Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I Obec/mesto: Košice-Sever PM10, PM2,5, BaP
Košice - okolie Obec/mesto: Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 36
PM2,5 47

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená
09.02. 8:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 7:00 46 Zhoršená 38 Zhoršená 46 Zhoršená
09.02. 6:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená
09.02. 5:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
09.02. 4:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 3:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená
09.02. 2:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená
09.02. 1:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 0:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
08.02. 23:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená
08.02. 22:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená
08.02. 21:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená
08.02. 20:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 19:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 18:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 17:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 16:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 15:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 14:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 13:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 12:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 11:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 10:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 9:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 8:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 7:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 6:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 5:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 4:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 3:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 2:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 1:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 0:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 23:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 22:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 21:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 20:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 19:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 18:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 17:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 16:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
07.02. 15:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 14:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 13:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
07.02. 12:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 11:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 10:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 6:00 24 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 5:00 25 Dobrá 25 Dobrá
09.02. 4:00 27 Dobrá 27 Dobrá
09.02. 3:00 29 Dobrá 29 Dobrá
09.02. 2:00 29 Dobrá 29 Dobrá
09.02. 1:00 28 Dobrá 28 Dobrá
09.02. 0:00 30 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 23:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 21:00 30 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 20:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 19:00 23 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 18:00 30 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 17:00 33 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 16:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 15:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 14:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 12:00 33 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 11:00 30 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 10:00 29 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 9:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 8:00 27 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 7:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 6:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 5:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 4:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 3:00 28 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 2:00 29 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 1:00 31 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 0:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 23:00 33 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 22:00 33 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 21:00 32 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 20:00 29 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 19:00 29 Dobrá 29 Dobrá
07.02. 18:00 31 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 17:00 32 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 16:00 33 Dobrá 33 Dobrá
07.02. 15:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 14:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 12:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 11:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
07.02. 10:00 33 Dobrá 33 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 40
PM2,5 43
NO2 10
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 43 Zhoršená 40 Zhoršená 43 Zhoršená 10 Dobrá
09.02. 8:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 32 Dobrá
09.02. 7:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 27 Dobrá
09.02. 6:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá
09.02. 5:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá
09.02. 4:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá
09.02. 3:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 2:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá
09.02. 1:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
09.02. 0:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená 21 Dobrá
08.02. 23:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 22:00 44 Zhoršená 36 Zhoršená 44 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 21:00 53 Zhoršená 53 Zhoršená 46 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 20:00 66 Zhoršená 66 Zhoršená 46 Zhoršená 39 Zhoršená
08.02. 19:00 69 Zlá 69 Zlá 67 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 18:00 64 Zhoršená 62 Zhoršená 64 Zhoršená 42 Zhoršená
08.02. 17:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 39 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 16:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 36 Zhoršená 18 Dobrá
08.02. 15:00 29 Dobrá 29 Dobrá 28 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 14:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 30 Dobrá 13 Dobrá
08.02. 13:00 60 Zhoršená 60 Zhoršená 48 Zhoršená 14 Dobrá
08.02. 12:00 62 Zhoršená 62 Zhoršená 52 Zhoršená 25 Dobrá
08.02. 11:00 67 Zlá 67 Zlá 49 Zhoršená 14 Dobrá
08.02. 10:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 9:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 8:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 7:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 6:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá
08.02. 5:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá
08.02. 4:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá
08.02. 3:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá
08.02. 2:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá
08.02. 1:00 31 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 0:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá
07.02. 23:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
07.02. 22:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
07.02. 21:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 15 Dobrá
07.02. 20:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 15 Dobrá
07.02. 19:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá
07.02. 18:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá
07.02. 17:00 31 Dobrá 29 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
07.02. 16:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 31 Dobrá 14 Dobrá
07.02. 15:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 33 Dobrá 18 Dobrá
07.02. 14:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 37 Zhoršená 15 Dobrá
07.02. 13:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená 43 Zhoršená 20 Dobrá
07.02. 12:00 42 Zhoršená 40 Zhoršená 42 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 34 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 10:00 33 Dobrá 33 Dobrá 30 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 67

09.02.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 67
PM2,5 60

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 9:00 67 Zlá 67 Zlá 60 Zhoršená
09.02. 8:00 60 Zhoršená 60 Zhoršená 43 Zhoršená
09.02. 7:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 27 Dobrá
09.02. 6:00 41 Zhoršená 37 Zhoršená 41 Zhoršená
09.02. 5:00 48 Zhoršená 39 Zhoršená 48 Zhoršená
09.02. 4:00 56 Zhoršená 43 Zhoršená 56 Zhoršená
09.02. 3:00 63 Zhoršená 53 Zhoršená 63 Zhoršená
09.02. 2:00 67 Zlá 64 Zhoršená 67 Zlá
09.02. 1:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá
09.02. 0:00 70 Zlá 68 Zlá 70 Zlá
08.02. 23:00 68 Zlá 56 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 22:00 68 Zlá 52 Zhoršená 68 Zlá
08.02. 21:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá
08.02. 20:00 49 Zhoršená 48 Zhoršená 49 Zhoršená
08.02. 19:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 49 Zhoršená
08.02. 18:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 49 Zhoršená
08.02. 17:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 16:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 15:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 30 Dobrá
08.02. 14:00 28 Dobrá 28 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 13:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 12:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 11:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 10:00 47 Zhoršená 39 Zhoršená 47 Zhoršená
08.02. 9:00 44 Zhoršená 39 Zhoršená 44 Zhoršená
08.02. 8:00 45 Zhoršená 38 Zhoršená 45 Zhoršená
08.02. 7:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená
08.02. 6:00 42 Zhoršená 35 Zhoršená 42 Zhoršená
08.02. 5:00 51 Zhoršená 44 Zhoršená 51 Zhoršená
08.02. 4:00 51 Zhoršená 41 Zhoršená 51 Zhoršená
08.02. 3:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená
08.02. 2:00 45 Zhoršená 36 Zhoršená 45 Zhoršená
08.02. 1:00 50 Zhoršená 38 Zhoršená 50 Zhoršená
08.02. 0:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 23:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 22:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 21:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená
07.02. 20:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená
07.02. 19:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
07.02. 18:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 17:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 16:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 15:00 25 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 14:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
07.02. 13:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 12:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 11:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
07.02. 10:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 70

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5