Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity mesta Vysoké Tatry

15. 11. 2022

Vo Vysokých Tatrách bola sprístupnená nová cyklotrasa, ktorá spája Tatranskú Lomnicu a Tatranskú Kotlinu. Má dĺžku takmer deväť kilometrov, výstavba trvala približene dva roky a financovaná bola z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

pohľad na štíty tatier
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Cyklotrasa bola realizovaná v rámci projektu Zakopané  - Mesto Vysoké Tatry – tatranské cyklotrasy. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dostupnosti prírodného a kultúrneho dedičstva na oboch stranách Tatier prostredníctvom rozvoja rekreačnej infraštruktúry zameranej na výstavbu nových cyklistických trás.

Na poľskej strane bola v rámci tohto projektu vybudovaná cyklotrasa v Zakopanom na ulici Bronislawa Czecha v celkovej dĺžke 800 metrov.

Realizácia uvedených cyklotrás umožní turistom, aby sa dostali do Tatranského národného parku na bicykli, z oboch strán hranice s možnosťou využiť dopravu tatranskými električkami a lanovkami (po odložení bicyklov na údolných železničných staniciach).

Keďže ide o trasu situovanú v národnom parku, jej povrch je štrkový avšak nie veľmi členitý a preto je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Rozšírená tak bola sieť viac ako 300 km značených cyklotrás v regióne Vysoké Tatry.

https://www.tatry.sk/infocentrum/doprava-a-infrastruktura/cyklotrasy/