Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

22.05.2024  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 1:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
22.05. 0:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 23:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 22:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
21.05. 21:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 20:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
21.05. 19:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá
21.05. 18:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
21.05. 17:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
21.05. 16:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená
21.05. 15:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 14:00 31 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá
21.05. 13:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
21.05. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
21.05. 11:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 10:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
21.05. 9:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
21.05. 8:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
21.05. 7:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
21.05. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
21.05. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
21.05. 3:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
21.05. 2:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
21.05. 1:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
21.05. 0:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
20.05. 23:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
20.05. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
20.05. 21:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 20:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 19:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
20.05. 18:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 17:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
20.05. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
20.05. 15:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
20.05. 14:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
20.05. 13:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
20.05. 12:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
20.05. 11:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
20.05. 10:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
20.05. 9:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
20.05. 8:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
20.05. 7:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
20.05. 6:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
20.05. 5:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
20.05. 4:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
20.05. 3:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

22.05.2024  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 29

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 1:00 29 Dobrá 29 Dobrá
22.05. 0:00 30 Dobrá 30 Dobrá
21.05. 23:00 33 Dobrá 33 Dobrá
21.05. 22:00 33 Dobrá 33 Dobrá
21.05. 21:00 33 Dobrá 33 Dobrá
21.05. 20:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
21.05. 19:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
21.05. 18:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
21.05. 17:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
21.05. 16:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
21.05. 15:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
21.05. 14:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
21.05. 13:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
21.05. 12:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
21.05. 11:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
21.05. 10:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
21.05. 9:00 27 Dobrá 27 Dobrá
21.05. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá
21.05. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 4:00 18 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá
21.05. 2:00 22 Dobrá 22 Dobrá
21.05. 1:00 27 Dobrá 27 Dobrá
21.05. 0:00 31 Dobrá 31 Dobrá
20.05. 23:00 29 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 22:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
20.05. 21:00 29 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 20:00 26 Dobrá 26 Dobrá
20.05. 19:00 31 Dobrá 31 Dobrá
20.05. 18:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
20.05. 17:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
20.05. 16:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
20.05. 15:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
20.05. 14:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
20.05. 13:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
20.05. 12:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
20.05. 11:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
20.05. 10:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
20.05. 9:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
20.05. 8:00 22 Dobrá 22 Dobrá
20.05. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá
20.05. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá
20.05. 5:00 17 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 4:00 16 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá
20.05. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

22.05.2024  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 13
NO2 9
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
22.05. 0:00 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
21.05. 23:00 24 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
21.05. 21:00 31 Dobrá 31 Dobrá 28 Dobrá 31 Dobrá
21.05. 20:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 19:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá
21.05. 18:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 17:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 17 Dobrá
21.05. 16:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
21.05. 15:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá
21.05. 14:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá
21.05. 13:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená
21.05. 12:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
21.05. 11:00 25 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
21.05. 10:00 69 Zlá 69 Zlá 31 Dobrá 13 Dobrá
21.05. 9:00 29 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
21.05. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
21.05. 7:00 14 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
21.05. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
21.05. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
21.05. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 1:00 22 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
21.05. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 23:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
20.05. 22:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
20.05. 21:00 21 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
20.05. 20:00 22 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
20.05. 19:00 23 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
20.05. 18:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 17:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 16:00 23 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
20.05. 15:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 16 Dobrá 37 Zhoršená
20.05. 14:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 20 Dobrá
20.05. 13:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá
20.05. 12:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
20.05. 11:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
20.05. 10:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 9:00 25 Dobrá 25 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá
20.05. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
20.05. 7:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá
20.05. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
20.05. 5:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
20.05. 4:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
20.05. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
20.05. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 68

22.05.2024  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 68
PM2,5 44

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
22.05. 1:00 68 Zlá 68 Zlá 44 Zhoršená
22.05. 0:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená
21.05. 23:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 34 Zhoršená
21.05. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
21.05. 21:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
21.05. 20:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
21.05. 19:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
21.05. 18:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
21.05. 17:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená
21.05. 16:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená
21.05. 15:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená
21.05. 14:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá
21.05. 13:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
21.05. 12:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
21.05. 11:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
21.05. 10:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
21.05. 8:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 36 Zhoršená
21.05. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
21.05. 5:00 20 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá
21.05. 4:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
21.05. 3:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
21.05. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 1:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
21.05. 0:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
20.05. 23:00 33 Dobrá 33 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 22:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
20.05. 21:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
20.05. 20:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
20.05. 19:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
20.05. 18:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená
20.05. 17:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
20.05. 16:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
20.05. 15:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená
20.05. 14:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 13:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
20.05. 12:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
20.05. 11:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
20.05. 10:00 28 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá
20.05. 9:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 34 Zhoršená
20.05. 8:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 33 Dobrá
20.05. 7:00 22 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
20.05. 6:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
20.05. 5:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
20.05. 4:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
20.05. 3:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
20.05. 2:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 46

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5