Kontrola kvality ovzdušia kdekoľvek a kedykoľvek

14. 05. 2021

Kvalita vzduchu, ktorý každodenne dýchame, sa v priebehu času mení v závislosti od vonkajších faktorov. Či už ideme behať alebo odchádzame za prácou, je rozumné sledovať kvalitu ovzdušia v našom okolí, aby sme, v prípade potreby, mohli prijať preventívne opatrenia a chrániť svoje zdravie.

Kontrola kvality ovzdušia kdekoľvek a kedykoľvek
Zdroj: IQAirEarth

Tu je zoznam najpoužívanejších aplikácií a webových služieb pre  sledovanie kvality ovzdušia, ktoré užívateľom pomôžu v rozhodovaní, či už používame počítač alebo telefón.

1. Spravodajstvo kvality ovzdušia – SHMÚ

SHMÚ ako správca Národnej monitorovacej siete na svojich stránkach prezentuje informácie týkajúce sa aktuálnych priemerných hodinových koncentrácií znečisťujúcich látok a to vo forme tabuliek, grafov aj máp. Aktuálne zverejnené hodinové údaje majú len informatívny charakter, nie sú okamžite vyhodnocované. Kontrolujú a vyhodnocujú sa na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ.

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis

 

 

2. Európsky index kvality ovzdušia/European Air Quality Index (EAQI)

Európska environmentálna agentúra (EEA) v roku 2017 sprevádzkovala Európsky index kvality ovzdušia – ako nástroj pre interpretáciu hodnôt aktuálneho znečistenia ovzdušia pre širokú verejnosť. Poskytuje informácie o súčasnej situácii v oblasti kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe. GIS aplikácia pozostáva z interaktívnej mapy, ktorá zobrazuje situáciu v miestnom ovzduší na úrovni staníc a je založená na piatich kľúčových znečisťujúcich látkach, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: prachové častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

 

3. Index kvality ovzdušia v reálnom čase-Celosvetové znečistenie ovzdušia (WAQI)

Neziskový projekt  - Celosvetový index kvality ovzdušia -  bol zahájený v roku 2007. Jeho poslaním je zvyšovať povedomie občanov o znečistení ovzdušia a poskytovať jednotné a celosvetové informácie o kvalite ovzdušia. Projekt poskytuje transparentné informácie o kvalite ovzdušia pre viac ako 130 krajín a pokrýva viac ako 30 000 staníc v približne 2 000 veľkých miest prostredníctvom týchto dvoch webových stránok: aqicn.org a waqi.info. Zakladajúci tím so sídlom v čínskom Pekingu je zložený z niekoľkých prispievateľov v oblasti environmentálnych vied, systémového inžinierstva, dátovej vedy a vizuálneho dizajnu. Napriek sociálnemu zámeru a nákladnému dosahu nebol projekt nikdy financovaný z verejných zdrojov.

https://waqi.info/sk/#/c/7.755/8.909/2.8z

 

4. IQAir AirVisual

AirVisual je jednou z najkomplexnejších aplikácií indexov kvality ovzdušia/air quality intex (AQI) pre Android a iOS. Je to pravdepodobne najväčšia bezplatná informačná platforma o kvalite ovzdušia v reálnom čase, do ktorej je zapojený stále rastúci počet občanov, organizácií a vlád. Mnohí ľudia nemajú prístup k včasným informáciám o kvalite ovzdušia. IQAir sa to snaží zmeniť. Okrem zobrazenia úrovní kvality ponúka celý rad ďalších funkcií. Jednou z nich sú zdravotné odporúčania, prostredníctvom ktorých aplikácia zobrazuje kroky, ktoré môžete podniknúť, aby vás znečistenie ovzdušia čo najmenej negatívne ovplyvnilo. Patrí medzi ne nosenie rúška, obmedzenie vetrania alebo vyhýbanie sa fyzickým aktivitám v exteriéri.

AirVisual vám môže posielať upozornenia na kolísanie AQI, ktoré môžete použiť ako widget v systéme Android. Navyše si v časti IQAirEarth môžete prezrieť prehľad celej zemegule a skontrolovať, aké sú ostatné mestá v porovnaní s tým vašim. Ak chcete zdieľať na sociálnych sieťach, môžete sa odfotiť a použiť na fotografiu filter AirVisual. Týmto sa do obrázka pridajú podrobnosti, ako napríklad AQI a umiestnenie.

 

https://www.iqair.com/earth

https://www.iqair.com/

 

5. Plume Air Report

Plume Air Report slúži na kontrolu znečistenia ovzdušia pre používateľov, ktorí chcú prispôsobiť svoje outdoorové aktivity kvalite ovzdušia. Má elegantné rozhranie, ktoré ukazuje presne  kedy by ste mali napríklad vziať svojho psa na prechádzku 😊. V spodnej polovici aplikácie je časová os a v hornej časti vizuál, ktorý zobrazuje kvalitu ovzdušia, teplotu a ďalšie údaje. Klepnutím na hornú časť zobrazíte ďalšie podrobnosti, ako napríklad koncentráciu znečisťujúcich častíc, deň v roku s najlepšou kvalitou ovzdušia a ďalšie. Môžete si dokonca vopred vybrať aktivitu a Plume vám odporučí najlepšie časy. Rovnako ako AirVisual, Plume ponúka aj nástroj na vytváranie spoločenských obrazov, periodické výstrahy a zobrazenie kvality v rôznych častiach sveta.

Aplikácia Plume Labs pre kvalitu ovzdušia odhaľuje vrcholy znečistenia a chvíle s čistým ovzduším po celý deň a na celom svete. Zobraziť tieto informácie priamo vo vašom telefóne je rovnako ľahké ako kontrola počasia. Aplikácia  je dostupná pre Android a iOS.

https://air.plumelabs.com/en/

 

6. Breezometer

Breezometer poskytuje údaje založené na polohe v reálnom čase vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Znečistenie hodnotí na základe Globálneho indexu kvality ovzdušia (WAQI). v pozadí je idea „jeden svet - jeden zjednotený globálny index“, ktorý by mal byť intuitívny pre bežných užívateľov. Ponúka číselné, kategorické a farebne odlíšené ľahko zrozumiteľné údaje o znečistení ovzdušia, ale napríklad aj mapu tepelnú znečistenia. Farebne odlíšená mapa ukazuje dynamiku kvality ovzdušia pod vplyvom rôznych faktorov (doprava, počasie atď.). Jednoducho popisuje zdroje a účinky hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší a informuje o dominantných znečisťujúcich látkach. Odporúča zdravotné opatrenia založené na koncentráciách znečisťujúcich látok a citlivosti jednotlivca, prognózy a historické údaje - analyzuje minulé udalosti a predpovedá očakávané hodnoty o 24 až 96 hodín.

 

https://www.breezometer.com/air-quality-map/