Interaktívna mapa výsledkov meraní NO2 na školách

legenda:  červená zóna;  zelená zóna;

Názov školy Zelená zóna - koncentrácia NO2 [µg.m-3] Červená zóna - koncentrácia NO2 [µg.m-3]
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec 13.3 #009933 15 #ff0000
Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec 10 #009933 12.7 #ff0000
Základná škola s mater. školou M. B. Funtíka, ČSA 109/91, Očová 6.7 #009933 10.3 #ff0000
Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota 9.3 #009933 14.9 #ff0000
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač 16.3 #009933 16.8 #ff0000
ZŠ 1. a 3. na ul. Jilemnického, Zvolen 23.2 #009933 25 #ff0000
Priesolov park ul. Študentská, Zvolen 20.7 #009933 25 #ff0000
Súkromná základná škola Edulienka, Palisády 51, Bratislava 14.5 #009933 16.2 #ff0000
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 14.5 #009933 19.4 #ff0000
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 11.8 #009933 14.5 #ff0000
Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky 13 #009933 13.8 #ff0000
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 14.2 #009933 16.7 #ff0000
Základná škola, Školská 29, Rovinka 13.1 #009933 14 #ff0000
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde 8 #009933 9.3 #ff0000
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 9.3 #009933 12.7 #ff0000
Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov 6 #009933 7.9 #ff0000
Základná škola s materskou školou Š. Ďurovčíka, Palín 104, Palín 5.3 #009933 7.3 #ff0000
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 11.6 #009933 15.7 #ff0000
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov 7.5 #009933 15.7 #ff0000
Základná škola, Pohraničná 9, Komárno 15.4 #009933 18.4 #ff0000
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 14 #009933 16.7 #ff0000
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov 14.2 #009933 16.3 #ff0000
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 10 #009933 13.1 #ff0000
ZŠ, J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá 9.2 #009933 9.6 #ff0000
ZŠ M.R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 9.7 #009933 11.7 #ff0000
Základná škola, Slatinská 3, Beluša 14 #009933 16.1 #ff0000
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom 8.7 #009933 12.6 #ff0000
Základná škola s mat. školou, Malonecpalská 206/37, Prievidza 12.3 #009933 16.7 #ff0000
ZŠ s MŠ, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou 5.3 #009933 7.2 #ff0000
ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín 15.7 #009933 21.8 #ff0000
Základná škola s materskou školou, Udiča 248, Udiča 7.2 #009933 13.1 #ff0000
Gymnázium Zoltána Kondálya s VJM, SNP 1004/34, Galanta 12.4 #009933 14.2 #ff0000
Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec 10 #009933 9.5 #ff0000
Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty 8.7 #009933 10.1 #ff0000
Základná škola F.E.Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany 10.9 #009933 11.9 #ff0000
Základná škola so športovým zameraním, Mallého 2, Skalica 11.2 #009933 11.5 #ff0000
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava 11.9 #009933 16.9 #ff0000
ZŠ Miloša Janošku, ul. Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš 18.4 #009933 21 #ff0000
ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin 14.8 #009933 16.1 #ff0000
SZŠ EduKey, Východná 11441/18B, Martin - Záturčie 11.7 #009933 13.9 #ff0000
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 214, Sihelné 6.8 #009933 9.5 #ff0000
Cirkevná základná škola R. Zaymusa, Ul. R. Zaymusa 3, Žilina 23.2 #009933 26.3 #ff0000

Poznámka:
K meraniam na školách sme pridali aj meranie koncentrácie NO2 na dvoch meracích staniciach SHMÚ, kde sme v spolupráci s SHMÚ osadili pasívno-difúznych trubičky, aby sme mohli porovnať naše výsledky s hodnotou nameranou presnými prístrojmi na meracej stanici SHMÚ: Banská Bystrica - Štefánikovo nábrežie a Bratislava - Trnavské mýto. Zhoda vo výsledkoch našich informatívnych meraní s meraním na meracej stanici SHMÚ sa potvrdila v oboch prípadoch.

AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie

Sledované obdobie: 16.01.2023 - 10.2. 2023, spolu 25 dní, 598 hodín.
Meracia stanica sa nachádza v údolnej časti mesta tesnej blízkosti frekventovanej cesty.
Ide o prepojenie regiónu s východom Slovenska, v blízkosti rieky Hron a vrchu Urpín.
Ide o oblasť so zhoršenými rozptylovými podmienkami. Prevládajúci smer vetra - severný (Zdroj: SHMÚ).

Umiestnenie trubičiek na mestskej dopravnej AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie Koncentrácia NO2 v µg/m3
Trubička č. 335-022 34,4
Trubička č. 336-075 - kontrolná trubička 34
Výsledný priemer vypočítaný z nameraných hodnôt NO2 na AMS 34

AMS Bratislava, Trnavské mýto

Sledované obdobie: 18.01.2023 - 10.2. 2023, spolu 23 dní, 552 hodín.
Meracia stanica je umiestnená v centre mesta v blízkosti veľkej križovatky s vysokou intenzitou dopravy.
Prevládajúci smer vetra - severozápadný (Zdroj: SHMÚ).

Umiestnenie trubičiek na mestskej dopravnej AMS Bratislava, Trnavské mýto Koncentrácia NO2 v µg/m3
Trubička č. 336-091 26,9
Výsledný priemer vypočítaný z nameraných hodnôt NO2 na AMS 27