Aktuality

dym z komínov

Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

29. 12. 2023

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním Vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.


Popradské pleso

Ovzdušie ako súčasť hodnotení Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022

21. 12. 2023

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky slávi svoje jubileum a síce tridsiate výročie publikovania. Prvá v poradí hodnotila obdobie rokov 1992 – 1993 a zahájila vydávanie tejto publikácie v ére samostatnej Slovenskej republiky. Súčasťou publikovaného hodnotenia je aj stav a vývoj v oblasti emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ako aj samotnej kvality vonkajšieho ovzdušia.


Domy a dym

Za čistejšie ovzdušie v Jelšave

15. 12. 2023

Územie mesta Jelšava a priľahlých obcí dlhodobo patrí medzi oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia a prekračovaním povolených limitných hodnôt pre niektoré znečisťujúce látky. Vláda Slovenskej republiky prijala na svojom rokovaní dňa 6.12.2023 dokument „Návrh na riešenie havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava“.  Tento materiál obsahuje opatrenia, ktoré smerujú k celkovému zlepšeniu ovzdušia, k zníženiu zaťaženia znečisťujúcimi látkami a eliminácii vzniku smogových situácií. Keďže kvalita ovzdušia má vplyv aj na zdravotný stav obyvateľov, očakáva sa zároveň zlepšenie zdravia a komfortu ľudí žijúcich v meste Jelšava a priľahlých obciach.


Ilustračný obrázok "Zelený svet"

Teplo môjho domova je novou témou medzinárodnej umeleckej súťaže Zelený svet

08. 12. 2023

Teplo nám prináša útulný komfort, keď vonku mrzne, prináša nám pocit pohody, keď sa vraciame z treskúcej zimy. Teplo domova má pre každého z nás rôzny význam. Nejde však iba o príjemný pocit, ale aj o starostlivosť o zdravie a životné prostredie.


Laureáti súťaže ENVIROMESTO 2023

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

28. 11. 2023

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky, ktoré si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.


Pohľad na mesto

Nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia

22. 11. 2023

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia.  Týkajú sa jednak riadenia kvality ovzdušia, ako aj preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo a publikovalo Príručku pre obce a mestá v oblasti ochrany ovzdušia k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom tejto príručky je vytvorenie prehľadu ustanovení uvedeného zákona vo vzťahu k právomoci obcí vo veci preneseného výkonu štátnej správy malých zdrojov a vybraných osobitných činností.


Župan Lunter

Integrovaný dopravný systém (IDS) už aj v Banskobystrickom kraji – v januári budú autobusy zadarmo!

14. 11. 2023

Organizátor IDS BBSK, a.s. spustil v Banskobystrickej župe e-shop, v ktorom sa môžu cestujúci registrovať a kupovať si predplatné lístky s platnosťou od 1. februára 2024 a neskôr. “Celý január bude cestovanie v prímestských autobusoch SAD Lučenec a SAD Zvolen v Banskobystrickom kraji zadarmo. Župa tak dá ľuďom možnosť nielen zvyknúť si na zmeny, ale aj vyskúšať si dochádzanie verejnou dopravou.” Uvádza sa na stránkach IDS.


sviečka a peniaze

Hľadajú sa cesty riešenia energetickej chudoby

10. 11. 2023

Energetická chudoba je rastúcim problémom aj v krajinách Európskej únie (EÚ), Slovensko nevynímajúc. Odhaduje sa, že približne 40 miliónov Európanov zo všetkých členských štátov, ktorí predstavujú 9,3 % obyvateľov EÚ, si nedokázalo v roku 2022 udržiavať v príbytku primerané teplo. Ide o prudké zvýšenie od roku 2021, keď sa v tej istej situácii nachádzalo 6,9 % obyvateľov. Podiel sa viac než zdvojnásobil v prípade ľudí v nižších príjmových kategóriách. Tieto údaje svedčia o závažnosti situácie a pripomínajú tvorcom politík, aby konali a riešili základné príčiny energetickej chudoby v rámci spravodlivej a primeranej transformácie, ktorou sa zabezpečí, že sa na nikoho nezabudne.


Solárny panel

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne

31. 10. 2023

Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach, ktoré 30. októbra 2023 zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra.


Foto zo slávnostného odpovzdávania Cien ETM

Kto získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2023?

23. 10. 2023

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility, umožniť obyvateľom miest a obcí vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči preprave autom. Téma 22. ročníka kampane s mottom Šetri energiu oslovila doteraz u nás najvyšší počet účastníkov – až 70 samospráv a 46 organizácií. Výsledky kampane slávnostne vyhodnotila Slovenská agentúra životného prostredia v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici.