Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 9
O3 45
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 45 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 13:00 45 Zhoršená 13 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 12:00 45 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 11:00 44 Zhoršená 21 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 10:00 31 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá 31 Dobrá
19.05. 9:00 28 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
19.05. 8:00 27 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
19.05. 7:00 33 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
19.05. 6:00 38 Zhoršená 4 Dobrá 38 Zhoršená
19.05. 5:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
19.05. 4:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 38 Zhoršená
19.05. 3:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 37 Zhoršená
19.05. 2:00 46 Zhoršená 4 Dobrá 46 Zhoršená
19.05. 1:00 46 Zhoršená 5 Dobrá 46 Zhoršená
19.05. 0:00 48 Zhoršená 4 Dobrá 48 Zhoršená
18.05. 23:00 47 Zhoršená 2 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 47 Zhoršená
18.05. 22:00 45 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 45 Zhoršená
18.05. 21:00 43 Zhoršená 12 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 20:00 45 Zhoršená 7 Dobrá 45 Zhoršená
18.05. 19:00 46 Zhoršená 4 Dobrá 46 Zhoršená
18.05. 18:00 46 Zhoršená 4 Dobrá 46 Zhoršená
18.05. 17:00 45 Zhoršená 4 Dobrá 45 Zhoršená
18.05. 16:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
18.05. 15:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
18.05. 14:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
18.05. 13:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
18.05. 12:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
18.05. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
18.05. 10:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 9:00 28 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
18.05. 8:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 7:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 6:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 5:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 4:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 3:00 33 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá
18.05. 2:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 1:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 0:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 23:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 22:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 21:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 20:00 39 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 19:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 18:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 17:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 16:00 28 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
17.05. 15:00 29 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 9
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 12:00 21 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 11:00 30 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 10:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
19.05. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 8:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 5:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 4:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 2:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 1:00 18 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 0:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 23:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
18.05. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
18.05. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 20:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 19:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 17:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
18.05. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 15:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 14:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 11:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 10:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
18.05. 9:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
18.05. 8:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
18.05. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 5:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 3:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 1:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 0:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
17.05. 23:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
17.05. 22:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
17.05. 21:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
17.05. 20:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
17.05. 19:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 18:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
17.05. 17:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 16:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 15:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 31

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 13
NO2 3
O3 44
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 14:00 44 Zhoršená 21 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 13:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 12:00 45 Zhoršená 18 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 45 Zhoršená
19.05. 11:00 44 Zhoršená 22 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 10:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 9:00 23 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 8:00 19 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 7:00 23 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 6:00 24 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
19.05. 5:00 23 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
19.05. 3:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
19.05. 2:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá
19.05. 1:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá 38 Zhoršená 2 Dobrá
19.05. 0:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 16 Dobrá 40 Zhoršená 2 Dobrá
18.05. 23:00 41 Zhoršená 15 Dobrá 12 Dobrá 41 Zhoršená 4 Dobrá
18.05. 22:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená 19 Dobrá
18.05. 21:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 20:00 45 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 45 Zhoršená
18.05. 19:00 48 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 48 Zhoršená
18.05. 18:00 47 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 47 Zhoršená
18.05. 17:00 46 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 46 Zhoršená
18.05. 16:00 46 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
18.05. 15:00 45 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
18.05. 14:00 42 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 13:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 12:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 11:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 10:00 24 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
18.05. 9:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 8:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 7:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
18.05. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
18.05. 5:00 22 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 4:00 27 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
18.05. 3:00 25 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 2:00 25 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
18.05. 1:00 30 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
18.05. 0:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 23:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 22:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 21:00 33 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá 33 Dobrá
17.05. 20:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 19:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 18:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 17:00 26 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
17.05. 16:00 24 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
17.05. 15:00 23 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

19.05.2022  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 38
PM2,5 26
NO2 34
SO2 5