Aktuality

Unikátny skladací bicykel

Udržateľná mobilita aj s využívaním unikátneho skladacieho bicykla pre deti a dospelých. Navrhnutý a vyrobený je na Slovensku

06. 12. 2022

Jedinečný mestský bicykel SHARVAN spája 3 funkcie: rastie, skladá sa, mení farby. SHARVAN je univerzálny pre všetkých, bez ohľadu veku, výšky. Na trhu v súčasnosti nie je žiaden iný takýto typ bicykla, ktorý by spájal všetky tieto 3 funkcie. Inovatívnosť spočíva v samotnej výrobe rastúceho rámu. Rám bicykla je vyrábaný technológiou vstrekovania termoplastu. Ide o absolútne nový druh rámu bicykla, ktorý umožňuje okamžitú zmenu z detského bicykla na bicykel pre dospelého.


Vlajky Európskej únie

Európska komisia schválila operačný Program Slovensko

29. 11. 2022

Dňa 24.11.2022 vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Prešove na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“ informovala o schválení operačného Programu Slovensko. Prítomní boli tiež komisári Európskej komisie Elisa Ferreira a Nicolas Schmit, členovia slovenskej vlády, zástupcovia samospráv a ďalší hostia. Slovenská republika tak bude môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Prvé výzvy na predkladanie projektov sa očakávajú už o niekoľko týždňov.


Pokladnička a teplomer na radiátore

Pri šetrení energií dbajme na kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch našich domov a bytov

23. 11. 2022

Súčasná neľahká situácia spojená s nárastom cien energií a tepla nás viac ako inokedy núti zamyslieť sa nad optimalizáciou vykurovania našich príbytkov. Každému sa páči niečo iné, máme rôzne záujmy, tak je to aj v prípade vnímania a potreby rôznej teploty v obytných priestoroch. Nesmieme však zabúdať na správne vetranie priestorov, aby sme neohrozovali vlastné zdravie.


pohľad na štíty tatier

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity mesta Vysoké Tatry

15. 11. 2022

Vo Vysokých Tatrách bola sprístupnená nová cyklotrasa, ktorá spája Tatranskú Lomnicu a Tatranskú Kotlinu. Má dĺžku takmer deväť kilometrov, výstavba trvala približene dva roky a financovaná bola z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.


Otvorený list Ministerstva životného prostredia SR predstaviteľom samospráv a občanom

07. 11. 2022

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 4.11.2022 otvorený list  predstaviteľom samospráv a občanom. Venuje sa vysoko aktuálnej téme, ktorou je vykurovanie našich domácností. Táto téma si vyžaduje našu pozornosť vzhľadom na vysoký príspevok vykurovania k znečisteniu ovzdušia, ako aj súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s vysokými cenami energií.


Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ 2022: Správa o krajine – SLOVENSKO

01. 11. 2022

V minulých preskúmaniach vykonávania environmentálnych právnych predpisov realizovaných Európskou komisiou,  boli v súvislosti s implementáciou environmentálnej politiky a práva Európskej únie (EÚ) Slovenskom identifikované hlavné výzvy, medzi ktoré patrí aj zlepšenie kvality ovzdušia v kritických regiónoch, zlepšenie kvality monitorovania a zavedenie systému výmeny kotlov v domácnostiach v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Ako výsledok najnovšieho, v poradí tretieho hodnotenia boli definované prioritné opatrenia, ktorými sú:

- Prijať v kontexte národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia (Národný program znižovania emisií, 2020) opatrenia na zníženie emisií z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia a

- Zabezpečiť úplný súlad s normami EÚ v oblasti kvality ovzdušia, ako aj zachovať klesajúci vývoj emisií látok znečisťujúcich ovzdušie v snahe znížiť nepriaznivé vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie a hospodárstvo s cieľom v budúcnosti dosiahnuť odporúčané hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie.


Vyhlásené boli výsledky národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility

25. 10. 2022

Hlavným cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy  zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a umožniť ich obyvateľom vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči užívaniu automobilov. Kampaň na národnej úrovni od roku 2014 koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.


Podajte si žiadosť o finančný príspevok na obnovu rodinného domu

17. 10. 2022

Od 15 októbra 2022 sa spustil proces prijímania žiadostí na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Od tohto dňa môžu záujemcovia, ktorí spĺňajú definované požiadavky,  podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk.


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes mesto Dunajská Streda

11. 10. 2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.9.2022 rozhodlo o tom, že cestovanie mestskými autobusmi bude bezplatné. Termín zavedenia bezplatného cestovania sa odvíja od dodania dvoch elektrických autobusov, ktoré mesto získalo vďaka úspešnému projektu z  prostriedkov Európskej únie.  Ich príchod sa očakáva v  najbližších týždňoch.


Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia schválený vládou Slovenskej republiky

03. 10. 2022

V piatok 30.9.2022 vláda Slovenskej republiky  na svojom rokovaní schválila návrh nového zákona o ohrane ovzdušia, ktorý nahradí v súčasnosti platný zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.  Tento nový právny predpis reaguje na potreby prijatia zmien v rôznych bodoch. Okrem iného zavádza nový prístup k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, medzi ktoré patria aj spaľovacie zariadenia prevádzkované domácnosťami.