Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Žiadne oblasti riadenia kvality ovzdušia neboli vymedzené v aglomerácii Bratislava pre rok 2022.

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 43
NO2 19
O3 19
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená 19 Dobrá 19 Dobrá
09.02. 9:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 8:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená 19 Dobrá 15 Dobrá
09.02. 7:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 6:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 5:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 4:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 19 Dobrá 17 Dobrá
09.02. 3:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 19 Dobrá 18 Dobrá
09.02. 2:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá
09.02. 1:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 24 Dobrá 16 Dobrá
09.02. 0:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 21 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 23:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 22:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 21:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 20:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 17 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 19:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 29 Dobrá 19 Dobrá
08.02. 18:00 27 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá 21 Dobrá
08.02. 17:00 29 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 16:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 15:00 32 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
08.02. 14:00 31 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 13:00 30 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá
08.02. 12:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá 23 Dobrá
08.02. 11:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá
08.02. 10:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 34 Zhoršená 14 Dobrá
08.02. 9:00 27 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 8:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 7:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 6:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 5:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 4:00 26 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 3:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 2:00 27 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
08.02. 1:00 26 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 0:00 27 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 23:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 22:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 26 Dobrá
07.02. 21:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 20:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 27 Dobrá
07.02. 19:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 18:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 30 Dobrá
07.02. 17:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 13 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 16:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 15:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 11 Dobrá 31 Dobrá
07.02. 14:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 9 Dobrá
07.02. 13:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá
07.02. 12:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 14 Dobrá 22 Dobrá
07.02. 11:00 51 Zhoršená 32 Dobrá 51 Zhoršená 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 43

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
09.02. 9:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená
09.02. 8:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená
09.02. 7:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
09.02. 6:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
09.02. 5:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená
09.02. 4:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
09.02. 3:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená
09.02. 2:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená
09.02. 1:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená
09.02. 0:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená
08.02. 23:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená
08.02. 22:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
08.02. 21:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 20:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
08.02. 19:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 18:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
08.02. 17:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
08.02. 16:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
08.02. 15:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
08.02. 14:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
08.02. 13:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
08.02. 12:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená
08.02. 11:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená
08.02. 10:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená
08.02. 9:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená
08.02. 8:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená
08.02. 7:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená
08.02. 6:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená
08.02. 5:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená
08.02. 4:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
08.02. 3:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 2:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
08.02. 1:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
08.02. 0:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
07.02. 23:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
07.02. 22:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
07.02. 21:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená
07.02. 20:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená
07.02. 19:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 18:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 17:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
07.02. 16:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 15:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená
07.02. 14:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená
07.02. 13:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená
07.02. 12:00 61 Zhoršená 39 Zhoršená 61 Zhoršená
07.02. 11:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 61

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

09.02.2023  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 44
NO2 20
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.02. 10:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 20 Dobrá
09.02. 9:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 25 Dobrá
09.02. 8:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 29 Dobrá
09.02. 7:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 20 Dobrá
09.02. 6:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 17 Dobrá
09.02. 5:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
09.02. 4:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 14 Dobrá
09.02. 3:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
09.02. 2:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 15 Dobrá
09.02. 1:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená 18 Dobrá
09.02. 0:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená 24 Dobrá
08.02. 23:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 27 Dobrá
08.02. 22:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 32 Dobrá
08.02. 21:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 37 Zhoršená
08.02. 20:00 47 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 47 Zhoršená
08.02. 19:00 31 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 31 Dobrá
08.02. 18:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
08.02. 17:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
08.02. 16:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 15:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
08.02. 14:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
08.02. 13:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
08.02. 12:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 17 Dobrá
08.02. 11:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená 35 Zhoršená
08.02. 10:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 40 Zhoršená
08.02. 9:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 8:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 38 Zhoršená
08.02. 7:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 34 Zhoršená
08.02. 6:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 28 Dobrá
08.02. 5:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 23 Dobrá
08.02. 4:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 22 Dobrá
08.02. 3:00 46 Zhoršená 24 Dobrá 46 Zhoršená 19 Dobrá
08.02. 2:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 24 Dobrá
08.02. 1:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
08.02. 0:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 23 Dobrá
07.02. 23:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 24 Dobrá
07.02. 22:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá
07.02. 21:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 22 Dobrá
07.02. 20:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 23 Dobrá
07.02. 19:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
07.02. 18:00 70 Zlá 26 Dobrá 41 Zhoršená 32 Dobrá 70 Zlá
07.02. 17:00 54 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 23 Dobrá 54 Zhoršená
07.02. 16:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 15:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 16 Dobrá 41 Zhoršená
07.02. 14:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá
07.02. 13:00 58 Zhoršená 37 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 12:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá
07.02. 11:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 70

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená