Kúrenie trochu inak

22. 12. 2020

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.

Kúrenie trochu inak
Zdroj: vykurovanie.enviroportal.sk

Rady ako správne postupovať pri kúrení, aby sa pritom uvoľňovalo čo najmenej emisií do ovzdušia s možnosťou zníženia nákladov a zvýšenia komfortu kúrenia, poskytuje web stránka Kúrenie v domácnostiach trochu inak. Slovenská agentúra životného prostredia ju vytvorila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, aby zvýšila informovanosť verejnosti v tejto oblasti.
Prostredníctvom webovej stránky sa verejnosť dozvie prečo je tak dôležité kúriť palivom, ktoré stanovuje výrobca spaľovacieho zariadenia, aké sú v súčasnosti možnosti vykurovania v domácnostiach, ich porovnanie z pohľadu nákladov, komfortu kúrenia a tvorby emisií do ovzdušia. Ďalej tam nájde vysvetlenie prečo je výhodné vymeniť starý kotol na tuhé palivo za nový moderný, ale aj ako sa dá ovplyvniť tvorba emisií pri vykurovaní tuhým palivom a aký je vplyv škodlivín vypúšťaných do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach na  zdravie ľudí. Web stránka poskytne občanom užitočné rady, ktoré sa oplatí dodržať pri kúrení tuhým palivom, ako aj informácie o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy pre občanov pri prevádzkovaní takýchto zariadení.