Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levice Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Šahy Lokálne kúreniská
Levice Plášťovce PM10 (2022); PM2,5 (2022); BaP (2022) Lokálne kúreniská
Nové Zámky Salka Lokálne kúreniská
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 39
PM2,5 41
NO2 21
O3 14

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 41 Zhoršená 39 Zhoršená 41 Zhoršená 21 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 8:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená 32 Dobrá 6 Dobrá
28.02. 7:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 27 Dobrá 6 Dobrá
28.02. 6:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 18 Dobrá 12 Dobrá
28.02. 5:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 4:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
28.02. 3:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 2:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá
28.02. 1:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá
28.02. 0:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 23:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená 21 Dobrá 12 Dobrá
27.02. 22:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená 29 Dobrá 6 Dobrá
27.02. 21:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 32 Dobrá 7 Dobrá
27.02. 20:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená 22 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 19:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená 27 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 18:00 40 Zhoršená 34 Zhoršená 40 Zhoršená 22 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 17:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 16:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 15:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 14:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 13 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 13:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 13 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 12:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 11:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 10:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 9:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
27.02. 8:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 34 Zhoršená 6 Dobrá
27.02. 7:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá 8 Dobrá
27.02. 6:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá 13 Dobrá
27.02. 5:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá 8 Dobrá
27.02. 4:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 3:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 2:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 1:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 0:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 23:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 22:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
26.02. 21:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
26.02. 20:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 19:00 28 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
26.02. 18:00 33 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá
26.02. 17:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 36 Zhoršená
26.02. 16:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 39 Zhoršená
26.02. 15:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
26.02. 14:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
26.02. 13:00 38 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 12:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 11:00 32 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 10:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 7
O3 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
28.02. 7:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
28.02. 6:00 21 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 5:00 18 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
28.02. 4:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
28.02. 3:00 21 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá
28.02. 1:00 19 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá
28.02. 0:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 23:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
27.02. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
27.02. 21:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
27.02. 20:00 19 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 19:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 18:00 20 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 17:00 23 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 16:00 25 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
27.02. 15:00 4 Dobrá 4 Dobrá
27.02. 14:00 23 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 13:00 20 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 12:00 18 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 11:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 10:00 5 Dobrá 5 Dobrá
27.02. 9:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 8:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 7:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 6:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 5:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 4:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 5 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 3:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 5 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 2:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 5 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 1:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 5 Dobrá 13 Dobrá
27.02. 0:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 14 Dobrá
26.02. 23:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 48 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá
26.02. 22:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 5 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 21:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 5 Dobrá 15 Dobrá
26.02. 20:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 19:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 18:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
26.02. 17:00 28 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
26.02. 16:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 25 Dobrá
26.02. 15:00 33 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
26.02. 14:00 29 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 13:00 23 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
26.02. 12:00 28 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
26.02. 11:00 27 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
26.02. 10:00 24 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 34
PM2,5 20
NO2 35
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 35 Zhoršená 34 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
28.02. 8:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
28.02. 7:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 23 Dobrá 37 Zhoršená
28.02. 6:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 20 Dobrá 35 Zhoršená
28.02. 5:00 31 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
28.02. 4:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 3:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
28.02. 2:00 26 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 1:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 0:00 32 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 23:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 32 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 22:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 29 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 21:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 31 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 20:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 35 Zhoršená 29 Dobrá
27.02. 19:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 31 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 18:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 31 Dobrá 37 Zhoršená
27.02. 17:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 31 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 16:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
27.02. 15:00 31 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 14:00 31 Dobrá 29 Dobrá 31 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 13:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 12:00 28 Dobrá 26 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 11:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá
27.02. 10:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 29 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 9:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 29 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 8:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 7:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 31 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 6:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 5:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá
27.02. 4:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá
27.02. 3:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 15 Dobrá
27.02. 2:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá
27.02. 1:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 17 Dobrá
27.02. 0:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá
26.02. 23:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená 23 Dobrá
26.02. 22:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 21:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 15 Dobrá
26.02. 20:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 19:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
26.02. 18:00 27 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
26.02. 17:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 16:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 15:00 26 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 14:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
26.02. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
26.02. 12:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 11:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
26.02. 10:00 18 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 50

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 44
PM2,5 50
NO2 8
O3 8

Odporúčania: