Znečistené ovzdušie smrteľnejšie ako vojna či pandémia

23. 07. 2020

Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. 

Zdroj:

Kábul patrí dlhodobo medzi mestá s najvyššou koncentráciou znečisťujúcich látok v ovzduší. Vojnou poznačenú krajinu sužuje slabá infraštruktúra a chudoba. Ľudia spaľujú uhlie a odpad, čo vedie k zvýšenému počtu obyvateľov s respiračnými ochoreniami.

Napriek tomu, že neexistujú oficiálne štatistiky o počte úmrtí spôsobených znečisteným ovzduším v Afganistane, výskumná skupina State of Global Air uvádza, že v roku 2017 zomrelo na následky znečistenia viac ako 26 000 ľudí. Pre porovnanie, následkom vojny zomrelo v tom istom roku 3 483 civilistov, podľa údajov OSN.

Podľa britskej Národnej zdravotníckej služby predstavuje znížená kvalita ovzdušia väčšie zdravotné riziko pre ľudí ako koronavírus. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, čím sa stáva ľudský organizmus náchylnejší a zraniteľnejší voči vírusovým ochoreniam. Zdravotní špecialisti preto volajú po zelenom reštarte, ktorý prihliada na ochranu životného prostredia.