Zbohom znečistenie ovzdušia v dánskych mestách

30. 11. 2021

Rušnú doručovaciu trasu v dánskom meste Odense, ktorá má každý deň 40 zastávok, obsluhuje elektrické vozidlo bez emisií. Je to jeden z inšpiratívnych príkladov, ako sa dá aktívne pristupovať k zlepšovaniu kvality ovzdušia už od úrovne komerčných spoločností.

Zdroj: SAŽP

Doprava je zodpovedná za relatívne veľký podiel celkových emisií CO2 v Dánsku (približne 20 percent). Jedným z faktorov, ktorý k tomuto číslu prispieva, je 43 000 kamiónov, ktoré jazdia predovšetkým na motorovú naftu. Tento typ paliva nielen znečisťuje, ale aj významne zhoršuje kvalitu ovzdušia, nehovoriac o tom, že samotné vozidlá sú hlučným rušivým prvkom v husto obývaných mestských oblastiach.

Výzva

Výzvou je nahradiť nákladné autá čistejšou ekologickejšou tichšou, no rovnako spoľahlivou alternatívou. Zákazníci, samozrejme, očakávajú, že dostanú objednávky načas bez ohľadu na to, čo prechod na ekologickejšie dodávkové vozidlá zahŕňa. Ide hlavne o operatívne riešenie v prípade zmeny trasy, zabezpečenie dostatočne nabitého vozidla tak, aby bolo možné dokončiť trasu, prípadne aby sa malo kde počas cesty dobiť. Prispôsobiť sa týmto faktorom nie je vždy ľahké.

Riešenie

Prechod na elektrické vozidlá na doručovacích trasách v mestách však nie je až taký náročný na realizáciu. Technológia dostatočne dozrela na to, aby elektrické dodávky boli schopné spoľahlivo prekonávať kratšie vzdialenosti. Najväčšia dánska distribučná spoločnosť preto začína s prechodom na elektrické vozidlá a v Odense už každý deň premáva prvá plne elektrická tichá dodávka bez emisií, pričom pokrýva rušnú doručovaciu trasu so 40 zastávkami.

Výsledok

Rušnú mestskú doručovaciu trasu obsluhuje vozidlo bez emisií a plánuje sa ich zavedenie na trasy v dánskom hlavnom meste a druhom najväčšom dánskom meste Aarhus. Distribučná spoločnosť tiež očakáva, že v roku 2022 bude schopná pomocou tejto metódy realizovať všetky svoje dodávky aj na dánskom ostrove Funen. Vysiela dôležitý signál, že zohráva svoju úlohu v prispievaní k ekologickejšej budúcnosti s čistejším vzduchom, zníženými emisiami CO2 a pokojnejším mestským prostredím. Ak by mali všetky dánske nákladné autá elektrický pohon, podiel dopravy na produkcii emisií by sa mohol výrazne znížiť.

Viac informácií na: https://stateofgreen.com/en/partners/the-danish-chamber-of-commerce/solutions/goodbye-to-polluting-noisy-delivery-trucks-in-danish-cities/