Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

ORKO vymedzené na základe monitorovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto: Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Nesvady PM10, PM2,5, BaP
Levice Obec/mesto: Bielovce, Čaka, Čata, Demandice, Dolné Semerovce, Farná, Horné Semerovce, Hronovce, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Kubáňovo, Kukučínov, Levice, Lontov, Málaš, Nýrovce, Pastovce, Plášťovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Sazdice, Sikenica, Šahy, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, Želiezovce PM10, PM2,5, BaP
Nitra Obec/mesto: Cabaj-Čápor, Vráble PM10, PM2,5, BaP
Nové Zámky Obec/mesto: Bajtava, Bíňa, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kolta, Leľa, Malé Kosihy, Salka, Šurany, Zemné PM10, PM2,5, BaP
Šaľa Obec/mesto: Neded, Selice, Vlčany PM10, PM2,5, BaP
Topoľčany Obec/mesto: Krušovce, Prašice, Súlovce PM10, PM2,5, BaP
Zlaté Moravce Obec/mesto: Hostie, Jedľové Kostoľany, Tekovské Nemce, Topoľčianky, Velčice, Zlaté Moravce, Žitavany PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 4
NO2 10
O3 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 32 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 32 Dobrá
04.10. 7:00 33 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
04.10. 6:00 33 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
04.10. 5:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
04.10. 4:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
04.10. 3:00 27 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
04.10. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
04.10. 0:00 18 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 23:00 23 Dobrá 19 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
03.10. 22:00 24 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 21:00 25 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
03.10. 20:00 27 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 19:00 32 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 18:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 17:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 16:00 39 Zhoršená 20 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 15:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 14:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 13:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 12:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 11:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 10:00 26 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 9:00 16 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 8:00 16 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 7:00 16 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 6:00 18 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 5:00 19 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
03.10. 4:00 22 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 3:00 24 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 2:00 25 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
03.10. 1:00 24 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 0:00 21 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 23:00 19 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 22:00 27 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 21:00 33 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 20:00 25 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
02.10. 19:00 28 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 18 Dobrá
02.10. 18:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 17:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
02.10. 16:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
02.10. 15:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
02.10. 14:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
02.10. 13:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
02.10. 12:00 32 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 11:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
02.10. 9:00 23 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 5

04.10.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 5
NO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 7:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
04.10. 6:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
04.10. 5:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
04.10. 4:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
04.10. 3:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
04.10. 2:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 1:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
04.10. 0:00 20 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 23:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 22:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 21:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 20:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 19:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 18:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 17:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 16:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 15:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 14:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 13:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 12:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 11:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 10:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 9:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 7:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.10. 6:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 5:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 4:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 3:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 1:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 23:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 22:00 22 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 21:00 15 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 20:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 19:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 18:00 26 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
02.10. 17:00 28 Dobrá 11 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 16:00 27 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 15:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
02.10. 14:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 13:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 12:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 11:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 10:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
02.10. 9:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 8:00 18 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 22

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 9
NO2 22
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 8:00 22 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
04.10. 7:00 10 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
04.10. 6:00 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
04.10. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
04.10. 4:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
04.10. 3:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 2:00 22 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
04.10. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
04.10. 0:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
03.10. 23:00 29 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
03.10. 22:00 29 Dobrá 28 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
03.10. 21:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 19 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 20:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 22 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 19:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 25 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 18:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 18 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 17:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 16:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 24 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 15:00 32 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 14:00 27 Dobrá 27 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 13:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 12:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
03.10. 11:00 26 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
03.10. 10:00 31 Dobrá 31 Dobrá 30 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 9:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 8:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 14 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 7:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 17 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 6:00 32 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 5:00 16 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 0:00 18 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
02.10. 23:00 26 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 22:00 29 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
02.10. 21:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 24 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 20:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 22 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 19:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 23 Dobrá 37 Zhoršená
02.10. 18:00 33 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá 33 Dobrá
02.10. 17:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 26 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 16:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 28 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 15:00 32 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 14:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 13:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
02.10. 12:00 22 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 11:00 25 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
02.10. 10:00 27 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá 27 Dobrá
02.10. 9:00 29 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 5

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

04.10.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 10
NO2 5
O3 34

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3