Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta

01. 07. 2020

Viac ako 40 miliónov lekárov, sestier a ďalších zdravotných odborníkov z 90 krajín sveta adresovalo otvorený list lídrom skupiny G20. Zdravotníci požadujú od hláv štátov, aby pri ekonomickom reštarte prioritne riešili verejné zdravie, kvalitu ovzdušia a vody a stabilitu klímy. Len tak sa v budúcnosti dokážeme vyhnúť či prinajmenšom vyrovnať s prichádzajúcimi krízami.

Lekári po celom svete volajú po zelenom a zdravom reštarte sveta
Zdroj:

Podľa slov signatárov otvoreného listu mohol byť zdrvujúci vplyv šírenia ochorenia COVID-19  čiastočne zmiernený, ba priam by bolo možné situácii predchádzať, ak by krajiny investovali do krízového riadenia a kládli väčší dôraz na kvalitu životného prostredia. Pred vypuknutím pandémie už dostatočne sužovalo zdravie ľudí znečistené ovzdušie, zapríčinené predovšetkým dopravou, nesprávnym vykurovaním domácností, spaľovaním fosílnych palív a neudržateľným poľnohospodárstvom. 

Skutočne ozdravný reštart nemôže dovoliť znečisťovanie vzduchu, ktorý dýchame a vody, ktorú pijeme. Nezostáva nám nič iné, ako sa z chýb ponaučiť a vyjsť zo situácie silnejší, zdravší a odolnejší.“