Medzinárodné a svetové dni spojené s ovzduším

08. 12. 2021

Nech sa páči! Stiahnite si náš kalendár a nezabudnite ani na jeden medzinárodný či svetový deň s významom pre kvalitu ovzdušia, klímu či zdravie.

Zdroj: SAŽP

Kalendár 2022 (PDF 1,1 MB)

Stručný prehľad dní s významom pre ovzdušie, klímu, osvetu či zdravie

4. február - Svetový deň rakoviny
11. február - Svetový deň chorých
21. marec - Medzinárodný deň lesov
7. apríl - Svetový deň zdravia
22. apríl - Deň Zeme
4. máj - Svetový deň astmy
4. máj - Medzinárodný deň hasičov
8. máj - Svetový deň chôdze
10. máj - Svetový deň – pohybom k zdraviu
31. máj - Svetový deň bez tabaku
5. jún - Svetový deň životného prostredia (UNEP)
17. jún - Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha
8. júl - Svetový deň alergií
23. júl - Deň stromu
7. september - Svetový deň čistého ovzdušia
16. september - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
16. – 22. september - Európsky týždeň mobility
22. september - Svetový deň bez áut
29. septembra - Svetový deň srdca
20. október - Medzinárodný deň stromov
6. november - Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu
12. november - Svetový deň pneumónie
17. november - Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc
20. november - Svetový deň bez fajčenia
26. november - Medzinárodný deň nenakupovania

Viac informácií nájdete aj na https://populair.sk/sk