Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levice Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Šahy Lokálne kúreniská
Levice Plášťovce PM10 (2022); PM2,5 (2022); BaP (2022) Lokálne kúreniská
Nové Zámky Salka Lokálne kúreniská
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

20.06.2024  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 33
NO2 4
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 13:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 33 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 12:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
20.06. 11:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 10:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 9:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 8:00 32 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
20.06. 7:00 31 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
20.06. 6:00 33 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
20.06. 5:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 28 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 4:00 29 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
20.06. 3:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
20.06. 2:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
20.06. 1:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
20.06. 0:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 24 Dobrá
19.06. 23:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 32 Dobrá
19.06. 22:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená
19.06. 21:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená
19.06. 20:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená 12 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 19:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 5 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 18:00 49 Zhoršená 29 Dobrá 49 Zhoršená 4 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 17:00 52 Zhoršená 31 Dobrá 52 Zhoršená 4 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 16:00 51 Zhoršená 30 Dobrá 51 Zhoršená 6 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 15:00 50 Zhoršená 29 Dobrá 50 Zhoršená 4 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 14:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 48 Zhoršená 5 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 13:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 5 Dobrá 46 Zhoršená
19.06. 12:00 45 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 11:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 5 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 10:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 43 Zhoršená
19.06. 9:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 40 Zhoršená
19.06. 8:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá 36 Zhoršená
19.06. 7:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá
19.06. 6:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
19.06. 5:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
19.06. 4:00 30 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
19.06. 3:00 29 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá
19.06. 2:00 28 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
19.06. 1:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
19.06. 0:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 30 Dobrá
18.06. 23:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 34 Zhoršená
18.06. 22:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 36 Zhoršená
18.06. 21:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá 39 Zhoršená
18.06. 20:00 42 Zhoršená 20 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá 42 Zhoršená
18.06. 19:00 45 Zhoršená 21 Dobrá 40 Zhoršená 6 Dobrá 45 Zhoršená
18.06. 18:00 47 Zhoršená 26 Dobrá 47 Zhoršená 6 Dobrá 46 Zhoršená
18.06. 17:00 50 Zhoršená 26 Dobrá 50 Zhoršená 5 Dobrá 47 Zhoršená
18.06. 16:00 48 Zhoršená 26 Dobrá 48 Zhoršená 6 Dobrá 48 Zhoršená
18.06. 15:00 48 Zhoršená 25 Dobrá 47 Zhoršená 4 Dobrá 48 Zhoršená
18.06. 14:00 47 Zhoršená 24 Dobrá 47 Zhoršená 4 Dobrá 47 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 30

20.06.2024  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 20
O3 30

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 13:00 30 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
20.06. 12:00 30 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
20.06. 11:00 30 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
20.06. 10:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
20.06. 9:00 28 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
20.06. 8:00 27 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
20.06. 7:00 26 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
20.06. 6:00 25 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
20.06. 5:00 24 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
20.06. 4:00 33 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
20.06. 3:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 37 Zhoršená
20.06. 2:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 1:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 21 Dobrá
20.06. 0:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
19.06. 23:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá
19.06. 22:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 32 Dobrá 34 Zhoršená
19.06. 21:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 39 Zhoršená
19.06. 20:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 39 Zhoršená 41 Zhoršená
19.06. 19:00 45 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená 45 Zhoršená
19.06. 18:00 46 Zhoršená 21 Dobrá 44 Zhoršená 46 Zhoršená
19.06. 17:00 46 Zhoršená 19 Dobrá 42 Zhoršená 46 Zhoršená
19.06. 16:00 46 Zhoršená 19 Dobrá 41 Zhoršená 46 Zhoršená
19.06. 15:00 45 Zhoršená 18 Dobrá 40 Zhoršená 45 Zhoršená
19.06. 14:00 44 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 44 Zhoršená
19.06. 13:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 44 Zhoršená
19.06. 12:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 37 Zhoršená 43 Zhoršená
19.06. 11:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 40 Zhoršená
19.06. 10:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 36 Zhoršená
19.06. 9:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 29 Dobrá 34 Zhoršená
19.06. 8:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
19.06. 7:00 29 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
19.06. 6:00 29 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
19.06. 5:00 29 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
19.06. 4:00 30 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
19.06. 3:00 28 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá
19.06. 2:00 33 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
19.06. 1:00 26 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
19.06. 0:00 32 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
18.06. 23:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 25 Dobrá 37 Zhoršená
18.06. 22:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 37 Zhoršená
18.06. 21:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 31 Dobrá 38 Zhoršená
18.06. 20:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 39 Zhoršená
18.06. 19:00 44 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená 44 Zhoršená
18.06. 18:00 45 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 45 Zhoršená
18.06. 17:00 44 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 44 Zhoršená
18.06. 16:00 44 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 44 Zhoršená
18.06. 14:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 44 Zhoršená
17.06. 10:00 26 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 30

20.06.2024  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 30
NO2 11
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 13:00 30 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá
20.06. 12:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá
20.06. 11:00 13 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
20.06. 10:00 15 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
20.06. 9:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
20.06. 8:00 17 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
20.06. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
20.06. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
20.06. 5:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
20.06. 4:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
20.06. 3:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
20.06. 2:00 24 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá
20.06. 1:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá
20.06. 0:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 32 Dobrá 36 Zhoršená
19.06. 23:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 34 Zhoršená
19.06. 22:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
19.06. 21:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
19.06. 20:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá
19.06. 19:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 20 Dobrá
19.06. 18:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 21 Dobrá
19.06. 17:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 23 Dobrá
19.06. 16:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 26 Dobrá
19.06. 15:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 25 Dobrá
19.06. 14:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 21 Dobrá
19.06. 13:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 24 Dobrá
19.06. 12:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá
19.06. 11:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
19.06. 10:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená 22 Dobrá
19.06. 9:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
19.06. 8:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 27 Dobrá 34 Zhoršená
19.06. 7:00 31 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
19.06. 6:00 24 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
19.06. 5:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
19.06. 4:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
19.06. 3:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
19.06. 2:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá
19.06. 1:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
19.06. 0:00 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá
18.06. 23:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
18.06. 22:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 29 Dobrá
18.06. 21:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 23 Dobrá
18.06. 20:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 25 Dobrá
18.06. 19:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 22 Dobrá
18.06. 18:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 20 Dobrá
18.06. 17:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 24 Dobrá
18.06. 16:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 23 Dobrá
18.06. 14:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 26 Dobrá
18.06. 13:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 40

20.06.2024  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 14
NO2 2
O3 40