Pozrite si nový dokumentárny film Vykurovanie v domácnostiach TROCHU INAK

29. 12. 2023

Prečo sa máme na vykurovanie v domácnostiach pozerať inak? V čom má byť vykurovanie iné ako doteraz? Ako sa ma táto téma týka? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s vykurovaním Vám dá odpoveď nový dokumentárny film, ktorý vytvorila Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Projekt je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

dym z komínov
Zdroj: SAŽP

Nádych a výdych, prirodzený pohyb, bez ktorého by sme nemohli žiť. Každému z nás sa však už určite stalo, že sa musel nadýchnuť viditeľne znečisteného ovzdušia. Vtedy sa snažíme dýchať plytšie, ústami, zakryť si ústa šatkou a podobne. Vzduch však môže byť znečistený aj keď to nevidíme a necítime. Príkladom je znečistenie prachovými časticami a benzo(a)pyrénom, ktoré  spôsobuje hlavne nesprávne vykurovanie v domácnostiach. Pozrite sa prostredníctvom filmu na tento problém detailnejšie a skúsme nájsť vhodné riešenia. Aj jednotlivec môže prispieť k tomu, aby sme spoločne mohli zhlboka dýchať čistý vzduch.

Dokumentárny film v plnom znení, ako aj jeho tematicky zamerané časti, si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtostmGM5dSVqLvL3GY3kV01DorKJ-4a6