Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia: Bratislava

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

27.11.2021  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 9
NO2 19
O3 4
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 1:00 19 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
27.11. 0:00 19 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 23:00 19 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 22:00 19 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 21:00 18 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 20:00 19 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 19:00 19 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 18:00 21 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 17:00 20 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 16:00 15 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 15:00 15 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 14:00 14 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 13:00 14 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 12:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 11:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 10:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 9:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 8:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 17 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 7:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 6:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená 16 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 5:00 55 Zhoršená 34 Zhoršená 55 Zhoršená 14 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 4:00 56 Zhoršená 33 Dobrá 56 Zhoršená 14 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 3:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 15 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 2:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 16 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 1:00 58 Zhoršená 35 Zhoršená 58 Zhoršená 17 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 0:00 54 Zhoršená 33 Dobrá 54 Zhoršená 4 Dobrá
25.11. 23:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 17 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 22:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 21:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 20:00 58 Zhoršená 35 Zhoršená 58 Zhoršená 17 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 19:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená 18 Dobrá 10 Dobrá
25.11. 18:00 53 Zhoršená 36 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 17:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 20 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 16:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 21 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 15:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená 20 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 14:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 18 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 13:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 19 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 12:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 19 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 11:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 20 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 10:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 9:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená 25 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 8:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 22 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 7:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 16 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 6:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 5:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 4:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 17 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 3:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 18 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 2:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 21 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 10

27.11.2021  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 1:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
27.11. 0:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 23:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 22:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 21:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 20:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 18:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 17:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 16:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 15:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 14:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 13:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 12:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 11:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá
26.11. 10:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
26.11. 9:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
26.11. 8:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
26.11. 7:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená
26.11. 6:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená
26.11. 5:00 58 Zhoršená 37 Zhoršená 58 Zhoršená
26.11. 4:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
26.11. 3:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená
26.11. 2:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená
26.11. 1:00 52 Zhoršená 36 Zhoršená 52 Zhoršená
26.11. 0:00 55 Zhoršená 36 Zhoršená 55 Zhoršená
25.11. 23:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
25.11. 22:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená
25.11. 21:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 20:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená
25.11. 19:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 18:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená
25.11. 17:00 57 Zhoršená 40 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 16:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená
25.11. 15:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
25.11. 14:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená
25.11. 13:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená
25.11. 12:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 11:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená
25.11. 10:00 53 Zhoršená 36 Zhoršená 53 Zhoršená
25.11. 9:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
25.11. 8:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená
25.11. 7:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená
25.11. 6:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 48 Zhoršená
25.11. 5:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená
25.11. 4:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená
25.11. 3:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená
25.11. 2:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 58

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

27.11.2021  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 12
NO2 16
O3 4
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 1:00 16 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
27.11. 0:00 16 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 23:00 17 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 22:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 21:00 15 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 20:00 15 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 19:00 17 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 18:00 19 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 17:00 21 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 16:00 21 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 15:00 19 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 14:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 13:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 12:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 11:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 10:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 9:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 8:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 22 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 7:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 6:00 54 Zhoršená 35 Zhoršená 54 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 5:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená 2 Dobrá
26.11. 4:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 14 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 3:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 2:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 1:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 16 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 0:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 17 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 23:00 61 Zhoršená 41 Zhoršená 61 Zhoršená 19 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 22:00 62 Zhoršená 41 Zhoršená 62 Zhoršená 21 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 21:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 25 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 20:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 19:00 58 Zhoršená 37 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá 10 Dobrá
25.11. 18:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 23 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 17:00 62 Zhoršená 40 Zhoršená 62 Zhoršená 17 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 16:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 30 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 15:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá 12 Dobrá
25.11. 14:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 13:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 12:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 11:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 15 Dobrá
25.11. 10:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 9:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 16 Dobrá 9 Dobrá
25.11. 8:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 14 Dobrá
25.11. 7:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená 10 Dobrá
25.11. 6:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá
25.11. 5:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená 14 Dobrá
25.11. 4:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 16 Dobrá
25.11. 3:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená
25.11. 2:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 62
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 62
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5