Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 16:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 15:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 14:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 13:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
03.12. 12:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 11:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
03.12. 10:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
03.12. 9:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
03.12. 8:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 7:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 6:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 5:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 4:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 3:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 2:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 1:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 0:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 23:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 22:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 21:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 20:00 25 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 19:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 18:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 17:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 16:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 15:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 14:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 13:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 12:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 11:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
02.12. 10:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 9:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 8:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 7:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 6:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 5:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 4:00 11 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 3:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 2:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 1:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 0:00 15 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
01.12. 23:00 16 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
01.12. 22:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
01.12. 21:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
01.12. 20:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
01.12. 19:00 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
01.12. 18:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 9

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 9 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 16:00 11 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 15:00 15 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 14:00 15 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 5:00 20 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 4:00 20 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 3:00 19 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 2:00 19 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 1:00 20 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 0:00 21 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 23:00 19 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 20:00 14 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 19:00 15 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 18:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 17:00 17 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 15:00 17 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 14:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 12:00 15 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 11:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 10:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 5:00 20 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 4:00 21 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 3:00 21 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 2:00 21 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 1:00 21 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 0:00 22 Dobrá 22 Dobrá
01.12. 23:00 23 Dobrá 23 Dobrá
01.12. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá
01.12. 21:00 25 Dobrá 25 Dobrá
01.12. 20:00 26 Dobrá 26 Dobrá
01.12. 19:00 26 Dobrá 26 Dobrá
01.12. 18:00 27 Dobrá 27 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 27

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 19
PM2,5 32
NO2 35
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 32 Dobrá 35 Zhoršená
03.12. 16:00 31 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá
03.12. 15:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 14:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 13:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 12:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
03.12. 11:00 26 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 10:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 9:00 25 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 8:00 21 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 7:00 30 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
03.12. 6:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
03.12. 5:00 16 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 4:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 3:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 2:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 1:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 0:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 23:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 22:00 26 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 21:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 20:00 20 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 19:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 18:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 17:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 16:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 15:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 14:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 13:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 11:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 10:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 9:00 14 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 8:00 13 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 7:00 11 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 6:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 5:00 12 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 4:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 3:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 1:00 10 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 0:00 11 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
01.12. 23:00 12 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá
01.12. 22:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
01.12. 21:00 14 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
01.12. 20:00 16 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
01.12. 19:00 18 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
01.12. 18:00 21 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
01.12. 17:00 25 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 16:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 15:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 14:00 42 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 13:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 40 Zhoršená
03.12. 12:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá
03.12. 11:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená
03.12. 10:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
03.12. 9:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá
03.12. 8:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 7:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 6:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 5:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 4:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
03.12. 3:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 2:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
03.12. 1:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá
03.12. 0:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
02.12. 23:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
02.12. 22:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 21:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 20:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 19:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 18:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 17:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 16:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 15:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 14:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 12:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
02.12. 11:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 10:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 9:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 8:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 6:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 5:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 4:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 3:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 2:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 1:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 0:00 33 Dobrá 33 Dobrá 25 Dobrá
01.12. 23:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
01.12. 22:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
01.12. 21:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
01.12. 20:00 29 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá
01.12. 19:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
01.12. 18:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 42

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5