Aktuality

Logo súťaže ENVIROMESTO

Príležitosť pre Slovenské mestá prezentovať svoje zelené riešenia - súťaž ENVIROMESTO 2023

24. 05. 2023

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky do 5. júna 2023.


oblaky a čistá obloha

Nové pravidlá v ochrane ovzdušia na Slovensku

15. 05. 2023

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel nový zákon o ochrane ovzdušia, má číslo 146/2023 Z. z.. Schválený bol Národnou radou SR dňa 17. februára 2023. Účinnosť nadobúda 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú neskôr.

Národná rada SR dňa 10. mája 2023 taktiež schválila nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť  1. januára 2024. Rovnako však aj v prípade tohto zákona platia určité výnimky s neskorším dátumom účinnosti.


cykloveža Trnava

Inšpiratívne aktivity mesta Trnava na podporu cyklodopravy

10. 05. 2023

Trnavčania jazdia na bicykli čoraz viac. Trend je jasný, dokazujú to dáta zo sčítacích zariadení, ktoré zaznamenávajú pohyb cyklistov na jednotlivých úsekoch cyklistickej infraštruktúry v meste. V porovnaní s rokom 2021 boli v roku 2022 cyklotrasy využívané až o 18 percent častejšie.


logo k  doplnenieu POO

Dodatok k Plánu obnovy a odolnosti SR je šanca pre Slovensko

03. 05. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 26.4.2023 schválila Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (PPO). Doplnenie novej kapitoly REPowerEU do tohto dokumentu prináša aj niekoľko opatrení pre domácnosti, ktoré si chcú zlepšiť energetickú bilanciu rodinných domov.


Plagát ku kampani Do práce na bicykli

Začal sa desiaty ročník kampane Do práce na bicykli

25. 04. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo v poradí už desiaty ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Tohtoročným motívom je Tvoja cesta, tvoja voľba. Motto poukazuje na fakt, že voľba dopravného prostriedku je na každom z nás. Môžeme sa rozhodnúť, či zvolíme do práce prepravu autom, alebo sa rozhodneme pre environmentálne priaznivejšiu formu dopravy – verejnú dopravu, bicykel, alebo pôjdeme jednoducho pešo. Zníženie počtu osobných automobilov v mestách sa prejaví v znížení emisií znečisťujúcich látok a zlepšení kvality ovzdušia.


Trolejbus v doprave

Kroky k zefektívneniu verejnej osobnej dopravy

18. 04. 2023

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády SR návrh zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (návrh zákona). Úloha prijať návrh zákona vyplýva z prijatého Plánu obnovy a odolnosti SR a jeho prijatie patrí medzi jeden z míľnikov reformy v rámci komponentu 3 – Udržateľná mobilita.  Vláda SR tento návrh prijala na svojom rokovaní dňa 14.4.2023.


Peniaze a rastlina

Výhodné úvery od Environmentálneho fondu pre podporu kvality ovzdušia

11. 04. 2023

Environmentálny fond pripravil nové úvery pre samosprávy, ktoré môžu ako oprávnení žiadatelia čerpať na podporu kapitálových riešení s dopadom na zlepšenie kvality ovzdušia. Ide o podporu aktivít ako sú napríklad rekonštrukcia/modernizácia budov, revitalizácia a výstavba parkov, kúpa elektromobilov na úžitkové účely, rekonštrukcia verejného osvetlenia, osvetlenie škôl a iné.


horiaci porast

Štátna ochrana prírody SR upozorňuje, že jarné vypaľovanie trávy je nelegálne a nebezpečné

04. 04. 2023

S prichádzajúcou jarou, teplým a suchým počasím, sa opäť objavujú prípady vypaľovania suchej trávy. Je to obdobie, ktoré je charakteristické enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarmi dochádza k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných a živočíšnych druhov, k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode, k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi, ako aj k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd.


Logo Obnov dom

Zverejnená bola nová výzva k dotáciám na obnovu rodinných domov

28. 03. 2023

Včera (27.3.2023) bola zverejnená nová výzva na obnovu rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla 2023. Uzavretie výzvy bude 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní v poradí desaťtisícej žiadosti – podľa toho, čo nastane skôr. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 190 mil. EUR.


Auto v daždi

Zajtra si pripomenieme Svetový deň vody. Ako téma vody súvisí s ovzduším?

21. 03. 2023

Svetový deň vody je vyhlasovaný Organizáciou Spojených národov a pripadá na 22. marca. Čistá voda, obdobne ako čistý vzduch, sú základnými podmienkami pre existenciu života na Zemi, vrátane človeka. Znečistené ovzdušie hlavne zlúčeninami síry a dusíka spôsobuje okysľovanie prostredia (acidifikáciu) – či už vody alebo pôdy. Toto okysľovanie negatívne vplýva na vodné ekosystémy, spôsobuje odumieranie lesnej vegetácie, zhoršovanie kvality podzemných vôd a pôdy, ale aj škody na budovách a pamiatkach.