Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Nitriansky kraj

ORKO vymedzené na základe monitorovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto: Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Nesvady PM10, PM2,5, BaP
Levice Obec/mesto: Bielovce, Čaka, Čata, Demandice, Dolné Semerovce, Farná, Horné Semerovce, Hronovce, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Kubáňovo, Kukučínov, Levice, Lontov, Málaš, Nýrovce, Pastovce, Plášťovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Sazdice, Sikenica, Šahy, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, Želiezovce PM10, PM2,5, BaP
Nitra Obec/mesto: Cabaj-Čápor, Vráble PM10, PM2,5, BaP
Nové Zámky Obec/mesto: Bajtava, Bíňa, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kolta, Leľa, Malé Kosihy, Salka, Šurany, Zemné PM10, PM2,5, BaP
Šaľa Obec/mesto: Neded, Selice, Vlčany PM10, PM2,5, BaP
Topoľčany Obec/mesto: Krušovce, Prašice, Súlovce PM10, PM2,5, BaP
Zlaté Moravce Obec/mesto: Hostie, Jedľové Kostoľany, Tekovské Nemce, Topoľčianky, Velčice, Zlaté Moravce, Žitavany PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj

Rozloha územia:
6 343,73 km2
Počet obyvateľov:
671 508,00 osôb
Hustota obyvateľov:
105,85 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

24.03.2023  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 36
NO2 9
O3 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 13:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 12:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 42 Zhoršená
24.03. 11:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 39 Zhoršená
24.03. 10:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 11 Dobrá 36 Zhoršená
24.03. 9:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá
24.03. 8:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
24.03. 7:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá
24.03. 6:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
24.03. 5:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
24.03. 4:00 23 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
24.03. 3:00 28 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
24.03. 2:00 30 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 30 Dobrá
24.03. 1:00 27 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
24.03. 0:00 26 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
23.03. 23:00 32 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 22:00 32 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 21:00 26 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
23.03. 20:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 35 Zhoršená
23.03. 19:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá 36 Zhoršená
23.03. 18:00 39 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 17:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 16:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 15:00 43 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 6 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 14:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 13:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 12:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 11:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 10:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
23.03. 9:00 31 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 8:00 26 Dobrá 26 Dobrá 23 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá
23.03. 7:00 26 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 6:00 26 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
23.03. 5:00 28 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 4:00 30 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá
23.03. 3:00 30 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
23.03. 2:00 31 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 1:00 31 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 0:00 29 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
22.03. 23:00 30 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 22:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 21:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá 31 Dobrá
22.03. 20:00 31 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá
22.03. 19:00 30 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 18:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 35 Zhoršená
22.03. 17:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 16:00 39 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
22.03. 15:00 38 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 14:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 43

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

24.03.2023  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 36
NO2 5
O3 43

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 12:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá 43 Zhoršená
24.03. 11:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
24.03. 10:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
24.03. 9:00 33 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
24.03. 8:00 30 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 30 Dobrá
24.03. 7:00 31 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 31 Dobrá
24.03. 6:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
24.03. 5:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 4:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 3:00 33 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
24.03. 2:00 33 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
24.03. 1:00 33 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
24.03. 0:00 32 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 23:00 30 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 30 Dobrá
23.03. 22:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 30 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 21:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 20:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 36 Zhoršená
23.03. 19:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 8 Dobrá 38 Zhoršená
23.03. 18:00 42 Zhoršená 16 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 17:00 47 Zhoršená 15 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 47 Zhoršená
23.03. 16:00 46 Zhoršená 15 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 46 Zhoršená
23.03. 15:00 46 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá 46 Zhoršená
23.03. 14:00 44 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá 44 Zhoršená
23.03. 13:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
23.03. 12:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 11:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
23.03. 10:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
23.03. 9:00 32 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 8:00 31 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 7:00 28 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 6:00 27 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 5:00 27 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 4:00 29 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
23.03. 3:00 31 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 2:00 31 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 1:00 31 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 0:00 32 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
22.03. 23:00 30 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 22:00 31 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá
22.03. 21:00 29 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
22.03. 20:00 30 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 19:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá
22.03. 18:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 39 Zhoršená
22.03. 17:00 43 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá 43 Zhoršená
22.03. 16:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.03. 15:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 14:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
22.03. 13:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 10
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 47

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

24.03.2023  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 30
PM2,5 44
NO2 21
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 12:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená 21 Dobrá
24.03. 11:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 32 Dobrá
24.03. 10:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá 32 Dobrá
24.03. 9:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá
24.03. 8:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 7:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 26 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 6:00 32 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá
24.03. 5:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá
24.03. 4:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
24.03. 3:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
24.03. 2:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 1:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 0:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 23:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 22:00 33 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
23.03. 21:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 30 Dobrá 37 Zhoršená
23.03. 20:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 32 Dobrá 38 Zhoršená
23.03. 19:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená 38 Zhoršená
23.03. 18:00 32 Dobrá 29 Dobrá 32 Dobrá 31 Dobrá
23.03. 17:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 25 Dobrá
23.03. 16:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
23.03. 15:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
23.03. 14:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá
23.03. 13:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 12:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 11:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 10:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 9:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá
23.03. 8:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 7:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
23.03. 6:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 5:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 4:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 3:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 2:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 1:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá
23.03. 0:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 23:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 22:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 21:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá
22.03. 20:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 19:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 18:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 17:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 16:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 15:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá 1 Dobrá
22.03. 14:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
22.03. 13:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 6

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.