Aktuality

Kontrola kvality ovzdušia kdekoľvek a kedykoľvek

14. 05. 2021

Kvalita vzduchu, ktorý každodenne dýchame, sa v priebehu času mení v závislosti od vonkajších faktorov. Či už ideme behať alebo odchádzame za prácou, je rozumné sledovať kvalitu ovzdušia v našom okolí, aby sme, v prípade potreby, mohli prijať preventívne opatrenia a chrániť svoje zdravie.


Second Clean Air Outlook report - Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

03. 05. 2021

Správa Európskej komisie „Druhý výhľad pre čisté ovzdušie“ konštatuje, že dôsledná realizácia opatrení v oblasti zvyšovania kvality ovzdušia by mohla v roku 2030 znížiť predčasné úmrtia v dôsledku znečistenia ovzdušia o 55 %. Na druhej strane uvádza, že hoci sa množstvá znečisťujúcich látok v ovzduší členských krajín EÚ za posledné desaťročia znížili, kvalita ovzdušia zostáva stále veľkým problémom.


Smog Free Tower – kampaň za čisté ovzdušie

29. 04. 2021

SMOG FREE PROJECT je kampaň za čisté ovzdušie, ktorá  poskytuje  inšpiratívne zážitky z čistej budúcnosti vrátane série mestských noviniek, ako je napríklad SMOG FREE TOWER – veža, čo čistí vzduch, ktorá je príkladom lokálneho riešenia pre čistenie vzduchu na verejných priestranstvách.


Posledná zima z pohľadu smogových situácií

19. 04. 2021

Zimné mesiace sú vždy sprevádzané zhoršenou kvalitou ovzdušia. Napriek poklesu teplôt v priebehu posledných dní sa zdá,  že obdobie zimných smogových situácií je nateraz za nami. Aj tohtoročná zima/ vykurovacia sezóna sa však niesla v znamení dní s vyššími koncentráciami častíc PM10. Tie na viacerých miestach, v niektorých obdobiach, prerástli až do smogových situácií -  teda stavov, keď  koncentrácie znečisťujúcej látky presiahli limitné hodnoty stanovené pre ochranu ľudského zdravia. Ako vzniká smog a ako z tohto pohľadu hodnotí SHMÚ uplynulú zimu píše v článku Mgr. Janka Matejovičová.


Ovzdušie v číslach

09. 04. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia koncom roka 2020 publikovali brožúru Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019 – kľúčové údaje a informácie. Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na dôležité témy dnešnej doby.


17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

01. 04. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


Minister Budaj predstavil zelený Plán obnovy Slovenska

15. 03. 2021

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Slovensko z Plánu obnovy získa na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu eur.


Európsky zelený týždeň 2021

11. 03. 2021

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje každého – prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme, alebo pôdy, na ktorej pestujeme jedlo. Je to najčastejšia environmentálna príčina mnohých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä u detí, ľudí s chronickými ochoreniami a starších ľudí.

 


Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE

05. 03. 2021

Doprava významne znečisťuje ovzdušie najmä oxidmi dusíka NOX a prachovými časticami. Riešeniu tohto problému sa venujú mnohé projekty  podporené EÚ v rámci programe LIFE. Jedným z nich je aj projekt LIFE ASPIRE.


Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.