Aktuality

Kvalita ovzdušia - rovnako pálčivá téma ako zmena klímy

29. 12. 2021

Jedným z najvýznamnejších podujatí v roku 2021 bola bezpochyby 26. konferencia OSN o zmene klímy, ktorá sa konala 31. októbra až 12. novembra v Glasgowe. Významným odkazom COP26 je konštatovanie, že svet sa musí zaoberať kvalitou ovzdušia rovnako intenzívne ako aj zmenou klímy.


HungAIRy – ekomanažéri pre ovzdušie v Maďarsku

22. 12. 2021

Aj v susednom Maďarsku prebieha projekt podobný tomu nášmu. Cieľom LIFE IP HungAIRy je zlepšiť kvalitu okolitého ovzdušia v 10 maďarských obciach (Békéscsaba, Budapešť, Debrecín, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Tatabánya) v 8 regiónoch krajiny. Projekt sa oficiálne začal 1. januára 2019 a trvá do 31. decembra 2026. Podobne ako v projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia („populair“) je nosnou aktivitou budovanie kapacít.


Medzinárodné a svetové dni spojené s ovzduším

08. 12. 2021

Nech sa páči! Stiahnite si náš kalendár a nezabudnite ani na jeden medzinárodný či svetový deň s významom pre kvalitu ovzdušia, klímu či zdravie.


Zbohom znečistenie ovzdušia v dánskych mestách

30. 11. 2021

Rušnú doručovaciu trasu v dánskom meste Odense, ktorá má každý deň 40 zastávok, obsluhuje elektrické vozidlo bez emisií. Je to jeden z inšpiratívnych príkladov, ako sa dá aktívne pristupovať k zlepšovaniu kvality ovzdušia už od úrovne komerčných spoločností.


Presťahuj sa na vidiek, tam je čistejší vzduch. Naozaj?

26. 11. 2021

Všeobecne je medzi ľuďmi zaužívané, že vzduch na vidieku je čistejší a zdravší. Naozaj je to tak?


20. november - svetový deň bez fajčenia

19. 11. 2021

Fajčenie - téma mnohokrát spomínaná, aktivita o ktorej škodlivosti vie snáď každý a zároveň problematika, o ktorej netreba prestať rozprávať a nemôže byť opomenutá ani na stránke venovanej tomu, čo dýchame.


Čo ste (ne)vedeli o benzéne

15. 11. 2021

Benzén si pravdepodobne väčšina z nás skôr spája s učivom na hodinách chémie, ako s látkou rizikovou z hľadiska kvality ovzdušia a ľudského zdravia.


Energetická núdza a projekt, ktorý hľadá riešenia

29. 10. 2021

Keď hovoríme o znečistení ovzdušia na Slovensku, medzi najväčšie problémy radíme vykurovanie domácností nevhodným palivom. Riešenie nie je jednoduché, pretože sa dotýka množstva malých zdrojov znečistenia – množstva domácností. Situácia je mimoriadne zložitá najmä tam, kde časť obyvateľstva trpí energetickou chudobou, alebo energetickou núdzou.


Zoznámte sa s monitorovacou stanicou

22. 10. 2021

Možno sa vám už stalo, že ste prechádzali okolo monitorovacej stanice a pomysleli si na čo asi slúži a čo sa vlastne nachádza vo vnútri. My sme do jednej automatickej monitorovacej stanice kvality ovzdušia nahliadli za vás.


Viete čo dýchate?

19. 10. 2021

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sme spracovali sériu brožúr určených odbornej aj širokej verejnosti.