Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I Obec/mesto: Košice-Sever PM10, PM2,5, BaP
Košice - okolie Obec/mesto: Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 6:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 5:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 4:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
05.06. 3:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
05.06. 2:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 1:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
05.06. 0:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 23:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 21:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 20:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 19:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 18:00 20 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 17:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 16:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 15:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
04.06. 14:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 13:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 12:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 11:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 9:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 8:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 6:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 5:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 4:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 3:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 2:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 1:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 0:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 22:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 21:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
03.06. 20:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 19:00 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 18:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
03.06. 17:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 16:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 15:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 14:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 12:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
03.06. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 10:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 9:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 8:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 26

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 19 Dobrá 19 Dobrá
05.06. 6:00 25 Dobrá 25 Dobrá
05.06. 5:00 29 Dobrá 29 Dobrá
05.06. 4:00 31 Dobrá 31 Dobrá
05.06. 3:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
05.06. 2:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
05.06. 1:00 32 Dobrá 32 Dobrá
05.06. 0:00 33 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 23:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
04.06. 22:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
04.06. 21:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
04.06. 20:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
04.06. 19:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
04.06. 18:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
04.06. 17:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
04.06. 16:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
04.06. 15:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
04.06. 14:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
04.06. 13:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
04.06. 12:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
04.06. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
04.06. 10:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
04.06. 9:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
04.06. 8:00 31 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 7:00 28 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 6:00 27 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 5:00 32 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 4:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
04.06. 3:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
04.06. 2:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
04.06. 1:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
04.06. 0:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.06. 23:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.06. 22:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
03.06. 21:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.06. 20:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.06. 19:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.06. 18:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.06. 17:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.06. 16:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.06. 15:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
02.06. 21:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.06. 20:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
02.06. 19:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.06. 18:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
02.06. 17:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.06. 16:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
02.06. 15:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 47

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 14
NO2 10
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
05.06. 5:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 4:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 3:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
05.06. 2:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
05.06. 1:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 0:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 23:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 22:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá
04.06. 21:00 30 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 20:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 19:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 18:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 17:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 16:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 15:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 14:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 13:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 12:00 22 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 11:00 21 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 10:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 9:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 8:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 7:00 12 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 6:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 5:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 4:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 3:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 2:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 1:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 0:00 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 23:00 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
03.06. 22:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 20:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
03.06. 19:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 18:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 17:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 16:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 15:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 14:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 13:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 12:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 11:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 10:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 9:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 8:00 11 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

05.06.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
05.06. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
05.06. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 4:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 3:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
05.06. 2:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
05.06. 0:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 23:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 22:00 21 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 21:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
04.06. 20:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 19:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 18:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 17:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 16:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 15:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 14:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 13:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 12:00 28 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 11:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 35 Zhoršená
04.06. 10:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 9:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 4:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 2:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 0:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 23:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 22:00 55 Zhoršená 54 Zhoršená 55 Zhoršená
03.06. 21:00 41 Zhoršená 40 Zhoršená 41 Zhoršená
03.06. 20:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
03.06. 19:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 18:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 27 Dobrá
03.06. 17:00 41 Zhoršená 37 Zhoršená 41 Zhoršená
03.06. 16:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 32 Dobrá
03.06. 15:00 28 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá
03.06. 14:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 32 Dobrá
03.06. 13:00 49 Zhoršená 41 Zhoršená 49 Zhoršená
03.06. 9:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená
03.06. 8:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
03.06. 2:00 62 Zhoršená 62 Zhoršená 59 Zhoršená
03.06. 1:00 66 Zhoršená 66 Zhoršená 63 Zhoršená
03.06. 0:00 52 Zhoršená 47 Zhoršená 52 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 63

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5