Viete čo dýchate?

19. 10. 2021

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sme spracovali sériu brožúr určených odbornej aj širokej verejnosti.

Zdroj: pixabay.com

V roku 2020 v letných mesiacoch prebehol na vzorke 7 200 respondentov celoslovenský prieskum na tému ochrana ovzdušia. Z prieskumu vyplynulo, že iba 30 % občanov považuje stav životného prostredia na Slovensku za dobrý a 12 % opýtaných považuje problematiku ochrany ovzdušia za jeden z hlavných problémov, ktorý si vyžaduje našu pozornosť (najpálčivejší problém predstavujú odpady s takmer 43 %). Zaujímavé je, že až 50 % respondentov považuje stav ovzdušia za dobrý, aj keď viac ako 60 % má pocit, že v posledných rokoch sa jeho kvalita zhoršuje.

Zaujímajú vás aktuálne informácie týkajúce sa kvality ovzdušia vo vašom regióne? Zistite to v brožúrach, ktoré sme pre vás spracovali. Ich cieľom je priblížiť stav  kvality ovzdušia na Slovensku a v jednotlivých krajoch, poskytnúť informácie  o aktivitách, ktoré majú za cieľ zlepšovať kvalitu ovzdušia vo vybraných  mestách a obciach a navrhnúť riešenia, ktorými môžete sami prispieť  k čistejšiemu ovzdušiu pre vás a vaše okolie.

 

Viete, čo dýchate? (Banskobystrický kraj) (PDF, 7,6 MB)

 

Viete, čo dýchate? (Košický kraj) (PDF, 8,3 MB)

 

Viete, čo dýchate? (Prešovský kraj) (PDF, 7,0 MB)

 

Viete, čo dýchate? (Trenčiansky kraj) (PDF, 8,4 MB)

 

Viete, čo dýchate? (Žilinský kraj) (PDF, 8,1 MB)

 

Viete, čo dýchate? (Trnavský kraj) (PDF, 7,5 MB)

Viete, čo dýchate? (Bratislavský kraj) (PDF, 6,8 MB)

Viete, čo dýchate? (Nitriansky kraj) (PDF, 7,3 MB)