Fotosúťaž "S vrtuľkou na cestách"

Cieľom súťaže je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje naše ovzdušie.

Ako sa môžete zapojiť?

  • 1. Vyrobte si vrtuľku „Airika“ podľa inštrukcií.
  • 2. Odfoťte vrtuľku na prázdninách a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru, súvisí s čistotou ovzdušia (pozitívne/negatívne).
  • 3. Zaregistrujte fotografiu vyplnením formulára v záložke Aktuality/Fotosúťaž. Uveďte tiež vaše meno, email, miesto, kde ste fotografiu vytvorili a akým dopravným prostriedkom ste sa tam dostali. Pozor, posielajte max. 1 fotku/osobu.

Ďalšie dôležité informácie

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch formách a to verejným hlasovaním na dnesdycham.populair.sk v záložke Aktuality / Fotosúťaž a odbornou porotou.
Výsledky súťaže budú zverejnené na dnesdycham.populair.sk a FB Populair dňa 7. 9. 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia.
Termín pre registráciu fotografií: 19. 6. – 15. 8. 2023.
Termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Zapojte sa do súťaže a okrem nového poznania, môžete získať aj zaujímavé ceny.

Registračný formulár:

Registrácia bola ukončená.

Štatút súťaže: Štatút súťaže S vrtuľkou na cestách