Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice
a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

27.09.2022  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 8:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 7:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 6:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 5:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 4:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 3:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
27.09. 2:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
27.09. 1:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
27.09. 0:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená
26.09. 23:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená
26.09. 22:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 21:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 20:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 19:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 18:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 17:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 16:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 15:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 14:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 13:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 12:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 11:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 9:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 8:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 7:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 6:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 5:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 4:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 3:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 2:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 1:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 0:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 23:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 22:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
25.09. 21:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
25.09. 20:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
25.09. 19:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 18:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
25.09. 17:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 16:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 15:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 14:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 13:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 12:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 11:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 10:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 9:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 43

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

27.09.2022  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 8:00 8 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 5:00 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 0:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 23:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 22:00 5 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 21:00 5 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 18:00 14 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 17:00 15 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 13:00 9 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 12:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 11:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 10:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 9:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 6:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 3:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 1:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 0:00 6 Dobrá 6 Dobrá
25.09. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá
25.09. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá
25.09. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá
25.09. 20:00 3 Dobrá 3 Dobrá
25.09. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá
25.09. 18:00 12 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 17:00 17 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 16:00 20 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 15:00 23 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 14:00 23 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 13:00 24 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 12:00 25 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 11:00 21 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 9:00 11 Dobrá 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 25

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

27.09.2022  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 14
NO2 24
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 8:00 24 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
27.09. 7:00 16 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 6:00 16 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 5:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 4:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 3:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 2:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 1:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 0:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 23:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá
26.09. 22:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá
26.09. 21:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 28 Dobrá
26.09. 20:00 31 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 19:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 27 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 18:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 17:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 16:00 33 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 15:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 26 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 14:00 30 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 13:00 27 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 12:00 28 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 11:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 10:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 9:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 28 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 8:00 33 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 7:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 6:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 5:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 4:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 3:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 2:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 1:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 0:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 23:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 22:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
25.09. 21:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
25.09. 20:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 29 Dobrá
25.09. 19:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 29 Dobrá
25.09. 18:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 17:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 16:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 15:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 14:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 13:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 12:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 11:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 10:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 9:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

27.09.2022  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 13

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 7:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 6:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 5:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
27.09. 4:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
27.09. 3:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 1:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
27.09. 0:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená
26.09. 23:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
26.09. 22:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená
26.09. 21:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 20:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 19:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 18:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 17:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 16:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 15:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 14:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 13:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 12:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 11:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 10:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 9:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 8:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 7:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 6:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 5:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 4:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 3:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 2:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 1:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 0:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 23:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 22:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
25.09. 21:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
25.09. 20:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená
25.09. 19:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
25.09. 18:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 17:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 16:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 15:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 14:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 13:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 12:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 11:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 10:00 31 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 9:00 30 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 46

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie