Widget pre váš web

Vyskúšajte widget kvality ovzdušia. Keď ideme von, automaticky kontrolujeme aké bude počasie. Žiaľ v dnešnej dobe je už potrebné zisťovať aj kvalitu ovzdušia, aby ste sa nevystavovali zbytočnému riziku ohozenia nášho zdravia (dôležité zvlášť pre citlivé skupiny obyvateľstva).

Naše widgety vám v tom môžu pomocť. Presne toto je totiž účelom malých kusov kódu, ktoré šikovný informatik alebo informatička zapracuje do zdrojového kódu a už sa na vašom webe zobrazujú informácie o aktuálnom stave ovzdušia vo vašom kraji.

Kód:

<link rel="stylesheet" href="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget.css" type="text/css">
<div id="iko-widget-banner-1" class="mb-3" style="width: 300px; min-height: 3rem;" data-land="zona-bb"></div>
<script src="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget_1.js" type="text/javascript"></script>

Vysvetlivky:

width: 300px; šírka widgetu
data-land="zona-bb" kvalita ivzdušia zo zóny/aglomerácie:
  • "zona-ba" – zóna Bratislavský kraj
  • "zona-tt" – zóna Trnavský kraj
  • "zona-tn" – zóna Trenčiansky kraj
  • "zona-nr" – zóna Nitriansky kraj
  • "zona-za" – zóna Žilinský kraj
  • "zona-bb" – zóna Banskobystrický kraj
  • "zona-po" – zóna Prešovský kraj
  • "zona-ke" – zóna Košický kraj
  • "aglo-ba" – aglomerácia Mesto Bratislava
  • "aglo-ke" – aglomerácia Mesto Košice
Kód:

<link rel="stylesheet" href="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget.css" type="text/css">
<div id="iko-widget-banner-2" class="mb-3" style="width: 250px; min-height: 3rem;" data-land="zona-za"></div>
<script src="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget_2.js" type="text/javascript"></script>

Kód:

<link rel="stylesheet" href="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget.css" type="text/css">
<div id="iko-widget-banner-3" class="mb-3" style="width: 200px; min-height: 3rem;"></div>
<script src="https://dnesdycham.populair.sk/widget/widget_3.js" type="text/javascript"></script>

Čo je widget?

Dnes pod pojmom widget rozumieme malé ovládacie prvky vo forme malého interaktívneho reklamného políčka (obvykle pohyblivého, pútavého,...), kliknutím na ktoré sa dostaneme do ďalšieho programu. Tieto grafické prvky sa umiestňujú do iných programov, ako rozširujúce funkcie. Widgetom je napríklad hra, hodiny, malá praktická aplikácia - zobrazovač menín, predpovede počasia, odkaz na novinové správy a pod.
(Zdroj: wikipédia)