Aktuality

titulná fotka 1

Kúrenie trochu inak

22. 12. 2020

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.


titulná fotka 2

Prečítajte si Enviromagazín venovaný téme ochrany ovzdušia

16. 12. 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva SAŽP pod odbornou gesciou MŽP SR. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia.


titulná fotka 3

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, počet predčasných úmrtí je však stále privysoký

15. 12. 2020

Európska environmentálna agentúra (EEA) vo výročnej správe Kvalita ovzdušia v Európe 2020 informuje o zlepšení kvality ovzdušia. Napriek tomu, že počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia stále nie je uspokojivá.


titulná fotka 4

Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

11. 12. 2020

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.


titulná fotka 5

Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

30. 11. 2020

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.


titulná fotka 6

Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

23. 07. 2020

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 


titulná fotka 7

Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta

01. 07. 2020

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotných odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20. Zdravotníci požadujú od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy. Len tak sa v budúcnosti dokážeme vyhnúť či prinajmenšom vyrovnať s prichádzajúcimi krízami.


titulná fotka 8

Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

01. 07. 2020

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje o nižších koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe oproti Číne, kde sa kvalita ovzdušia po uvoľnení opatrení vracia do starých znečistených koľají.