Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banská Bystrica Banská Bystrica PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) Lokálne kúreniská
Banská Bystrica Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov Lokálne kúreniská
Brezno Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom Lokálne kúreniská
Lučenec Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná Lokálne kúreniská
Poltár Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves Lokálne kúreniská
Revúca Jelšava PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Revúca Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar Lokálne kúreniská
Rimavská Sobota Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp Lokálne kúreniská
Veľký Krtíš Hrušov, Kleňany, Vinica Lokálne kúreniská
Zvolen Zvolen Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel
Zvolen Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina Lokálne kúreniská
Žarnovica Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica Lokálne kúreniská
Žarnovica Žarnovica BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská
Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 11
NO2 5
O3 23

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 23 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 17:00 23 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 16:00 23 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 15:00 23 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 14:00 23 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 13:00 22 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 12:00 22 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 11:00 20 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 10:00 18 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 9:00 17 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 8:00 17 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 7:00 16 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 6:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 5:00 20 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 4:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 3:00 18 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 2:00 21 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 1:00 21 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 0:00 23 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 23:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 22:00 19 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 21:00 17 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 20:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 19:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 18:00 28 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá
02.12. 17:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 37 Zhoršená 26 Dobrá 2 Dobrá
02.12. 16:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 25 Dobrá 2 Dobrá
02.12. 15:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 41 Zhoršená 26 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 14:00 23 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 13:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 12:00 25 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 11:00 28 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 10:00 24 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 9:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 8:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 7:00 18 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
02.12. 6:00 19 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 5:00 20 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 4:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 3:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 2:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 1:00 48 Zhoršená 21 Dobrá 48 Zhoršená 18 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 0:00 54 Zhoršená 27 Dobrá 54 Zhoršená 23 Dobrá 4 Dobrá
01.12. 23:00 60 Zhoršená 33 Dobrá 60 Zhoršená 27 Dobrá
01.12. 22:00 60 Zhoršená 29 Dobrá 60 Zhoršená 28 Dobrá 3 Dobrá
01.12. 21:00 60 Zhoršená 27 Dobrá 60 Zhoršená 27 Dobrá 3 Dobrá
01.12. 20:00 47 Zhoršená 23 Dobrá 47 Zhoršená 31 Dobrá 2 Dobrá
01.12. 19:00 55 Zhoršená 26 Dobrá 55 Zhoršená 31 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 23

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 12
NO2 20
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 20 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 17:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 16:00 14 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 15:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 14:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
03.12. 13:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
03.12. 12:00 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 11:00 7 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 10:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 9:00 6 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 8:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 7:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 6:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 5:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 4:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 3:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 2:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 1:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 0:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 23:00 16 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 22:00 12 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 21:00 12 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 20:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 19:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 25 Dobrá
02.12. 18:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 29 Dobrá
02.12. 17:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 30 Dobrá
02.12. 16:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 25 Dobrá
02.12. 15:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá
02.12. 14:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená 25 Dobrá
02.12. 13:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá
02.12. 12:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 29 Dobrá
02.12. 11:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 26 Dobrá
02.12. 10:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
02.12. 9:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 25 Dobrá
02.12. 8:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá
02.12. 7:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 22 Dobrá
02.12. 6:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 20 Dobrá
02.12. 5:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 21 Dobrá
02.12. 4:00 55 Zhoršená 36 Zhoršená 55 Zhoršená 20 Dobrá
02.12. 3:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá
02.12. 2:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená 22 Dobrá
02.12. 1:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená 23 Dobrá
02.12. 0:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 26 Dobrá
01.12. 23:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 33 Dobrá
01.12. 22:00 63 Zhoršená 43 Zhoršená 63 Zhoršená 32 Dobrá
01.12. 21:00 64 Zhoršená 45 Zhoršená 64 Zhoršená 34 Zhoršená
01.12. 20:00 61 Zhoršená 43 Zhoršená 61 Zhoršená 34 Zhoršená
01.12. 19:00 66 Zhoršená 45 Zhoršená 66 Zhoršená 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 6

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 26

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 17:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená
03.12. 16:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 15:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 14:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 13:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 12:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 11:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
03.12. 10:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená
03.12. 9:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
03.12. 8:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 7:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 6:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 5:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 4:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 3:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 2:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 1:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 0:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
02.12. 23:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
02.12. 22:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 21:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
02.12. 20:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
02.12. 19:00 64 Zhoršená 41 Zhoršená 64 Zhoršená
02.12. 18:00 63 Zhoršená 41 Zhoršená 63 Zhoršená
02.12. 17:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
02.12. 16:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená
02.12. 15:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená
02.12. 14:00 49 Zhoršená 28 Dobrá 49 Zhoršená
02.12. 13:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená
02.12. 12:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená
02.12. 11:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 10:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
02.12. 9:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 8:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 7:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 6:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 5:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 4:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 3:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
02.12. 2:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá
02.12. 1:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
02.12. 0:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená
01.12. 23:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená
01.12. 22:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
01.12. 21:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
01.12. 20:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená
01.12. 19:00 64 Zhoršená 43 Zhoršená 64 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 64

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 67

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 45
PM2,5 67
NO2 14
O3 10

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 17:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 16:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 15:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 14:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 13:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 12:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 11:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 11 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 10:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 9:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 8:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá
03.12. 7:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá
03.12. 6:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 5:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 4:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 3:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 2:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 1:00 44 Zhoršená 35 Zhoršená 44 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 0:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 23:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 22:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 21:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 20:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 19:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 18:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 3 Dobrá
02.12. 17:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 16:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá 20 Dobrá 3 Dobrá
02.12. 15:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 20 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 14:00 68 Zlá 68