Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Nitriansky kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 23
NO2 13
O3 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 22:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 21:00 16 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 20:00 19 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 19:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 18:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 17:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 16:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 15:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 14:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 13:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 12:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 13 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 11:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 10:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 9:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená 10 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 8:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 14 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 7:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 6:00 55 Zhoršená 39 Zhoršená 55 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 5:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 4:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 3:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 2:00 54 Zhoršená 35 Zhoršená 54 Zhoršená 15 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 1:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 15 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 0:00 53 Zhoršená 36 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 23:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 22:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 21:00 54 Zhoršená 38 Zhoršená 54 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 20:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená 4 Dobrá
25.11. 19:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 21 Dobrá 5 Dobrá
25.11. 18:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 17:00 59 Zhoršená 40 Zhoršená 59 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 16:00 60 Zhoršená 37 Zhoršená 60 Zhoršená 17 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 15:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 13 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 14:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 13:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 12:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená 16 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 11:00 17 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 10:00 19 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 9:00 46 Zhoršená 35 Zhoršená 46 Zhoršená 24 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 8:00 47 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená
25.11. 7:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená
25.11. 6:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená
25.11. 5:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
25.11. 4:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená
25.11. 3:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená
25.11. 2:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená
25.11. 1:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená
25.11. 0:00 44 Zhoršená 35 Zhoršená 44 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 7
NO2 15
O3 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 15 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 22:00 19 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 21:00 21 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 20:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 19:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 18:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 17:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 16:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 15:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 14:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 13:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 12:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 11:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 7 Dobrá
26.11. 10:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 9:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 8:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 7:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 6:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 5:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 8 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 4:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 3:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 2:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 1:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 0:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 23:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 22:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 21:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 20:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
25.11. 19:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 18:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá
25.11. 17:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 16:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 15:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
25.11. 14:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
25.11. 13:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 12:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 11:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
25.11. 10:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 9:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá
25.11. 8:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 7:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 6:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá
25.11. 5:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 4:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 3:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 2:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 1:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 0:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 6
NO2 16
SO2 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
26.11. 23:00 16 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 22:00 20 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 21:00 23 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 20:00 22 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 19:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 28 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 18:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 29 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 17:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 30 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 16:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 31 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 15:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 14:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 36 Zhoršená
26.11. 13:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 12:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 11:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 28 Dobrá
26.11. 10:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 9:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 31 Dobrá
26.11. 8:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá
26.11. 7:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 25 Dobrá
26.11. 6:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 28 Dobrá
26.11. 5:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 4:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 3:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá
26.11. 2:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 1:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá
26.11. 0:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 23:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 22:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 21:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 22 Dobrá
25.11. 20:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 23 Dobrá
25.11. 19:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 18:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 29 Dobrá
25.11. 17:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 34 Zhoršená
25.11. 16:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 31 Dobrá
25.11. 15:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 33 Dobrá
25.11. 14:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 30 Dobrá
25.11. 13:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 23 Dobrá
25.11. 12:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 11:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 10:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 28 Dobrá
25.11. 9:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 8:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 7:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 48 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 6:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená 23 Dobrá
25.11. 5:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 4:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá
25.11. 3:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 2:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 1:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 0:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 14

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

26.11.2021  | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 |