Aktuality

ohňostroj

Zamyslime sa spolu, prečo prestať používať pyrotechniku

29. 12. 2022

Pyrotechnika sa stala bežnou súčasťou rôznych osláv, slávností, či veselých príležitostí. Možno aj z toho dôvodu ju vnímame pozitívne, ako dobrú vec, tým že sa stala súčasťou príjemných situácií sa ani nezamýšľame nad tým, aká škodlivá vlastne môže byť.


Rozcestník na Vážskej cyklotrase

Dobré príklady udržateľnej mobility v Žilinskom samosprávnom kraji

28. 12. 2022

Mobilita založená len na automobilovej doprave spôsobuje v mestách ako aj na dedinách  množstvo problémov a preto Žilinský samosprávny kraj je zapojený do projektov, ktoré riešia dostupnosť a komfort nielen verejnej dopravy, ale budujú aj cyklistickú infraštruktúru a tým znižujú závislosť obyvateľstva na individuálnej motorovej osobnej doprave.


Monitorovacia stanica kvality ovzdušia

Čo vieme zistiť o ovzduší v oblasti kde žijeme?

21. 12. 2022

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame sa líši v rámci územia Slovenska. Súvisí s prítomnými zdrojmi znečisťovania, ale aj s geomorfologickým reliéfom krajiny či poveternostnými podmienkami. Všetky tieto faktory prispievajú k rozdielnym koncentráciám znečisťujúcich látok, ktoré vplývajú na naše zdravie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je inštitúcia, ktorá je zodpovedná za  hodnotenie kvality ovzdušia na území našej krajiny. Kvalitu ovzdušia hodnotí na základe dvoch  prístupov a síce monitorovaním a modelovaním.


Unikátny skladací bicykel

Udržateľná mobilita aj s využívaním unikátneho skladacieho bicykla pre deti a dospelých. Navrhnutý a vyrobený je na Slovensku

06. 12. 2022

Jedinečný mestský bicykel SHARVAN spája 3 funkcie: rastie, skladá sa, mení farby. SHARVAN je univerzálny pre všetkých, bez ohľadu veku, výšky. Na trhu v súčasnosti nie je žiaden iný takýto typ bicykla, ktorý by spájal všetky tieto 3 funkcie. Inovatívnosť spočíva v samotnej výrobe rastúceho rámu. Rám bicykla je vyrábaný technológiou vstrekovania termoplastu. Ide o absolútne nový druh rámu bicykla, ktorý umožňuje okamžitú zmenu z detského bicykla na bicykel pre dospelého.


Vlajky Európskej únie

Európska komisia schválila operačný Program Slovensko

29. 11. 2022

Dňa 24.11.2022 vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Prešove na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“ informovala o schválení operačného Programu Slovensko. Prítomní boli tiež komisári Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit, členovia slovenskej vlády, zástupcovia samospráv a ďalší hostia. Slovenská republika tak bude môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Prvé výzvy na predkladanie projektov sa očakávajú už o niekoľko týždňov.


Pokladnička a teplomer na radiátore

Pri šetrení energií dbajme na kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch našich domov a bytov

23. 11. 2022

Súčasná neľahká situácia spojená s nárastom cien energií a tepla nás viac ako inokedy núti zamyslieť sa nad optimalizáciou vykurovania našich príbytkov. Každému sa páči niečo iné, máme rôzne záujmy, tak je to aj v prípade vnímania a potreby rôznej teploty v obytných priestoroch. Nesmieme však zabúdať na správne vetranie priestorov, aby sme neohrozovali vlastné zdravie.


pohľad na štíty tatier

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity mesta Vysoké Tatry

15. 11. 2022

Vo Vysokých Tatrách bola sprístupnená nová cyklotrasa, ktorá spája Tatranskú Lomnicu a Tatranskú Kotlinu. Má dĺžku takmer deväť kilometrov, výstavba trvala približene dva roky a financovaná bola z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.


Otvorený list Ministerstva životného prostredia SR predstaviteľom samospráv a občanom

07. 11. 2022

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 4.11.2022 otvorený list  predstaviteľom samospráv a občanom. Venuje sa vysoko aktuálnej téme, ktorou je vykurovanie našich domácností. Táto téma si vyžaduje našu pozornosť vzhľadom na vysoký príspevok vykurovania k znečisteniu ovzdušia, ako aj súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s vysokými cenami energií.


Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ 2022: Správa o krajine – SLOVENSKO

01. 11. 2022

V minulých preskúmaniach vykonávania environmentálnych právnych predpisov realizovaných Európskou komisiou,  boli v súvislosti s implementáciou environmentálnej politiky a práva Európskej únie (EÚ) Slovenskom identifikované hlavné výzvy, medzi ktoré patrí aj zlepšenie kvality ovzdušia v kritických regiónoch, zlepšenie kvality monitorovania a zavedenie systému výmeny kotlov v domácnostiach v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Ako výsledok najnovšieho, v poradí tretieho hodnotenia boli definované prioritné opatrenia, ktorými sú:

- Prijať v kontexte národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia (Národný program znižovania emisií, 2020) opatrenia na zníženie emisií z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia a

- Zabezpečiť úplný súlad s normami EÚ v oblasti kvality ovzdušia, ako aj zachovať klesajúci vývoj emisií látok znečisťujúcich ovzdušie v snahe znížiť nepriaznivé vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie a hospodárstvo s cieľom v budúcnosti dosiahnuť odporúčané hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie.


Vyhlásené boli výsledky národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility

25. 10. 2022

Hlavným cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy  zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a umožniť ich obyvateľom vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči užívaniu automobilov. Kampaň na národnej úrovni od roku 2014 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.