Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
Žarnovica Územie mesta Žarnovica BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Brezno Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Detva Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Poltár Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Revúca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Banská Štiavnica Obec/mesto: Banská Belá, Banská Štiavnica, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton PM10, PM2,5, BaP
Krupina Obec/mesto: Bzovík, Hontianske Nemce, Krupina, Sebechleby PM10, PM2,5, BaP
Veľký Krtíš Obec/mesto: Bušince, Čeláre, Dolná Strehová, Hrušov, Chrastince, Koláre, Kováčovce, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Modrý Kameň, Obeckov, Olováry, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Želovce PM10, PM2,5, BaP
Zvolen Obec/mesto: Dobrá Niva, Kováčová, Očová, Pliešovce, Sása, Sielnica, Sliač, Zvolen, Zvolenská Slatina PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 37
NO2 22

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
09.02. 9:00 29 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
09.02. 8:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 7:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 6:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 5:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
09.02. 4:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá
09.02. 3:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá
09.02. 2:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
09.02. 1:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá
09.02. 0:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 23:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá
08.02. 22:00 42 Zhoršená 22 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
08.02. 21:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 20:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 19:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 18:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 17:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 16:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
08.02. 15:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
08.02. 14:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 15 Dobrá
08.02. 13:00 46 Zhoršená 35 Zhoršená 46 Zhoršená 29 Dobrá
08.02. 12:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
08.02. 11:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 30 Dobrá
08.02. 10:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 29 Dobrá
08.02. 9:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 33 Dobrá
08.02. 8:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 26 Dobrá
08.02. 7:00 28 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 6:00 51 Zhoršená 28 Dobrá 51 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 5:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená 21 Dobrá
08.02. 4:00 31 Dobrá 31 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 3:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 2:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 1:00 53 Zhoršená 31 Dobrá 53 Zhoršená 21 Dobrá
08.02. 0:00 52 Zhoršená 30 Dobrá 52 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 23:00 61 Zhoršená 37 Zhoršená 61 Zhoršená 28 Dobrá
07.02. 22:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 29 Dobrá
07.02. 21:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 24 Dobrá
07.02. 20:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá
07.02. 19:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá
07.02. 18:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
07.02. 17:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá
07.02. 16:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá
07.02. 15:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
07.02. 14:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 14 Dobrá
07.02. 13:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
07.02. 12:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 19 Dobrá
07.02. 11:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 33

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 67

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 42
PM2,5 67
NO2 32
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 32 Dobrá
09.02. 9:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená
09.02. 8:00 63 Zhoršená 40 Zhoršená 63 Zhoršená 34 Zhoršená
09.02. 7:00 58 Zhoršená 37 Zhoršená 58 Zhoršená 31 Dobrá
09.02. 6:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 28 Dobrá
09.02. 5:00 65 Zhoršená 38 Zhoršená 65 Zhoršená 26 Dobrá
09.02. 4:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 25 Dobrá
09.02. 3:00 68 Zlá 47 Zhoršená 68 Zlá 23 Dobrá
09.02. 2:00 68 Zlá 47 Zhoršená 68 Zlá 25 Dobrá
09.02. 1:00 68 Zlá 51 Zhoršená 68 Zlá 30 Dobrá
09.02. 0:00 69 Zlá 60 Zhoršená 69 Zlá 32 Dobrá
08.02. 23:00 69 Zlá 59 Zhoršená 69 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 22:00 69 Zlá 60 Zhoršená 69 Zlá 35 Zhoršená
08.02. 21:00 68 Zlá 49 Zhoršená 68 Zlá 36 Zhoršená
08.02. 20:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 37 Zhoršená
08.02. 19:00 64 Zhoršená 43 Zhoršená 64 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 18:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 17:00 72 Zlá 72 Zlá 68 Zlá 38 Zhoršená
08.02. 16:00 69 Zlá 69 Zlá 67 Zlá 37 Zhoršená
08.02. 15:00 69 Zlá 69 Zlá 67 Zlá 30 Dobrá
08.02. 14:00 74 Zlá 74 Zlá 70 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 13:00 81 Zlá 81 Zlá 72 Zlá 35 Zhoršená
08.02. 12:00 85 Zlá 85 Zlá 73 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 11:00 72 Zlá 72 Zlá 69 Zlá
08.02. 10:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 32 Dobrá
08.02. 9:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená
08.02. 8:00 67 Zlá 39 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená
08.02. 7:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 6:00 66 Zhoršená 40 Zhoršená 66 Zhoršená 27 Dobrá
08.02. 5:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá 26 Dobrá
08.02. 4:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá
08.02. 3:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 23 Dobrá
08.02. 2:00 68 Zlá 50 Zhoršená 68 Zlá 26 Dobrá
08.02. 1:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 30 Dobrá
08.02. 0:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 31 Dobrá
07.02. 23:00 68 Zlá 51 Zhoršená 68 Zlá 32 Dobrá
07.02. 22:00 68 Zlá 55 Zhoršená 68 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 21:00 69 Zlá 64 Zhoršená 69 Zlá 35 Zhoršená
07.02. 20:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá 37 Zhoršená
07.02. 19:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 38 Zhoršená
07.02. 18:00 68 Zlá 68 Zlá 67 Zlá 38 Zhoršená
07.02. 17:00 67 Zlá 64 Zhoršená 67 Zlá 38 Zhoršená
07.02. 16:00 55 Zhoršená 39 Zhoršená 55 Zhoršená 35 Zhoršená
07.02. 15:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 14:00 71 Zlá 71 Zlá 69 Zlá 35 Zhoršená
07.02. 13:00 71 Zlá 71 Zlá 68 Zlá 34 Zhoršená
07.02. 12:00 76 Zlá 76 Zlá 70 Zlá 28 Dobrá
07.02. 11:00 71 Zlá 71 Zlá 69 Zlá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 55
Maximálna hodnota: 85
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 85
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 55
Maximálna hodnota: 73
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 30
PM2,5 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená
09.02. 9:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
09.02. 8:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
09.02. 7:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
09.02. 6:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
09.02. 5:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
09.02. 4:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá
09.02. 3:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 35 Zhoršená
09.02. 2:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená
09.02. 1:00 45 Zhoršená 40 Zhoršená 45 Zhoršená
09.02. 0:00 45 Zhoršená 36 Zhoršená 45 Zhoršená
08.02. 23:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
08.02. 22:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená
08.02. 21:00 52 Zhoršená 45 Zhoršená 52 Zhoršená
08.02. 20:00 64 Zhoršená 42 Zhoršená 64 Zhoršená
08.02. 19:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá
08.02. 18:00 65 Zhoršená 40 Zhoršená 65 Zhoršená
08.02. 17:00 39 Zhoršená 18 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 16:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 15:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 14:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
08.02. 13:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 12:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 11:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 39 Zhoršená
08.02. 10:00 54 Zhoršená 51 Zhoršená 54 Zhoršená
08.02. 9:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 8:00 32 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 7:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
08.02. 6:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
08.02. 5:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 4:00 26 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 3:00 27 Dobrá 27 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 2:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 1:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená
08.02. 0:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá
07.02. 23:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená
07.02. 22:00 58 Zhoršená 41 Zhoršená 58 Zhoršená
07.02. 21:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená
07.02. 20:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 19:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená
07.02. 18:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená
07.02. 17:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 16:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
07.02. 15:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 14:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
07.02. 13:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 12:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená
07.02. 11:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 65

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 54
PM2,5 65
NO2 15
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 65 Zhoršená 54 Zhoršená 65 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá
09.02. 9:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 17 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 8:00 58 Zhoršená 44 Zhoršená 58 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 7:00 47 Zhoršená 41 Zhoršená 47 Zhoršená 6 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 6:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 5:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 4 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 4:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená 17 Dobrá
09.02. 3:00 50 Zhoršená 38 Zhoršená 50 Zhoršená 6 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 2:00 52 Zhoršená 41 Zhoršená 52 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá
09.02. 1:00 62 Zhoršená 43 Zhoršená 62 Zhoršená 6 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 0:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 8 Dobrá
08.02. 23:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 22:00 67 Zlá 55 Zhoršená 67 Zlá 10 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 21:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá 15 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 20:00 68 Zlá 52 Zhoršená 68 Zlá 15 Dobrá 16 Dobrá
08.02. 19:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 15 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 18:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 17 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 17:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 16:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 15:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 14:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
08.02. 13:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 12:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 11:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 10:00 33 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 9:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 5 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 8:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 7:00 30 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 6:00 31 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 5:00 32 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 4:00 33 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 3:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá 34 Zhoršená
08.02. 2:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 1:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 0:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 23:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 22:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá
07.02. 21:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 20:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 19:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 18:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 17:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 16:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 15:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 14:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 13:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.02. 12:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 5 Dobrá 34 Zhoršená
07.02. 11:00 58 Zhoršená 46 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky