnej a cestnej verejnej osobnej dopravy vrátane mestskej hromadnej dopravy
Opatrenie Zodpovedný subjekt Miesto realizácie Obdobie Finanančné výdavky [€] Odpočet plnenia
Zintenzívnenie využívania obnoviteľných zdrojov energií VUC ZSK 2013 2020 0 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu, zariadení na výrobu biometánu, zariadení na využitie vodnej energie, aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, zariadení na výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd vrátane malých zariadení na využívanie OZE pri zohľadnení miestnych podmienok