Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5
Brezno Celý okres PM10, PM2,5
Detva Celý okres PM10, PM2,5
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5
Poltár Celý okres PM10, PM2,5
Revúca Celý okres PM10, PM2,5
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5
Banská Štiavnica Obec/mesto Banská Belá
Banská Štiavnica
Podhorie
Prenčov
Svätý Anton
PM10, PM2,5
Krupina Obec/mesto Bzovík
Hontianske Nemce
Krupina
Sebechleby
PM10, PM2,5
Veľký Krtíš Obec/mesto Bušince
Čeláre
Dolná Strehová
Hrušov
Chrastince
Koláre
Kováčovce
Malá Čalomija
Modrý Kameň
Obeckov
Olováry
Pôtor
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľké Zlievce
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Záhorce
Želovce
PM10, PM2,5
Zvolen Obec/mesto Dobrá Niva
Kováčová
Očová
Pliešovce
Sása
Sielnica
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 17
NO2 13
O3 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
27.09. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 6:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 4:00 9 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 3:00 10 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 2:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 1:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 0:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 23:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 22:00 13 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 21:00 16 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 20:00 15 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 19:00 20 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 18:00 28 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 17:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 16:00 26 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 15:00 23 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 14:00 22 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 13:00 21 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 12:00 18 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 11:00 17 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 10:00 18 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 9:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 8:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 7:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 6:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 5:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 4:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 2:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 1:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 0:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 5 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 23:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 22:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 5 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 21:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 20:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 19:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 18:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 17:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 16:00 29 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 15:00 31 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 14:00 31 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 13:00 30 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 12:00 27 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 11:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 10:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 22
NO2 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá
27.09. 8:00 20 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
27.09. 7:00 18 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 6:00 11 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 5:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 4:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 3:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 2:00 11 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 0:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 23:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 22:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 21:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 20:00 23 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 19:00 27 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 18:00 23 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 17:00 32 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 16:00 25 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 15:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 14:00 27 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 13:00 27 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 12:00 18 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 11:00 26 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 10:00 26 Dobrá 1 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 9:00 30 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 8:00 24 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 7:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 6:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 5:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 4:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 3:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 2:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 1:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 0:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 23:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 22:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 21:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 20:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 19:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 18:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 17:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 16:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 15:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 14:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 13:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 12:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 11:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 12

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 8:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
27.09. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 5:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 4:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
27.09. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 0:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 23:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 22:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 21:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
26.09. 20:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 19:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 18:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 17:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 16:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 15:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 14:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 13:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 12:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 11:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 10:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 9:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 8:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 7:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 6:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 5:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 4:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 3:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 2:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 1:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 0:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 23:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 22:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 21:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 20:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
25.09. 19:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 18:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 17:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 16:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 15:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 14:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 13:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 12:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 11:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 10:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

27.09.2022  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 13
NO2 6
O3 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 9:00 21 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 8:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 7:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 6:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 4:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 3:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 2:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 1:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 0:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 23:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 22:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 21:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 20:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 19:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 18:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 17:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 16:00 23 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 15:00 21 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 14:00 18 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 13:00 18 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 12:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 11:00 25 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 10:00 22 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 1:00 21 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 0:00 24 Dobrá 24 Dobrá