Aktuality

Námestie Zvolen

Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry ako nástroj na zlepšenie kvality ovzdušia

22. 02. 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vyhlásilo 15. februára 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií so zameraním na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Uzavretá bude v čase, keď dôjde k schváleniu žiadostí v celkovom objeme finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.


Pálffyovský dub z Malaciek

Podporte zástupcu Slovenska v súťaži Európsky strom roka 2024

13. 02. 2024

Viac než päťstoročný dub zo Zámockého parku v Malackách, ktorý ešte na jeseň získal titul Strom roka 2023, sa teraz uchádza o ďalšie hlasy verejnosti v medzinárodnej súťaži stromov – Európsky strom roka 2024. Pálffyovský dub spomienok reprezentuje svojim príbehom Slovensko medzi súpermi z ďalších 14 krajín Európy. Milovníci stromov môžu svoj hlas odovzdať do 22. februára 2024 prostredníctvom online hlasovania na webovej stránke www.treeoftheyear.org.


cyklodoprava

O budovanie cyklotrás je veľký záujem, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dostalo 65 žiadostí

07. 02. 2024

V termíne od 31.8.2023 do 31.1.2024 prebiehala možnosť predkladania projektových zámerov/žiadostí v rámci druhej cyklovýzvy, zameraných na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na realizáciu tejto výzvy je z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenený objem financií vo výške 35 miliónov eur. Celkovo na Ministerstvo dopravy SR  podali samosprávy a jedno združenie obcí žiadosti na výstavbu 191 kilometrov nových cyklotrás dohromady za 80 miliónov eur.


peniaze

Nové pravidlá poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

01. 02. 2024

V januári tohto roku vstúpil do platnosti nový zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Definuje nové pravidlá v tejto poplatkovej povinnosti. Stanovené poplatky podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, platného do konca decembra 2023,  boli neprimerane nízke a nezohľadňovali infláciu. Funkcia tohto ekonomického nástroja tak bola dlhodobo neefektívna.


Fotovoltické panely

Školy môžu získať finančnú podporu na fotovoltické panely

23. 01. 2024

V rámci programu „Školy na zelenú 2024“, finančne podporovaného prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis sa môžu školy už druhýkrát uchádzať o podporu využívania udržateľných foriem energie na prevádzku školských zariadení. Žiadosť je možné podať do 9.2.2024.


Deti v meste Žilina

Zelenšie školy v Žiline

15. 01. 2024

Nový rok je tu a je načase obzrieť sa späť a zbilancovať, čo sa za predošlý rok podarilo. Prečítajte si o environmentálnych aktivitách v meste Žilina na školách, kde sa to predošlý rok doslova zelenalo.


Košice

Nová výzva z Programu Slovensko na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

09. 01. 2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko na predkladanie projektov s cieľom znížiť energetickú náročnosť a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Tento cieľ zároveň podporuje jednak znižovanie emisií skleníkových plynov a rovnako bude mať pozitívny dopad aj na pokles emisií znečisťujúcich látok spojených s výrobou a spotrebou energie vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov eur.


Pom pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

03. 01. 2024

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku, 1. decembra 2023, požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva je totiž otvorená do konca júla 2024.