Aktuality

Kúrenie trochu inak

22. 12. 2020

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.


Prečítajte si Enviromagazín venovaný téme ochrany ovzdušia

16. 12. 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva SAŽP pod odbornou gesciou MŽP SR. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia.


Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, počet predčasných úmrtí je však stále privysoký

15. 12. 2020

Európska environmentálna agentúra (EEA) vo výročnej správe Kvalita ovzdušia v Európe 2020 informuje o zlepšení kvality ovzdušia. Napriek tomu, že počet predčasných úmrtí vplyvom zhoršenej kvality ovzdušia klesá, situácia stále nie je uspokojivá.


Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

11. 12. 2020

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.


Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

30. 11. 2020

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.


Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

23. 07. 2020

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 


Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta

01. 07. 2020

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotných odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20. Zdravotníci požadujú od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy. Len tak sa v budúcnosti dokážeme vyhnúť či prinajmenšom vyrovnať s prichádzajúcimi krízami.


Ovzdušie v Európe sa po uvoľnení opatrení dramaticky nemení

01. 07. 2020

Copernicus, program Európskej únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme, informuje o nižších koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe oproti Číne, kde sa kvalita ovzdušia po uvoľnení opatrení vracia do starých znečistených koľají.