Presťahuj sa na vidiek, tam je čistejší vzduch. Naozaj?

26. 11. 2021

Všeobecne je medzi ľuďmi zaužívané, že vzduch na vidieku je čistejší a zdravší. Naozaj je to tak?

Presťahuj sa na vidiek, tam je čistejší vzduch. Naozaj?
Zdroj: pixabay.com

Neexistuje jednoznačná odpoveď, avšak každý z nás si pri večernej prechádzke počas vykurovacej sezóny môže všimnúť, že vzduch je zle dýchateľný, miestami až nedýchateľný. Je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku sa nejedná o chvíľkovú záležitosť, pretože vykurovacia sezóna v niektorých regiónoch trvá 6 až 8 mesiacov v roku.

Príčina...

Pamätníci by poznamenali, že situácia sa oproti minulosti zhoršila. Plynofikovaním niektorých obcí sa výrazne zredukovalo kúrenie tuhým palivom. Po neustálom zdražovaní plynu však ľudia opäť prešli na lacnejšie tuhé palivá, ktoré sú jednou z príčin, prečo je ovzdušie viac znečistené. Nedá sa avšak tvrdiť, že je to jediná príčina zhoršeného stavu a kvality vzdušia. Napr. oveľa menej emisií prachových častíc vyprodukuje moderný kotol, automatický alebo splyňovací, ako nemoderný prehorievací kotol, pričom obidva kotly spaľujú tuhé palivá. Problém spočíva v tom, že v domácnostiach stále prevládajú vysoko-emisné kotly, ktoré sú lacnejšie. Ďalšou príčinou je nesprávne vykurovanie tuhými palivami v domácnostiach. K najčastejším chybám patria:

  1.     spaľovanie nekvalitného paliva (surové drevo, uholný kal...),
  2.     spaľovanie odpadov (bukas, preglejka, OSB doska, drevo ošetrené ochranným náterom, staré handry...),
  3.     naloženie príliš veľkého množstva paliva naraz, aby sme minimalizovali frekvenciu prikladania
  4.     dusenie – nedostatočný prístup vzduchu v spaľovacej komore,
  5.     nízka teplota v ohnisku – neskoré priloženie paliva, príliš málo paliva v ohnisku
  6.     zanedbané čistenie kotla, dymovodu a komína od sadzí.

Riešenie...

Znečistený vzduch predstavuje riziko pre ľudské zdravie. V tomto prípade východisko z problému záleží na zodpovednom prístupe všetkých občanov. Najlacnejším riešením je začať dodržiavať správne zásady vykurovania tuhým palivom. Viac informácií na https://vykurovanie.enviroportal.sk/.

Takéto riešenie určite prinesie zlepšenie situácie, no nemusí to stačiť, a preto je potrebné pristúpiť aj k výmene vysoko-emisných kotlov za nízko-emisné a k zníženiu potreby tepla v dome (zateplenie domu). To si už vyžaduje nemalú finančnú investíciu. Občanom by pri realizovaní tohto kroku mali pomôcť existujúce (Zelená domácnostiam - https://zelenadomacnostiam.sk a Bývaj úsporne - https://byvajteusporne.sk) a plánované  (Kotlíková dotácia a Plán obnovy – obnova budov) dotačné mechanizmy.

Bezpochyby, riešenie tejto otázky je potrebné podporiť dobre nastavenou legislatívou. Aby sa nestalo, že sa budeme len bezradne prizerať, ako „nenapraviteľní“ susedia znečisťujú ovzdušie v našej obci, alebo sa „ťahať“ po súdoch aby sme mohli dýchať čistý vzduch. Prínosom bude schválenie nového zákona o ovzduší v najbližších mesiacoch, ktorý by mal, okrem iného, umožniť orgánom ochrany ovzdušia vstúpiť do ľudského obydlia a vykonať kontrolu. To odbremení občanov od zdĺhavých súdnych procesov, ktorým sa občania aj tak vyhýbajú a radšej strpia znečisťovanie okolitého ovzdušia svojimi susedmi.

Účinným opatrením na zníženie emisií z vykurovania v mestách je zabezpečenie tepla prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom. V neďalekom Rakúsku využívajú tento systém aj pre individuálnu výstavbu na dedinách. Na Slovensku sa môže takýmto riešením popýšiť obec Ľubietová, hoci len v menšom prevedení – niekoľko verejných budov.