Kto získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2023?

23. 10. 2023

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility, umožniť obyvateľom miest a obcí vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči preprave autom. Téma 22. ročníka kampane s mottom Šetri energiu oslovila doteraz u nás najvyšší počet účastníkov – až 70 samospráv a 46 organizácií. Výsledky kampane slávnostne vyhodnotila Slovenská agentúra životného prostredia v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici.

Foto zo slávnostného odpovzdávania Cien ETM
Zdroj: SAŽP

Tento ročník Európskeho týždňa mobility sa môže popýšiť viacerými úspechmi a rekordnými číslami. „Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na Slovensku tento rok motivovať k účasti až 70 samospráv a 46 organizácií, ktoré zorganizovali spolu stovky podujatí a zaviedli množstvo trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility. Všetky prihlásené subjekty mali následne možnosť uchádzať sa o ocenenie v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility 2023,“ uviedla Andrea Štulajterová, koordinátorka ETM.  Kampaň na národnej úrovni od roku 2014 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), vyhlasovateľom národnej súťaže o Cenu ETM je Ministerstvo životného prostredia SR.

Do národnej súťaže o Cenu ETM bolo zaregistrovaných celkovo 35 prihlášok v troch kategóriách: Aktívna samospráva (17 prihlášok), Aktívny samosprávny kraj (5 prihlášok) a Aktívna organizácia (13 prihlášok). „Prihlášky posudzovala hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z envirorezortu, Ministerstva dopravy SR, sekcie Plánu obnovy a odolnosti SR z Úradu vlády SR, mimovládnych organizácií z oblasti udržateľnej dopravy aj Úradu verejného zdravotníctva SR. Chcem vyzdvihnúť kvalitu prihlášok a aktivít, ktorými sa môže pochváliť 22. ročník kampane ETM u nás,“ ozrejmil proces hodnotenia Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

V kategórii Aktívna samospráva zvíťazilo mesto Vráble, v ktorom sa do ETM zapojili takmer všetky základné školy, gymnázium, aj jedna materská škola. Počas trvania kampane organizovali pre deti každé ráno „peší autobus“. Mesto na jeden deň uzavrelo ulicu pred školou a túto príležitosť využilo na diskusiu s obyvateľmi, rodičmi aj komunitami z okolia školy na zbieranie podnetov pre hľadanie riešenia, ako vytvárať bezpečné zóny pri školách. Porotu takisto zaujala príprava Školského plánu mobility.

V kategórii Aktívny samosprávny kraj opäť bodovala trnavská župa, ktorá dlhodobo vyniká v aktivitách na podporu udržateľnej mobility. V rámci Európskeho týždňa mobility pripravil Trnavský samosprávny kraj pre svojich zamestnancov akciu s názvom „Odvez svojho kolegu“. V spolupráci s dopravcami znížil počas ETM cenu ročného celosieťového lístka takmer o polovicu a ako prvý na Slovensku zrealizoval simuláciu zrážky cyklistu s motorovým vozidlom. Crash test bol dôkazom priamej úmernosti medzi rýchlosťou jazdy a rizikom usmrtenia cyklistu, a zároveň upozornil na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Trnavská župa okrem toho vytvorila pri stredných školách a ďalších organizáciách z vlastných dotačných schém 1132 parkovacích miest pre bicykle. Dlhodobo pracuje s dátami, organizuje vzdelávanie a podporuje projekty na budovanie cyklistickej infraštruktúry.

Kategória Aktívna organizácia bola pre porotu pri rozhodovaní najnáročnejšia. V závere však zohrali svoju úlohu aj emócie, a preto bolo víťazstvo udelené Základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici, ktorá svojou výzvou presvedčila žiakov prísť do školy pešo, na bicykli, kolobežke alebo autobusom. Žiaci si svoju cestu do školy fotili a zverejňovali na webe školy spolu so svojimi pocitmi. Výnimočne sa tak cítili predovšetkým tie deti, ktoré chodia do školy pešo celý rok. „Nemusia sa za to hanbiť, či cítiť ukrátení v porovnaní s niekým, koho rodičia vozia do školy každý deň autom. Vyhrala tak aktivita, ktorá môže byť príkladom pre všetkých, nielen deti, ale aj dospelých, nielen študentov, ale aj pracujúcich, nielen chudobných, ale aj bohatých. Aj takýmto jednoduchým spôsobom môžu šetriť energiu a znížiť tak energetickú spotrebu v oblasti dopravy, zvýšiť bezpečnosť a prispieť k čistejšiemu ovzdušiu pri školách. Práve to je smerovanie k udržateľnej a efektívnej mobilite v meste,“ uzavrel predseda poroty Matej Majdiš.

Nad rámec štatútu národnej súťaže o cenu ETM sa Slovenská agentúra životného prostredia rozhodla aj tento rok udeliť špeciálnu cenu za aktívny prínos v prospech udržateľnej mobility na Slovensku. Ocenenie patrí Andrei Štulajterovej, ktorá je dlhé roky národnou koordinátorkou Európskeho týždňa mobility.

Zdroj: SAŽP