Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
04.07. 0:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
03.07. 23:00 30 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 21:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
03.07. 20:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 19:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
03.07. 18:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
03.07. 17:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
03.07. 16:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 15:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 14:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 13:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 12:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 11:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 10:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 9:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 7:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 6:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 5:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 3:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 2:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 1:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 0:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
02.07. 23:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
02.07. 22:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
02.07. 21:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
02.07. 20:00 27 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 19:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 26 Dobrá
02.07. 18:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 31 Dobrá
02.07. 17:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 31 Dobrá
02.07. 16:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá
02.07. 15:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
02.07. 14:00 25 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá
02.07. 13:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
02.07. 12:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 11:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 10:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 9:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
02.07. 8:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
02.07. 7:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
02.07. 6:00 31 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 5:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 4:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 3:00 33 Dobrá 32 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 2:00 36 Zhoršená 33 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
O3 44

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
04.07. 0:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
03.07. 23:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
03.07. 22:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
03.07. 21:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
03.07. 20:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
03.07. 19:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
03.07. 18:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená
03.07. 17:00 55 Zhoršená 55 Zhoršená
03.07. 16:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená
03.07. 15:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
03.07. 14:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
03.07. 13:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
03.07. 12:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
03.07. 11:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
03.07. 10:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
03.07. 9:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
03.07. 8:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.07. 7:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.07. 6:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.07. 5:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
03.07. 4:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
03.07. 3:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
03.07. 2:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
03.07. 1:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
03.07. 0:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
02.07. 23:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
02.07. 22:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
02.07. 21:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
02.07. 20:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
02.07. 19:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
02.07. 18:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
02.07. 17:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.07. 16:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
02.07. 15:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 14:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 13:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.07. 12:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.07. 11:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 10:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.07. 9:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 8:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
02.07. 7:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
02.07. 6:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
02.07. 5:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 4:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
02.07. 3:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
02.07. 2:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 55

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 14
NO2 4
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
04.07. 0:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 23:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
03.07. 22:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 21:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 20:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 19:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 18:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 17:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 16:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 15:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 14:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 13:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 12:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 11:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 10:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 9:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 8:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 7:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 6:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 5:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 4:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 3:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 1:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 0:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 23:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 21:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 20:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 19:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá
02.07. 18:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 17:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 16:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 15:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 14:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 13:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 12:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 11:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 10:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 9:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 8:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 7:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 6:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá
02.07. 5:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá
02.07. 4:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá
02.07. 3:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá
02.07. 2:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
04.07. 0:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená
03.07. 23:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená
03.07. 22:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 21:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 20:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 19:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 18:00 24 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 17:00 17 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 16:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 15:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
03.07. 14:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 13:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
03.07. 12:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 11:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 10:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 9:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 8:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 7:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
03.07. 6:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
03.07. 5:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá
03.07. 4:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 2:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 1:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 0:00 54 Zhoršená 38 Zhoršená 54 Zhoršená
02.07. 23:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 22:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 21:00 60 Zhoršená 47 Zhoršená 60 Zhoršená
02.07. 20:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá
02.07. 19:00 69 Zlá 61 Zhoršená 69 Zlá
02.07. 18:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá
02.07. 17:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená
02.07. 16:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená
02.07. 15:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená
02.07. 14:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá
02.07. 13:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá
02.07. 12:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá
02.07. 11:00 58 Zhoršená 51 Zhoršená 58 Zhoršená
02.07. 10:00 66 Zhoršená 48 Zhoršená 66 Zhoršená
02.07. 9:00 58 Zhoršená 49 Zhoršená 58 Zhoršená
02.07. 8:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 40 Zhoršená
02.07. 7:00 52 Zhoršená 52 Zhoršená 42 Zhoršená
02.07. 6:00 43 Zhoršená 37 Zhoršená 43 Zhoršená
02.07. 5:00 61 Zhoršená 47 Zhoršená 61 Zhoršená
02.07. 4:00 61 Zhoršená 46 Zhoršená 61 Zhoršená
02.07. 3:00 50 Zhoršená 40 Zhoršená 50 Zhoršená
02.07. 2:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 69

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo sú aglomerácie a zóny

Kvôli efektívnemu hodnoteniu kvality ovzdušia je územie Slovenska rozdelené na zóny aglomerácie. V jednotlivých zónach nie sú koncentrácie znečisťujúcich látok rovnaké vo všetkých častiach zóny. Zvyčajne sa tu nachádzajú územia s významnými zdrojmi emisií a zhoršenou kvalitou ovzdušia, ale aj pomerne čisté oblasti bez zdrojov. 

Čo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.